Byzantine Catholic Eparchy of Mukacheve

eparchy

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Byzantine Catholic Eparchy of Mukachevo

Geographical coordinates: 48.623195 22.30215

Wikipedia

English Greek Catholic Eparchy of Mukachevo

The Greek Catholic Eparchy of Mukachevo is an eparchy (diocese) associated with the Ruthenian Greek Catholic Church under an unidentified status and territory located in the west of Ukraine, roughly equivalent with Zakarpatska Oblast. The eparchy was created by the Pope Clement XIV in 1771.

The eparchy is in full communion with the Catholic Church. Its parishes observe the Byzantine Rite which is also celebrated by the majority of Orthodox Christians, and as provided for in the original terms of the Union of Uzhhorod.

The eparchy is a mother eparchy of at least three modern metropoles, i.e., the Slovak Greek Catholic Church, the Romanian Greek Catholic Church, and the Hungarian Greek Catholic Church, as well as the Byzantine Catholic Archeparchy of Pittsburgh in the United States.

Source: Greek Catholic Eparchy of Mukachevo

Czech Eparchie mukačevská

Eparchie mukačevská je řeckokatolická eparchie na Podkarpatské Rusi na Ukrajině. Její jurisdikce kdysi sahala i na území Slovenska (až po Spiš). Sídlo eparchie se v současnosti nachází v Užhorodě. Mukačevská eparchie je bezprostředně podřízena Apoštolskému stolci v Římě.

Source: Eparchie mukačevská

German Eparchie Mukatschewe

Die Eparchie Mukatschewe (lat.: Eparchia Munkacsiensis) ist eine in der Ukraine gelegene Eparchie der ruthenischen griechisch-katholischen Kirche mit Sitz in Uschhorod.

Die Eparchie Mukatschewe wurde am 19. September 1771 errichtet. Sie gab am 22. September 1818 Teile ihres Territoriums zur Errichtung der Eparchie Prešov ab.

Der Bischof der Eparchie Mukatschewe ist zugleich Oberhaupt der ruthenischen griechisch-katholischen Kirche. Das Gebiet ist im westlichen Teil der Karte grau dargestellt.

Source: Eparchie Mukatschewe

Spanish Eparquía de Mukácheve

La eparquía de Mukácheve es una sede episcopal de la Iglesia católica, perteneciente a la Iglesia católica bizantina rutena en Ucrania, inmediatamente sujeta a la Santa Sede. La eparquía utiliza el rito bizantino en los términos de la Unión de Úzhgorod de 1646.

En el Anuario Pontificio la Santa Sede usa el nombre Mukachevo di rito bizantino y su nombre formal es en latín, Munkacsien(sis). En el sitio web de la eparquía el nombre utilizado es en ucraniano, Мукачівська.

El Anuario Pontificio dice que la sede episcopal fue creada el 19 de septiembre de 1771.

Source: Eparquía de Mukácheve

Hungarian Munkácsi görögkatolikus egyházmegye

A Munkácsi görögkatolikus egyházmegye (latinul: Eparchia Munkacsiensis) ruszin görögkatolikus egyházmegye Ukrajna területén, Kárpátalján. Védőszentje boldog Romzsa Tódor vértanú püspök. Előző püspöke Milan Šašik halála óta a püspöki szék betöltetlen.

A kárpátaljaitól függetlenül a szomszédos Galíciában is működik görögkatolikus egyházmegye Lviv központtal, mely az ukrán görögkatolikus egyház része (a kárpátaljai egyházmegye nem része az ukrán egyháznak).

Source: Munkácsi görögkatolikus egyházmegye

Italian Eparchia di Mukačevo

L'eparchia di Mukačevo (in latino: Eparchia Munkacsiensis) è una diocesi della Chiesa greco-cattolica rutena immediatamente soggetta alla Santa Sede. Nel 2016 contava 320.000 battezzati su 1.256.850 abitanti. La sede è vacante.

Source: Eparchia di Mukačevo

Polish Eparchia mukaczewska (Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-rusińskiego)

Greckokatolicka eparchia mukaczewska – eparchia Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-rusińskiego, istniejąca od 1771 r. Od 1780 r. siedzibą eparchii jest Użhorod. Nie podlega Kościołowi katolickiemu obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, który wywodzi się z Kościoła unickiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów powstałego po unii brzeskiej (1596). Jest samodzielną diecezją podporządkowaną bezpośrednio Stolicy Apostolskiej nawiązującą do tradycji unii kościelnych zawartych na terenie monarchii Habsburgów: użhorodzkiej (1646) i mukaczewskiej (1771).

Source: Eparchia mukaczewska (Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-rusińskiego)

Romanian Episcopia de Muncaci

Episcopia de Muncaci este unitate de cult a Bisericii Greco-Catolice Ucrainene, cu sediul la Ujhorod.

Source: Episcopia de Muncaci

Russian Мукачевская грекокатолическая епархия

Мукачевская грекокатолическая епархия (лат. Eparchia Munkacsiensis, русин. Мукачовска ґрекокатолицька єпархія, укр. Мукачівська греко-католицька єпархія) — самоуправляемая (sui iuris) церковь из числа русинских грекокатолических церквей. Образована 19 сентября 1771 года Римским папой Климентом XIV.

Source: Мукачевская грекокатолическая епархия

Slovak Mukačevská eparchia

Mukačevská gréckokatolícka eparchia je gréckokatolíckym biskupstvom na Podkarpatskej Rusi na Ukrajine. Jej jurisdikcia kedysi siahala aj na územie Slovenska (až po Spiš). Sídlo eparchie sa v súčasnosti nachádza v Užhorode. Mukačevská eparchia je bezprostredne podriadená rímskemu apoštolskému stolcu.

Source: Mukačevská eparchia

Ukrainian Мукачівська греко-католицька єпархія

Мукачівська греко-католицька єпархія — утворена 19 вересня 1771 папою Климентом XIV, офіційно є європейською частиною Русинської греко-католицької церкви. Однак вона не підпорядковується їй, а залежить напряму від Святого Престолу, як і Русинський апостольський екзархат Чехії. Її окремішній статус від УГКЦ історично обумовлений існуванням у відмінних політичних умовах, ніж решта греко-католиків України. Проте з часу відновлення незалежности України було розпочато низку ініціатив, для досягнення повної єдности всіх греко-католиків України. Мукачівська єпархія є матірною для Словацької та Угорської греко-католицьких церков, та частково для Крижевацької єпархії в Хорватії.

Станом на 2008 рік налічувала 242 храми, з них: 122 — храми, які були повернуті (до 1949 року єпархія налічувала 440 церков, з них 40 було зруйновано), 120 — новозбудовані, 65 — будувалися у той час.

Source: Мукачівська греко-католицька єпархія

Chenese 魯塞尼亞禮天主教穆卡切沃教區

魯塞尼亞禮天主教穆卡切沃教區(拉丁語:Eparchia Munkacsiensis;烏克蘭語:Мукачівська греко-католицька єпархія)是烏克蘭一個東儀天主教教區(魯塞尼亞禮),直屬聖座。

教區於1771年9月19日成立,位於外喀爾巴阡州,教座位於州府烏日霍羅德,2010年時有380,000名教友、402個堂區和261名司鐸。

教區主教現時出缺,宗座署理兼輔理主教為尼爾·喬治·盧夏克。

Source: 魯塞尼亞禮天主教穆卡切沃教區

cs Eparchie mukačevskáde Eparchie Mukatschewees Eparquía de Mukáchevegl Eparquía católica rutena de Mukachevehu Munkácsi görögkatolikus egyházmegyeid Eparki Mukachevoit eparchia di Mukačevola Eparchia Munkacsiensisnb Mukatsjeve rutensk-katolske eparkipl Eparchia mukaczewska (Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-rusińskiego)ro Episcopia de Muncaciru Мукачевская грекокатолическая епархияrue Мукачевска ґрекокатолицька єпархіяsk Mukačevská eparchiauk Мукачівська греко-католицька єпархіяzh 魯塞尼亞禮天主教穆卡切沃教區
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 08:14:24