Palace of the Society of Civil Servants

heritage site in Bucharest, Romania

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Palace of the Society of Civil Servants, Bucharest

Geographical coordinates: 44.438159877687 26.10340297

Wikipedia

English translation from Romanian

The Palace of the Society of Civil Servants is a building in Bucharest, sector 2, built between 1932-1934, according to the plans of architects Radu Culcer, Ion C. Red. The palace is built in an Art Deco style. Located on str. Batiștei no. 14, the palace is located in close proximity to the Intercontinental Hotel in Bucharest.

After 1945, the building became the headquarters of the Romanian Association for Enhancing Friendship with the Soviet Union (ARLUS). In recent years it became known as the headquarters of ArCuB - Center for Cultural Projects of Bucharest City Hall, until 2014, when the institution moved to Lipscani Street, in Gabroveni Inn, freshly restored..

The palace is declared a historical monument (code LMI B-II-m-B-21043).

Source: Palatul Societății Funcționarilor Publici

Romanian Palatul Societății Funcționarilor Publici

Palatul Societății Funcționarilor Publici este un edificiu din București, sector 2, construit între anii 1932-1934 după planurile arhitecților Radu Culcer, Ion C. Roșu. Palatul este construit într-un stil Art Deco. Aflat pe str. Batiștei nr. 14, palatul se găsește în imediată apropiere de Hotelul Intercontinental din București.

După 1945, clădirea a devenit sediu central al Asociației Române pentru Strângerea Legăturilor de Prietenie cu Uniunea Sovietică (ARLUS).În anii recenți a devenit cunoscută ca sediu al ArCuB - Centrul de Proiecte Culturale al Primăriei Municipiului București, până în 2014, când instituția s-a mutat pe strada Lipscani, în Hanul Gabroveni, proaspăt restaurat..

Palatul este declarat monument istoric (cod LMI B-II-m-B-21043).

Source: Palatul Societății Funcționarilor Publici

ro Palatul Societății Funcționarilor Publici
Wikidata Updated: Thu Jul 22 2021 03:18:28