Kyiv Fortress

File:2005-08-17 Kiev Fortress 398.JPG

complex of fortifications in Kyiv

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Kyiv Fortress

Geographical coordinates: 50.434444444444 30.527777777778

Wikipedia

English Kyiv Fortress

The Kiev Fortress (Kyiv Fortress, Ukrainian: Київська фортеця; Kyivs'ka fortetsia; Russian: Киевская крепость; Kievskaya krepost') is a complex of Russian fortifications in Kyiv, Ukraine built from the 17th through 19th centuries. Construction began after the 1654 Council in Pereyaslav, on the site of the already existing fortified monastery of Kyiv Pechersk Lavra.

The Kyiv Fortress once belonged to the extensive system of western Russian fortresses that existed in the Russian Empire. The Kyiv Fortress complex features many separate fortifications in Pechersk, Old Kyiv, Podil, and Zvirynets located in various city districts of Kyiv. Currently most of the remaining structures have received a historic designation. The main fortification associated with the Kyiv Fortress (where located the Historic and Architectural Museum) is the Hospital fortification.

Source: Kyiv Fortress

German Kiewer Festung

Die Kiewer Festung (ukrainisch Київська фортеця/ Kyjiwska fortezja) ist ein ehemaliges Festungsbauwerk in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Sie beherbergt heute ein Museum, eine Gedenkstätte sowie militärische und zivile Einrichtungen.

Source: Kiewer Festung

Polish Twierdza Kijów

Twierdza Kijów (ukr: Київська фортеця) – fortyfikacje zbudowane w XIX wieku w Kijowie, należące w przeszłości do systemu twierdz zachodniej Rosji. W skład twierdzy wchodziły:

Cytadela zlokalizowana wokół klasztoru Ławra Peczerska na terenie której znajdował się arsenał

Umocnienie Zwierzynieckie

Umocnienie Wasylkowskie

Umocnienie Szpitalne ze szpitalem oraz m.in. Kosym Kaponierem pełniącym po 1860 roku funkcję więzienia

Fortu Łysogórskiego (Лысогорский форт) zbudowanego na południe od cytadeli w latach 1872-1874 według projektu Eduarda Totlebena koło dzielnicy Saperska Słobódka. Na początku XX wieku wykorzystywany jako miejsce egzekucji. Fort ten był świadkiem walk obronnych w 1941 r.Obecnie niektóre budynki są odnowione i przekształcone w muzeum o nazwie Twierdza Kijów, podczas gdy inne są używane dla różnych potrzeb wojskowych i komercyjnych.

W 1863 roku po stłumieniu w okolicach Kijowa powstania styczniowego, walczących w nim Polaków osadzono w twierdzy na terenie Peczerska, osadzając w baszcie Północnej około 1200 powstańców. 18 maja w Kosym Kaponierze rozstrzelany został Adam Zieliński, 9 listopada Władysław Rakowski i Platon Krzyżanowski, a po kilku dniach Romuald Olszański i Maurycy Drużbacki. Wielu innych zesłano na Syberię.

Source: Twierdza Kijów

Russian Киевская крепость

Киевская крепость, Киево-Печерская крепость или Новая Печерская крепость (укр. Київська фортеця) — фортификационные сооружения (крепость 1-го класса) XIX века в губернском городе Киев, принадлежавшие к западнорусской линии укреплений Российской империи.

Крепость была предназначена для защиты территории Российской империи, в соответствии с планами обороны государства крепостным методом (линиями крепостей или опорными пунктами). Под Киевской крепостью стоит различать сооружение (укрепление) и формирование Русской армии. С 1886 года крепость перечислена в 3-й класс, а 25 апреля 1897 года, с утратой стратегического значения для обороны преобразована в крепость-склад. Упразднена в 1918 году, а формирование расформировано.

Source: Киевская крепость

Ukrainian Київська фортеця

Ки́ївська форте́ця (також Нова́ Пече́рська форте́ця) — історико-архітектурна пам'ятка. Комплекс фортечних споруд XVIII—XIX століття, розміщений на пагорбах високого правого берега Дніпра, обмежених з півночі Кловським яром, з півдня і заходу — схилами долини р. Либідь. Складається з кількох земляних укріплень (цитаделі, Звіринецького, Васильківського, Госпітального, Лисогірського) і низки споруд, що призначалися для військових казарм, виробництва та зберігання зброї, амуніції тощо. Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця» розташований на території Головного військового клінічного шпиталю міста Києва.

Source: Київська фортеця

Chenese 基輔要塞

基輔要塞(烏克蘭語:Київська фортеця,转写:Kyivs'ka fortetsia;俄語:Киевская крепость,转写:Kievskaya krepost)是位於烏克蘭首都基輔的一個建築群,修建於17至19世紀。基輔要塞曾經是俄羅斯帝國西部要塞群的一部分。現在基輔要塞的大部分建築都作為博物館使用。

Source: 基輔要塞

French translation from Ukrainian

La forteresse de Kiev (également forteresse Nova Pecher) est un monument historique et architectural. Complexe de fortifications des XVIII-XIXe siècles, situé sur les collines de la haute rive droite du Dniepr, délimité du nord par le ravin de Klovsky, du sud et de l'ouest - par les pentes de la vallée fluviale. Lybide. Il se compose de plusieurs fortifications en terre (citadelle, Zvirynetsky, Vasylkivsky, hôpital, Lysohorsky) et de plusieurs structures destinées à la caserne militaire, à la production et au stockage d'armes, de munitions, etc. Le Musée national d'histoire et d'architecture « Forteresse de Kiev » est situé sur le territoire de la Hôpital clinique militaire principal de Kiev.

Source: Київська фортеця

Wikivoyage

Russian Киевская крепость

Киевская (Новая Печерская) крепость строилась в 1830-1850 годах. В 1860-х годах в Косом капонире крепости была размещена политическая тюрьма, которую в советское время превратили в филиал Музея истории Киева. Есть экспозиции по истории тюрьмы, в том числе воссозданные камеры, и по истории украинской фортификации.

Address ул. Госпитальная, 24А
Typedo
Last Edit2017-09-13
de Kiewer Festungmk Киевска тврдинаpl Twierdza Kijówru Киевская крепостьuk Київська фортецяzh 基輔要塞
Image source:
Wikimedia Commons CC BY 3.0 by Norbert Aepli, Switzerland (User:Noebu) (Норберт Епли, Швейцария)
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 08:12:46