Radomysl Castle

File:Замок Радомысль. Скульптура Архангела Михаила (XVIII в.).jpg

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Radomysl Castle

Geographical coordinates: 50.4774861 29.2164033

Wikipedia

English Radomysl Castle

Radomysl Castle is a historical and cultural complex created in 2007–2011 by Olga Bogomolets MD, a Ukrainian doctor and public activist. The castle's center is an old flour mill built in the town of Radomyshl (Zhytomyr region, Ukraine) in the late 19th century by Polish engineer Piekarski. The mill was constructed upon the ruins of a paper mill built in 1612 by the order of the archimandrite (abbot) of Kyiv-Pecherska Lavra Yelisey Pletenecki (1550–1624). During research conducted during the reconstruction of this building, it was discovered that it had been planned to be used as a fortress. Since 2011, Radomysl Castle is part of the Council of Europe’s cultural project called Via Regia, its purpose is to promote cultural exchanges by means of tourism between European countries.

Source: Radomysl Castle

Polish Kompleks Historyczno-Kulturalny „Zamek Radomyśl”

Kompleks Historyczno-Kulturalny „Zamek Radomyśl” – prywatny zabytkowy kompleks, łączący kilku atrakcji, m.in. park krajobrazowy, Muzeum Ukraińskich Ikon Domowych, rzeźby XVII-XIX w., pomnik archimandryty Ławry Kijowsko-Pieczerskiej Elizeusza Pletenieckiego etc.

Powstał w latach 2007-2011 z inicjatywy znanej ukraińskiej lekarki i działaczki społecznej, dr med. O. Bohomołeć. Jego centrum stanowi stary gmach młyna, zbudowanego w Radomyślu na przełomie wieków XIX i XX przez polskiego inżyniera Piekarskiego. Młyn z kolei powstał na ruinach starej papierni, wybudowanej prawdopodobnie 1612 roku na zlecenie archimandryty Ławry Kijowsko-Pieczerskiej Elizeusza Pletenieckiego (1550-1624).

W wyniku badań przeprowadzonych podczas odbudowy i renowacji obiektu, ustalono, iż gmach pełnił również funkcje obronne.

Od roku 2011 „Zamek Radomyśl” jest częścią programu kulturalnego Rady Europy Via Regia, którego celem jest wspieranie wymiany kulturalnej i rozwoju turystyki między państwami europejskimi.

Główną atrakcją „Zamku Radomyśl” jest Muzeum Ukraińskich Ikon Domowych. Zbiór Muzeum stanowi prywatna kolekcja ikon, zebranych przez Olhę Bohomołeć na przestrzeni blisko 16 lat. Jest to prawdopodobnie pierwsze i jedyne na Ukrainie, a być może na całym świecie (oprócz muzeów w Sanoku i Supraślu) tego rodzaju muzeum. Zbiory obejmują ponad 5000 obrazów i rzeźb (prawosławne, katolickie i unickie), powstałych w XVI-XX w. w różnych częściach Ukrainy – od Zakarpacia do Słobożańszczyzny. Szczególne miejsce w zbiorach muzeum zajmuje wyrzeźbiona z kamienia ikona św. Mikołaja, pochodząca z XII w.

Niektóre ikony zachowały ślady sowieckiego tzw. ateizmu wojującego: wśród eksponatów muzeum znajduje się m.in. skrzynia wykonana z ikon czy też okiennica z przeciętego na połowy obrazu św. Mikołaja.

Wnętrze Zamku łączy w sobie cechy późnego średniowiecza i wczesnej secesji. Jedna z sal wystawowych – Sala Obrzędowa – jest również miejscem okolicznościowych „wydarzeń specjalnych”, np. zawierania małżeństw.

Funkcjonuje również sala koncertowa na 150 słuchaczy (w Zamku odbywają się koncerty muzyki klasycznej, kameralnej, ludowej i jazzowej). Wśród artystów, którzy występowali w tej sali znajduje się m.in. popularna na Ukrainie śpiewaczka Nina Matwijenko. Sala Koncertowa Zamku Radomyśl jest również prawdopodobnie jedyną tego rodzaju salą w Europie posiadającą podziemne źródło wody.

Refektarz Zamku Radomyśl stanowi również niewielkie muzeum. Na jej ścianach znajdują się precyzyjnie wykonane kopie starych map XV-XIX w. Wielki piec zamkowy może służyć zarówno jako kominek, jak i do przygotowywania posiłków.

Park krajobrazowy Zamku Radomyśl powstał z uwzględnieniem współczesnych wymogów ochrony środowiska. Ingerencja człowieka w środowisko naturalne została ograniczona do minimum. W parku zostało uruchomionych kilka podziemnych ujęć wody zdatnej do picia.

Zdecydowana większość drzewostanu i kwiatostanu parku należy do rzadkich gatunków. Wśród nich znajdują się m.in. irysy, różowe i białe lilie wodne, angielskie róże ogrodowe, magnolie oraz wymieniony w tzw. Czerwonej Księdze Ukrainy orzech wodny – Trapa rossica.

W parku swe miejsce znalazły również zwierzęta, m.in. bobry, wydry, norki, szczury wodne itp.

Gmach Zamku Radomyśla i jego park zdobią kamiennie rzeźby Michała Archanioła, pochodzące z XVII-XIX w.

29 października 2009 r. w Radomyślu w pobliżu miejsca, gdzie znajdowała się papiernia, został postawiony pomnik Elizeusza Pletenieckiego (będący prawdopodobnie obecnie jedynym pomnikiem na Ukrainie stojącym na ruchomej powierzchni wody).

Source: Kompleks Historyczno-Kulturalny „Zamek Radomyśl”

Russian Замок Радомысль

Историко-культурный комплекс «Замок Радомысль» — частный музейный комплекс, созданный в городе Радомышле (Житомирская область, Украина) украинским врачом, доктором медицины Ольгой Богомолец.

Включает в себя единственный в Европе Музей украинской домашней иконы. В его основе — личная коллекция икон, которую Ольга Богомолец собирала с 1995 года.

В экспозициях и фондах комплекса представлены также коллекции предметов сакрального искусства и церковной утвари, украинских и европейских древностей.

В названии комплекса использовано старое название города Радомышля, зафиксированное в письменных источниках, начиная с первой половины XVI века.

Source: Замок Радомысль

Ukrainian Замок Радомисль

Історико-культурний комплекс «Замок Радомисль» — приватний музейний комплекс, створений в місті Радомишлі (Житомирська область) українським медиком і політиком Ольгою Богомолець.

Містить у собі єдиний в Європі Музей української домашньої ікони, в основі якого — особиста колекція ікон, котру Ольга Богомолець збирала з 1995 року.

В експозиціях і фондах комплексу представлені також колекції предметів сакрального мистецтва і церковного начиння, а також українських і європейських старожитностей.

Комплекс об'єднує в собі готель, музей, ландшафтний парк, приміщення для урочистих церемоній та концертний зал.

Source: Замок Радомисль

German translation from Ukrainian

Der historische und kulturelle Komplex „Radomysl Castle“ ist ein privater Museumskomplex, der von der ukrainischen Ärztin und Politikerin Olga Bogomolets in Radomyshl (Region Zhytomyr) geschaffen wurde.

Es enthält das einzige Europäische Museum der ukrainischen Heimatikone, das auf einer persönlichen Ikonensammlung basiert, die Olga Bogomolets seit 1995 gesammelt hat.

In den Ausstellungen und Fonds des Komplexes befinden sich auch Sammlungen sakrale Kunst und Kirchenutensilien sowie ukrainische und europäische Antiquitäten.

Der Komplex kombiniert ein Hotel, ein Museum, einen Landschaftspark, einen Zeremonienraum und einen Konzertsaal.

Source: Замок Радомисль

French translation from Ukrainian

Le complexe historique et culturel « Radomysl Castle » est un complexe muséal privé créé à Radomyshl (région de Jitomir) par la médecin et politicienne ukrainienne Olga Bogomolets.

Il contient le seul musée européen de l'icône de la maison ukrainienne, basé sur une collection personnelle d'icônes, collectée par Olga Bogomolets depuis 1995.

Les expositions et les fonds du complexe se trouvent également des collections d'art sacré et d'ustensiles d'église, ainsi que des antiquités ukrainiennes et européennes.

Le complexe combine un hôtel, un musée, un parc paysager, une salle de cérémonies et une salle de concert.

Source: Замок Радомисль

Nearby

Museum of Ukrainian home icons15 m
Radomyshl2.3 km
Saint Nicholas Cathedral, Radomyshl3.4 km
Radomyshl Synagogue3.4 km
Korostyshiv20.9 km
Miklouho-Maclay Arboretum32.5 km
Gorbashi38.0 km
Ivnytsya39.9 km
Hrada41.0 km
Zhytomyr Airport41.0 km
pl Kompleks Historyczno-Kulturalny "Zamek Radomyśl"ru Замок Радомысльuk Замок Радомисль
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 by Olga Bohomolec press-office
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 08:14:51