Potsdam Gate

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Potsdamer Tor

Geographical coordinates: 52.5095 13.3772

Wikipedia

English Potsdam Gate

The Potsdam Gate (German: Potsdamer Tor) was one of the western gates of the Berlin Customs Wall, south of the still-standing Brandenburg Gate. It was originally constructed in 1734, and then rebuilt in 1824 as a neoclassic imposing gateway. It was one of the few gates that were left when the Customs Wall was demolished (1867–1870) but it suffered severe damage during the bombing of Berlin in World War II (1943–1945). Its remains were demolished in 1961, when the Berlin Wall was erected.

Source: Potsdam Gate

German Potsdamer Tor

Das Potsdamer Tor von Berlin war Teil der Berliner Zollmauer (Akzisemauer). Es wurde 1734 errichtet und 1824 durch einen Neubau von Karl Friedrich Schinkel ersetzt. Die Fundamentreste der beiden Torhäuser wurden 1961 abgerissen.

Source: Potsdamer Tor

Italian Porta di Potsdam

La Porta di Potsdam (in tedesco: Potsdamer Tor) era una delle porte occidentali del muro doganale di Berlino, a sud della Porta di Brandeburgo. Fu originariamente costruito nel 1734 e poi ricostruito nel 1824 come un imponente porta neoclassica. Fu una delle poche porte rimaste quando il Muro della Dogana fu demolito (1867-1870) ma subì gravi danni durante il bombardamento di Berlino nella seconda guerra mondiale (1943-1945). I suoi resti furono demoliti nel 1961, quando fu eretto il Muro di Berlino.

Source: Porta di Potsdam

Russian Потсдамские ворота

Потсдамские ворота (нем. Potsdamer Tor) — несохранившиеся ворота в составе берлинской таможенной стены в Берлине, находились между современными Потсдамской и Лейпцигской площадью. Были возведены в 1734 году и перестроены в 1824 году по проекту Карла Фридриха Шинкеля. В 1867 году Берлинская таможенная стена была снесена, но сторожки в классицистском стиле были сохранены и определяли облик обеих площадей. Во Вторую мировую войну они были разрушены до фундамента, которые были окончательно снесены в 1961 году при возведении Берлинской стены. В ходе восстановления Потсдамской и Лейпцигской площадей в 1990-е годы на месте, где когда-то находились сторожки Потсдамских ворот, были построены входы на подземную железнодорожную станцию.

Source: Потсдамские ворота

Swedish Potsdamer Tor

Potsdamer Tor var en stadsport i Berlins tullmur, ursprungligen uppförd 1734 vid den plats där Leipziger Strasses västra ände idag mynnar i Potsdamer Platz.

I samband med att stadsbebyggelsen i Friedrichstadt utökades fram till platsen under Fredrik Vilhelm I av Preussens regering anlades en tullmur omkring Berlin som ersatte de gamla renässansfästningsvallarna. Den ursprungliga porten i barockstil bestod av två sandstenspelare med utsmyckningar i form av kolonner och krigstroféer. Innanför porten anlades ett åttakantigt torg, kallat Octogon, dagens Leipziger Platz. Härifrån ledde landsvägen mot Potsdam, dagens Alte Potsdamer Strasse, åt sydväst. Porten kallades länge Neues Leipziger Tor, för att skilja den från den gamla Leipziger Tor som låg i trakten av Spittelmarkt vid Leipziger Strasses östra ände.

Den äldre barockporten ersattes 1824 med en nybyggnad i nyklassicistisk stil, ritad av Karl Friedrich Schinkel. Den nya porten bestod av två motstående tempelliknande byggnader med fyra kolonner mot gatan. Byggnaderna förlades närmare staden än den gamla barockporten och istället anlades en plats med gröna planteringar utanför porten vid dagens Potsdamer Platz. Porthusen användes ursprungligen som vakthus respektive tullhus, och den egentliga porten var en grind i ett järnstaket tvärs över gatan.

När tullmuren revs 1867 blev porthusen kvar i statlig ägo. Det södra porthuset, med adressen Leipziger Platz 1, låg i anslutning till Hotel Fürstenhof och användes på 1930-talet som offentligt rörpost-, telegraf- och telefonkontor. Det norra porthuset stod framför Palast-Hotel och inrymde rörpostens och telegrafens drifttekniska mellanstation för området. I andra världskriget förstördes porthusen till större delen och ruinerna jämnades med marken 1961 i samband med att Berlinmuren byggdes över platsen.

I samband med att området kring Potsdamer Platz nygestaltades efter Berlinmurens fall fanns ett förslag om att återuppföra två moderna porthus på ömse sidor om Leipziger Strasse, ritade av Oswald Mathias Ungers; dessa planer realiserades aldrig och på porthusens platser finns idag två nedgångar till Potsdamer Platz underjordiska järnvägsstation.

Source: Potsdamer Tor

Ukrainian Потсдамські ворота

Потсдамські ворота (нім. Potsdamer Tor) — одні із західних воріт Берлінської стіни мита й акцизів, були розташовані на південь від Бранденбурзьких воріт. Вони були споруджені в 1734 році, а 1824 року їх було перебудовано за проектом архітектора Карла Фрідріха Шинкеля. Стіну знесли (1867 — 1870), але ці ворота залишили. Вони дуже постраждали під час бомбардування Берліна під час Другої Світової війни (1943 — 1945). Залишки воріт було знищено 1961 року, коли було зведено Берлінський мур.

Source: Потсдамські ворота

Chenese 波茨坦门

波茨坦门(德語:Potsdamer Tor)是柏林关墙西门中的一个,其南部是留存至今的勃兰登堡门。波茨坦门初建于1734年。1824年按照新古典主义风格重建。它是少数几个未被拆除(1867–1870)的关墙,但是在第二次世界大战对柏林的轰炸期间(1943–1945)遭受严重破坏。其残余的部分在1961年柏林墙兴建时被拆毁。

Source: 波茨坦门

Referenced from

named afterPotsdamer Platz
arz بوابة بوتسدامde Potsdamer Torit Porta di Potsdamru Потсдамские воротаsv Potsdamer Toruk Потсдамські воротаzh 波茨坦门zh-cn 波茨坦门zh-hant 波茨坦門
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 07:02:14