Zvolen–Čata railway line

railway line

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Pohronský Ruskov-Šahy Railway

Wikipedia

English Zvolen–Čata railway

Zvolen–Karpina–Šahy–Čata railway is a railway line in Slovakia.

Source: Zvolen–Čata railway

Hungarian Zólyom–Csata-vasútvonal

A Zólyom–Korpona–Ipolyság–Csata-vasútvonal Szlovákiában található. Egyvágányú, villamosítatlan pálya, a szlovák hálózaton a 153-as számot kapta.

Source: Zólyom–Csata-vasútvonal

Japanese ズヴォレン - チャタ線

ズヴォレン - チャタ線(スロバキア語: Železničná trať Zvolen – Čata)は、スロバキア国鉄の鉄道線の名称である。路線番号は153。

現在列車が運行されているシャヒ〜チャタ間は1886年に開業した。その後、ズヴォレンまで延伸した。シャヒ〜ズヴォレン間はしばらく運行を休止していたが、2019年1月2日に運行を再開した。

Source: ズヴォレン - チャタ線

Polish Linia kolejowa 153 Zvolen – Čata

Linia kolejowa nr 153 Zvolen – Čata – linia kolejowa na Słowacji o długości 106 km, łącząca miejscowości Zwoleń i Čata. Jest to linia jednotorowa oraz niezelektryfikowana.

Source: Linia kolejowa 153 Zvolen – Čata

Slovak Železničná trať Zvolen – Čata

Železničná trať Zvolen – Čata (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 153) je jednokoľajná železničná trať na Slovensku, spájajúca Zvolen a Čatu cez Krupinu.

Source: Železničná trať Zvolen – Čata

Referenced from

connecting lineZvolen osobná railway station
de Bahnstrecke Zvolen–Čatafr ligne de Zvolen à Čatahu Zólyom–Csata-vasútvonalja ズヴォレン - チャタ線pl Linia kolejowa 153 Zvolen – Čatask Železničná trať Zvolen – Čata
Wikidata Updated: Thu Jul 22 2021 11:01:17