Roosendaal–Vlissingen railway

railway line

Wikipedia

English Roosendaal–Vlissingen railway

The Roosendaal–Vlissingen railway is a railway line in the Netherlands running from Roosendaal to Vlissingen passing through the provinces of North Brabant and Zeeland. It is also known as Staatslijn F.

Source: Roosendaal–Vlissingen railway

German Bahnstrecke Roosendaal–Vlissingen

Die Bahnstrecke Roosendaal–Vlissingen auch Zeeuwse Lijn (deutsch Seeland-Linie oder Seeländische Linie) oder Staatslijn F ist eine zweigleisige, elektrifizierte Hauptbahn in den niederländischen Provinzen Noord-Brabant und Zeeland. Die Strecke verbindet die Großstädte Amsterdam, Den Haag und Rotterdam, sowie das Ballungsgebiet Randstad mit den Regionen Walcheren, Zuid-Beveland sowie dem Westen von Noord-Brabant.

Source: Bahnstrecke Roosendaal–Vlissingen

French Ligne de Rosendael à Flessingue

La ligne de Rosedael à Flessingue est une ligne de chemin de fer des Pays-Bas qui relie Rosendael dans le Brabant-Septentrional à Flessingue en Zélande. Elle est également répertoriée en tant que Staatslijn F.

Source: Ligne de Rosendael à Flessingue

Dutch Spoorlijn Roosendaal - Vlissingen

De Zeeuwse Lijn, ook wel Lijn F of Staatslijn F genoemd is de spoorlijn die Vlissingen, Middelburg, Goes en Bergen op Zoom verbindt met Roosendaal. De spoorlijn is een van de staatslijnen die volgens de wet van 18 augustus 1860 door de Staat der Nederlanden is aangelegd. De spoorlijn kon worden aangelegd na de aanleg van de Sloedam en de Kreekrakdam, waarmee de eilanden Walcheren en Zuid-Beveland een verbinding over land kregen met de rest van Nederland. De lijn telt twee grote spoorbruggen: Een over het Kanaal door Zuid-Beveland en een over het Schelde-Rijnkanaal. Laatstgenoemde vaarverbinding werd ruim 100 jaar na de spoorverbinding geopend.

Source: Spoorlijn Roosendaal - Vlissingen

Swedish Zeeuwselinjen

Zeeuwselinjen (nederländska: Zeeuwse lijn) (statslinje F) är en järnvägslinje från Roosendaal och Bergen op Zoom till Goes, Middelburg och Vlissingen i de nederländska provinserna Noord-Brabant och Zeeland. Den blev anlagd efter att öarna Zuid-Beveland och Walcheren fick en fast förbindelse med resten av Nederländerna tack vare Sloe- och Kreekrakdämningarna i deltaprojektet.

År 1863 blev den första delen mellan Roosendaal och Bergen op Zoom öppnad. Detta var den tredje tåglinjen som den nederländska Staatsspoorwegen satte i drift samma år som den grundlades. Fem år senare blev linjen utbyggd vidare till Goes och år 1872 nåddes Vlissingen.

Tidigare kunde man resa till England med båttåget via Vlissingen. Båttåget trafikerade linjen till Noord-Brabant och vidare mot Tyskland.

Från stationen i Goes blev spårvagnslinjer till Hoedekenskerke/Borssele, Wemeldinge och Wolphaartsdijk utbyggda år 1929. 1942 lades linjen till Wemeldinge och Wolphaartsdijk ned, och 1972 gick linjen till Hoedekenskerke över från godstrafik till att vara en museilinje driven av Stoomtrein Goes-Borsele.

Under den stora översvämningen år 1953 blev också en del av tåglinjen översvämmad. Vid Kruiningen kunde en del av linjen endast användas vid lågvatten. Den gick under namnet badkarsjärnvägen (på nederländsk badkuipspoorweg).

År 1956 gick man över till att köra elektriska tåg på linjen, och sedan dess finns det en direkt förbindelse från Vlissingen via Rotterdam till Amsterdam. På linjen finns två stora järnvägsbroar: en över Schelde-Rhenkanalen vid Bath och en över Kanalen genom Zuid-Beveland.

Source: Zeeuwselinjen

de Bahnstrecke Roosendaal–Vlissingenfr ligne de Rosendael à Flessinguehu Roosendaal–Vlissingen-vasútvonalja ローゼンダール-フリッシンゲン線nb Jernbanelinjen Roosendaal–Vlissingennl spoorlijn Roosendaal - Vlissingensv Zeeuwselinjenzea Zeêuwse lijn
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 06:52:09