National Museum in Warsaw

File:Muzeum Narodowe w Warszawie.jpg

National Museum in Warsaw, Poland

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: National Museum in Warsaw

Geographical coordinates: 52.231761111 21.024766666

Wikipedia

English National Museum, Warsaw

The National Museum in Warsaw (Polish: Muzeum Narodowe w Warszawie), popularly abbreviated as MNW, is a national museum in Warsaw, one of the largest museums in Poland and the largest in the capital. It comprises a rich collection of ancient art (Egyptian, Greek, Roman), counting about 11,000 pieces, an extensive gallery of Polish painting since the 16th century and a collection of foreign painting (Italian, French, Flemish, Dutch, German and Russian) including some paintings from Adolf Hitler's private collection, ceded to the Museum by the American authorities in post-war Germany. The museum is also home to numismatic collections, a gallery of applied arts and a department of oriental art, with the largest collection of Chinese art in Poland, comprising some 5,000 objects.The Museum boasts the Faras Gallery with Europe's largest collection of Nubian Christian art and the Gallery of Medieval Art with artefacts from all regions historically associated with Poland, supplemented by selected works created in other regions of Europe.

Source: National Museum, Warsaw

Czech Národní muzeum ve Varšavě

Národní muzeum ve Varšavě (polsky Muzeum Narodowe w Warszawie, zkratka MNW) je jedno z největších muzeí v Polsku a největší ve Varšavě. Zahrnuje bohaté sbírky starověkého umění (egyptského, řeckého a římského) v rozsahu asi 11 tisíc exemplářů, rozsáhlou sbírku polského umění od 16. století a sbírku děl zahraničních evropských mistrů. Je zde také numismatická sbírka, galerie užitého umění a oddělení orientálního umění s největší sbírkou čínského umění v Polsku. Dále muzeum hostí největší sbírku núbijského křesťanského umění v Evropě a galerii středověkého umění.

Source: Národní muzeum ve Varšavě

German Nationalmuseum Warschau

Das Nationalmuseum in Warschau (poln. Muzeum Narodowe w Warszawie) ist mit seinen Außenstellen im Königsschloss und im Palast von Wilanów das größte Museum der Stadt.

Source: Nationalmuseum Warschau

Spanish Museo Nacional de Varsovia

El Museo Nacional de Varsovia (en polaco, Muzeum Narodowe w Warszawie) es un museo polaco creado el 20 de mayo de 1862 con el nombre de "Museo de Bellas Artes de Varsovia".

Source: Museo Nacional de Varsovia

French Musée national de Varsovie

Le musée national de Varsovie (en polonais : Muzeum Narodowe w Warszawie), abrégé officiellement MNW, est un musée national à Varsovie, l'un des plus grands musées en Pologne et le plus grand dans la capitale. Il abrite une riche collection d'art ancien (égyptien, grec, romain), comptant environ 11 000 pièces, une vaste galerie de peinture polonaise depuis le xvie siècle et une collection de peinture étrangère (italienne, française, flamande, néerlandaise, allemande et russe) y compris quelques peintures de la collection privée d'Adolf Hitler, cédée au musée par les autorités américaines dans l'Allemagne d'après-guerre. Le musée abrite également des collections numismatiques, une galerie d'arts appliqués et un département d'art oriental, avec la plus grande collection d'art chinois en Pologne, comprenant environ 5 000 objets.

La galerie Faras abrite la plus grande collection européenne d'art chrétien nubien et la Galerie d'art médiéval expose des objets provenant de toutes les régions historiquement associées à la Pologne, complétée par une sélection d'œuvres provenant d'autres régions d'Europe.F

Source: Musée national de Varsovie

Italian Museo nazionale di Varsavia

Il Museo nazionale di Varsavia (Muzeum Narodowe w Warszawie, MNW) è un museo d'arte di Varsavia, fondato nel 1862 come "Museo di Belle Arti di Varsavia"; è uno dei più grandi musei in Polonia e il più grande di Varsavia.

Il museo raccoglie arte antica (egizia, greca, romana), la pittura polacca a partire dal XIII secolo, una collezione di pittura straniera (italiana, francese, olandese, tedesca e russa), numismatica e oggetti di arti decorative.

L'edificio modernista del museo è stato costruito tra il 1927 e il 1938 su progetto di Tadeusz Tołwiński; dal 1933 l'ala orientale ospita il Museo dell'Esercito polacco a Varsavia.

A causa del saccheggio tedesco dei beni culturali polacchi durante la seconda guerra mondiale, il museo ha perso una grande parte della collezione, tra cui il 99% della collezione di numismatica, il 100% degli orologi, l'80% della collezione orafa e di gioielleria e percentuali significative delle collezioni di arte applicata.

Il museo è stato nazionalizzato nel 1945.

Source: Museo nazionale di Varsavia

Japanese ワルシャワ国立美術館

ワルシャワ国立美術館(Muzeum Narodowe w Warszawie)は、ポーランドの首都ワルシャワにある美術館である。ワルシャワ国立博物館とも。

Source: ワルシャワ国立美術館

Polish Muzeum Narodowe w Warszawie

Muzeum Narodowe w Warszawie (MNW) – muzeum sztuki w Warszawie, założone w 1862 jako Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie, narodowa instytucja kultury; jedno z największych muzeów w Polsce i największe w Warszawie.

Muzeum Narodowe w Warszawie gromadzi zbiory sztuki starożytnej (egipskiej, greckiej, rzymskiej), malarstwa polskiego od XIII wieku, a także galerię malarstwa obcego (włoskie, francuskie, holenderskie, niemieckie i rosyjskie), w tym kilka obrazów z prywatnej kolekcji Adolfa Hitlera, przekazanych muzeum przez władze amerykańskie w powojennych Niemczech, zbiory numizmatyczne i rzemiosła artystycznego.

Od 1916 muzeum było instytucją miejską. Modernistyczny gmach jego siedziby został wzniesiony w latach 1927–1938 według projektu Tadeusza Tołwińskiego i Antoniego Dygata; od 1933 skrzydło wschodnie zajmuje Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

W wyniku niemieckiej grabieży polskich dóbr kultury w czasie II wojny światowej Muzeum Narodowe w Warszawie utraciło ogromną część zbiorów, m.in. 99% numizmatów, 100% zegarów, 80% wyrobów złotniczych i jubilerskich, 63% tkanin, 60% mebli, 70% opraw, ksiąg i superekslibrisów królewskich.

W 1945 muzeum zostało znacjonalizowane. W 2010 jako jedna z pierwszych instytucji państwowych w Europie Środkowo-Wschodniej zorganizowało wystawę w całości poświęconą sztuce homoerotycznej – Ars Homo Erotica.

Source: Muzeum Narodowe w Warszawie

Portuguese Museu Nacional de Varsóvia

O Museu Nacional de Varsóvia (em polonês/polaco: Muzeum Narodowe w Warszawie), popularmente abreviado como MNW, é um museu nacional em Varsóvia, um dos maiores museus da Polônia e o maior da capital. Compreende uma rica coleção de arte antiga (egípcia, grega, romana), contando com cerca de 11.000 peças, uma extensa galeria de pintura polonesa desde o século XVI, e uma coleção de pintura estrangeira (italiana, francesa, flamenga, holandesa, alemã e russa), incluindo algumas pinturas da coleção privada de Adolf Hitler, cedida ao Museu pelas autoridades americanas na Alemanha do pós-guerra. O museu também abriga coleções numismáticas, uma galeria de Arte aplicada e um departamento de arte oriental, com a maior coleção de arte chinesa da Polônia, compreendendo cerca de 5.000 objetos.O Museu possui a Galeria Faras, com a maior coleção de arte cristã núbia da Europa e a Galeria de Arte Medieval com artefatos de todas as regiões historicamente associadas à Polônia, complementada por obras selecionadas de outras regiões da Europa.

== Referências ==

Source: Museu Nacional de Varsóvia

Russian Национальный музей (Варшава)

Национальный музей в Варшаве (польск. Muzeum Narodowe w Warszawie (MNW))— музей, находящийся в Варшаве, Польша. Зарегистрирован в Государственном реестре музеев.

Source: Национальный музей (Варшава)

Ukrainian Національний музей (Варшава)

Національний музей у Варшаві (пол. Muzeum Narodowe w Warszawie) — один з найбільших музеїв Польщі. Зареєстрований в Державному реєстрі музеїв.

Source: Національний музей (Варшава)

Chenese 華沙國家博物館

華沙國家博物館 (波蘭語:Muzeum Narodowe w Warszawie)是位於波蘭首都華沙的一座博物館,也是波蘭國家博物館的分館之一,是波蘭國家博物館的分館當中規模最大的分館。博物館收藏有約11,000件古代藝術品,16世紀之後的波蘭繪畫和眾多外國繪畫,其中包括一些希特勒的個人收藏。博物館還收藏有鉛筆,實用藝術品和東方藝術品。

Source: 華沙國家博物館

Wikivoyage

Italian Museo Nazionale (Muzeum Narodowe w Warszawie)

È il più grande museo polacco e ospita sette gallerie permanenti che vanno dall'antichità ai giorni nostri.

Address Al. Jerozolimskie 3

Places located in National Museum in Warsaw

ar المتحف الوطني في وارسوarz المتحف الوطنى فى وارشوaz Varşava Milli Muzeyibe Нацыянальны музей у Варшавеbe-tarask Нацыянальны музэй у Варшавеbg Национален музейca Museu Nacional de Varsòviacs Národní muzeum ve Varšavěcy Amgueddfa Genedlaethol Warsawde Nationalmuseum Warschauel Εθνικό Μουσείο της Βαρσοβίαςeo Nacia Muzeo en Varsovioes Museo Nacional de Varsoviafa موزه ملی ورشوfr musée national de Varsoviehu Varsói Nemzeti Múzeumhy Վարշավայի ազգային թանգարանid Museum Nasional, Warsawait Museo nazionale di Varsaviaja ワルシャワ国立美術館ka ეროვნული მუზეუმიko 바르샤바 국립미술관lt Nacionalinis Varšuvos muziejuslv Nacionālais muzejs Varšavāmk Национален музеј во Варшаваnb Nasjonalmuseet i Warszawanl Nationaal Museum van Warschaupl Muzeum Narodowe w Warszawiept Museu Nacional de Varsóviapt-br Museu Nacional de Varsóviaro Muzeul Național din Varșoviaru Национальный музей в Варшавеsv Muzeum Narodowe w Warszawietr Varşova Ulusal Müzesiuk Національний музейvi Bảo tàng quốc gia ở Warsawzh 華沙國家博物館
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 by Muzeum Narodowe w Warszawie