Museum of the History of Polish Jews

File:Museum of the History of Polish Jews in Warsaw building 0011.jpg

museum founded in 2005 in Warsaw

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Muzeum Historii Żydów Polskich

Geographical coordinates: 52.249364 20.993116

Wikipedia

English POLIN Museum of the History of Polish Jews

POLIN Museum of the History of Polish Jews (Polish: Muzeum Historii Żydów Polskich) is a museum on the site of the former Warsaw Ghetto. The Hebrew word Polin in the museum's English name means either "Poland" or "rest here" and relates to a legend about the arrival of the first Jews to Poland.The museum's cornerstone was laid in 2007, and the museum opened on 19 April 2013. The core exhibition opened in October 2014 and features a multimedia exhibition about the Jewish community that flourished in Poland for a thousand years up to the World War II Holocaust.The building, a postmodern structure in glass, copper, and concrete, was designed by Finnish architects Rainer Mahlamäki and Ilmari Lahdelma.

Source: POLIN Museum of the History of Polish Jews

Czech Muzeum dějin polských Židů

Muzeum dějin polských Židů (MHŻP) se nachází v centru Varšavy na Muranowie a dokumentuje historii Židů v Polsku.

Muzeum se nachází v budově, která byla postavena v letech 2009 až 2013 podle projektu skupiny finských architektů, která byla vedena Rainerem Mahlamäkim. Muzeum začalo v této budově fungovat až v dubnu 2013 a stálá výstava byla veřejnosti zpřístupněna v říjnu roku 2014.

Muzeum vzniklo z iniciativy Spolku židovského historického institutu (SŻIH) a je jednou z prvních polských institucí, které byly založeny na základech veřejno-soukromého partnerství. Jeho otevření a činnost byla vždy možná jen díky prostředkům ministerstva kultury a národního dědictví a města Varšavy.

Muzeum plní jak funkci tradičního muzea, tak i funkci kulturně-naučného střediska. Na rozdíl od Jad vašem v Jeruzalémě nebo United States Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu se MHŻP nezaměřuje pouze na druhou světovou válku a holokaust, ale popisuje i účast Židů na tvorbě polské kultury, vědy a ekonomiky. Líčí jejich historii od dob příchodu židovských kupců na území první polské republiky (tedy na teritorium dnešní Litvy, Běloruska, Ukrajiny a západní části Ruska) okolo roku 960 a počátků židovského osídlení, až po nejmodernější židovskou historii v třetí polské republice.

V září roku 2014 si muzeum do svého názvu přidalo slovo „Polin” (tedy „Polsko” v hebrejštině a v Jidiš), odkazující na legendy o příčinách příchodu Židů do Polska. Jedna z těchto legend popisuje, že když byli v roce 1492 Židé vyhnáni ze Španělska a následně i z Portugalska a z německých zemí, tak hledali nové útočiště. Slovo boží se jim mělo vyjevit na kousku papíru, který spadl z nebe. Mělo na něm být napsáno „Polin” a jelikož Po lin (hebr. פה לין) v překladu přibližně znamená „zde se usaď”, putující Židé se na místě zjevení usadili. Polin ovšem také znamená Polsko.

Source: Muzeum dějin polských Židů

German Museum der Geschichte der polnischen Juden

Das Museum der Geschichte der polnischen Juden (poln. Muzeum Historii Żydów Polskich, POLIN) ist ein Museum in der polnischen Hauptstadt Warschau, neben dem Denkmal der Helden des Warschauer Ghettos. Der Grundstein wurde am 26. Juni 2007 gelegt. Das Museum wurde am 19. April 2013 mit einer Feier anlässlich des 70. Jahrestages des Beginns des Warschauer Ghettoaufstandes teileröffnet. Die komplette Fertigstellung und feierliche Eröffnung fand am 28. Oktober 2014 statt. Gründungsdirektor des Museums war Jerzy Halbersztadt, 2011 abgelöst durch Agnieszka Rudzińska-Rytel (vorläufig).

Source: Museum der Geschichte der polnischen Juden

Spanish Museo POLIN de Historia de los Judíos Polacos

El Museo POLIN de Historia de los Judíos Polacos (en polaco, Muzeum Historii Żydów Polskich; en inglés, Museum of the History of the Polish Jews) es un museo emplazado en el lugar donde estuvo el antiguo Gueto de Varsovia. La palabra hebrea Polin que da nombre al museo significa "Polonia" o "descansad aquí", y hace referencia a una leyenda sobre la llegada de los primeros judíos a Polonia.[1]​

La primera piedra del museo fue colocada en 2007 y el museo fue inaugurado el 19 de abril de 2013.[2]​[3]​ La exposición principal abrió sus puertas en octubre de 2014[4]​ y consiste en una exposición multimedia y parcialmente interactiva sobre la historia comunidad judía en Polonia durante mil años, desde la edad media hasta la II Guerra Mundial y el Holocausto.[5]​

El edificio, una estructura posmoderna en vidrio, cobre y hormigón, fue diseñado por los arquitectos finlandeses Rainer Mahlamäki y Ilmari Lahdelma.[6]​

Source: Museo POLIN de Historia de los Judíos Polacos

French Musée de l'Histoire des Juifs polonais

Le musée de l'Histoire des Juifs polonais (en polonais : Muzeum Historii Żydów Polskich) est construit sur le site symbolique du ghetto de Varsovie. La première pierre du bâtiment en pierre et verre a été posée en 2007. Les architectes sont les Finlandais Rainer Mahlamäki et Ilmari Lahdelma.

Source: Musée de l'Histoire des Juifs polonais

Italian POLIN Museo della storia degli ebrei polacchi

Il POLIN Museo della storia degli ebrei polacchi (in polacco: POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich) è un museo di Varsavia, sito nella zona ove sorgeva il ghetto nel periodo dell'occupazione tedesca durante la seconda guerra mondiale. La parola ebraica polin nel nome del museo significa, in italiano, o "Polonia" o "riposo qui" ed è legata ad una leggenda sull'arrivo dei primi ebrei in Polonia. La prima pietra fu posta nel 2007, e il museo è stato inaugurato il 19 aprile 2013. L'esposizione principale del museo è stata aperta nel mese di ottobre 2014. Il museo ospita una mostra-racconto multimediale sulla comunità ebraica che fiorì in Polonia per mille anni fino alla Shoah. L'edificio, una struttura post-moderna in vetro, rame, e cemento, è stato progettato dagli architetti finlandesi Rainer Mahlamäki e Ilmari Lahdelma.

Source: POLIN Museo della storia degli ebrei polacchi

Polish Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin (stylizowane na Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN) – muzeum znajdujące się w Śródmieściu Warszawy, na Muranowie, dokumentujące wielowiekową historię Żydów w Polsce.

Muzeum mieści się w gmachu wzniesionym w latach 2009–2013 według projektu zespołu fińskich architektów kierowanego przez Rainera Mahlamäkiego, który otrzymał I nagrodę w rozstrzygniętym w 2005 międzynarodowym konkursie architektonicznym. Placówka rozpoczęła działalność w nowej siedzibie w kwietniu 2013, a wystawa stała została otwarta w październiku 2014.

Muzeum Historii Żydów Polskich powstało z inicjatywy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce (SŻIH) i jest jedną z pierwszych w Polsce instytucji kultury utworzonych w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne. Powstało i prowadzi działalność dzięki środkom przekazywanym przez rząd (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), samorząd terytorialny (miasto stołeczne Warszawa) i organizację pozarządową, które zgromadziło środki od darczyńców z Polski i zagranicy (SŻIH).

Muzeum realizuje dwie funkcje: tradycyjnego muzeum i centrum kulturalno-edukacyjnego. W odróżnieniu od Jad Waszem w Jerozolimie czy United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie nie koncentruje swego przekazu na II wojnie światowej i Holokauście, ale opisuje wkład Żydów w rozwój polskiej kultury, nauki i gospodarki. Przedstawia ich historię od przybycia ok. 960 na ziemie polskie pierwszych żydowskich kupców i początków żydowskiego osadnictwa na obszarze dawnej I Rzeczypospolitej (tj. także na obecnym terytorium Litwy, Białorusi, Ukrainy i zachodniej części Rosji) aż po historię najnowszą społeczności żydowskiej w III RP.

We wrześniu 2014 Muzeum dodało do swojej nazwy słowo „Polin” („Polska” w języku hebrajskim), nawiązujące do legendy o pojawieniu się na ziemiach polskich pierwszych Żydów.

Source: Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

Russian Музей истории польских евреев

Музей истории польских евреев По́лин (польск. Muzeum Historii Żydów Polskich) — крупный музей в Польше, посвящённый истории еврейской общины этой страны. Музей открыт в 2013 году. Расположен в столице Польши, Варшаве, на территории бывшего Варшавского гетто.

Source: Музей истории польских евреев

Ukrainian Музей історії польських євреїв Полін

Музе́й істо́рії по́льських євре́їв (пол. Muzeum Historii Żydów Polskich) — музей, розташований в центрі Варшави, Польща, розповідає про багатовікову історію євреїв у ПольщіМузей розташований у будівлі, побудованій у 2009—2013 рр. за проєктом фінських архітекторів на чолі з Райнером Махламякі. Проєкт отримав приз на міжнародному архітектурному конкурсі у 2005 році. Музей почав свою діяльність у новому приміщенні у квітні 2013 року, постійна експозиція була відкрита в жовтні 2014 року.

У вересні 2014 року музей додав до своєї назви слово «Полін» («Польща» на івриті), посилаючись на легенду про появу на землях перших польських євреїв.

Source: Музей історії польських євреїв Полін

Chenese 波蘭猶太人歷史博物館

波蘭猶太人歷史博物館(波蘭語:Muzeum Historii Żydów Polskich)是波蘭首都華沙的一家博物館,位於昔日華沙隔都。這座博物館於2007年奠基,在2013年4月19日首次開放。2014年10月,博物館的核心展區開始對外開放。

Source: 波蘭猶太人歷史博物館

Wikivoyage

English Museum of the History of Polish Jews (Muzeum Historii Żydów Polskich)

New building opened in April 2013 awaits permanent exhibition.

Address ul. Anielewicza 6

English POLIN Museum of the History of Polish Jews

Address 6 Mordechaja Anielewicza St, Warsaw
Last Edit2017-08-03
be Музей гісторыі польскіх яўрэяўbg Музей за история на полските евреи „Полин”cs Muzeum dějin polských Židůde Museum der Geschichte der polnischen Judenel Μουσείο της Ιστορίας των Πολωνοεβραίωνen-gb Museum of History of Polish Jews in Warsaweo Muzeo pri Historio de Polaj Judojes Museo POLIN de Historia de los Judíos Polacosfa موزه تاریخ یهودیان لهستانیfi Puolan juutalaisten historiallinen museofr Musée de l'Histoire des Juifs polonaishe המוזיאון לתולדות יהודי פוליןhr Muzej povijesti poljskih Židovahu Lengyel Zsidóság Történetének Múzeuma (Varsó)it Museo della storia degli ebrei polacchika პოლონელი ებრაელების ისტორიის მუზეუმიlt Lenkijos žydų istorijos muziejusnb POLIN Museum of the History of Polish Jewsnl POLIN, Museum voor de Geschiedenis van de Poolse Jodenpl Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawieru Музей истории польских евреевsk Múzeum dejín poľských Židovsv Museet för de polska judarnas historia Polinuk Музей історії польських євреївvi POLIN - Bảo tàng lịch sử về người Do Thái Ba Lanzh 波蘭猶太人歷史博物館
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 pl by Wojciech Kryński