open-air museum

Museum that exhibits collections of buildings and artifacts out-of-doors

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Open air museums

Wikipedia

English Open-air museum

An open-air museum (or open air museum) is a museum that exhibits collections of buildings and artifacts out-of-doors. It is also frequently known as a museum of buildings or a folk museum.

The concept of an open-air museum originated in Scandinavia in the late 19th century and spread widely. A comprehensive history of the open-air museum as an idea and institution can be found in Swedish museologist Sten Rentzhog's 2007 book Open Air Museums: The History and Future of a Visionary Idea.

Living-history museums, including living-farm museums and living museums, are open-air museums where costumed interpreters portray period life in an earlier era. The interpreters act as if they are living in a different time and place and perform everyday household tasks, crafts, and occupations. The goal is to demonstrate older lifestyles and pursuits to modern audiences. Household tasks might include cooking on an open hearth, churning butter, spinning wool and weaving, and farming without modern equipment. Many living museums feature traditional craftsmen at work, such as a blacksmith, pewtersmith, silversmith, weaver, tanner, armorer, cooper, potter, miller, sawyer, cabinet-maker, woodcarver, printer, doctor, and general storekeeper.

Source: Open-air museum

Czech Skanzen

Muzeum v přírodě (anglicky Open-air museum), někdy též ztotožňované s pojmem skanzen, je specializovaná národopisná, vojenská, technická, archeologická či jiná muzejní expozice, nacházející se pod širým nebem. Podle definice Jiřího Langera je skanzen vědecká instituce, která odbornou formou interpretuje a uchovává lidovou kulturu formou specializované muzejní expozice ve volné přírodě. Má v sobě zahrnovat prostorové, časové, sociální, kulturní a přírodní souvislosti a podávat komplexní obraz lidové kultury.[zdroj?]Označení skanzen pochází z vlastního jména muzea lidových staveb a ZOO Skansen ve Stockholmu, nejstaršího muzea v přírodě na světě, založeného již roku 1891. Samo slovo „skanzen“ je vlastně místní název a ve švédštině znamená „hradby“. Největší podíl na vzniku tohoto muzea měl švédský učitel a folklorista Artur Hazelius, který původně sbíral předměty pro Švédské národopisné muzeum (dnes Nordiska museet). V češtině se toto označení sice už značně vžilo, ale správnější je podobné instituce označovat jako Muzeum v přírodě.[zdroj?]Výrazným znakem skanzenu je, že jde o živé muzeum, tedy nikoli jen o vitrínky a exponáty, ale i o ukázku aktivní činnosti, např. venkovská kovárna bude mít kováře tam pracujícího apod.

Slovem skanzen se někdy také označují soubory průmyslových či vojenských staveb (technický skanzen) nebo rekonstrukce archeologických nálezů (archeologický skanzen). I zde jsou často k dispozici ukázky fungování předváděných exponátů.

Nejstarší české národopisné muzeum bylo založeno arcivévodou Ludvíkem Salvátorem Toskánským okolo roku 1900 v Přerově nad Labem. Nejznámějším a největším skanzenem v Česku je Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, které v roce 1925 založili bratři Alois a Bohumír Jaroňkové.

Source: Skanzen

German Freilichtmuseum

Ein Freilichtmuseum (auch Freilandmuseum, Freiluftmuseum oder Museumsdorf) ist eine Institution, in der eine Sammlung von am Originalstandort (in situ) erhaltenen, umgesetzten oder rekonstruierten Baudenkmälern – oft einschließlich deren Ausstattung – der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Ziel eines Freilichtmuseums ist es, die Besucher über ein bestimmtes Thema und/oder eine Epoche zu informieren. Vorzugsweise zeigen Freilichtmuseen Gebäude und Anlagen vergangener Zeiten. Sie bieten so einen Eindruck damaliger Bau- und ggf. Lebensweisen.

Source: Freilichtmuseum

French Musée en plein air

Un musée en plein air est un type de musée dont les collections ne se trouvent pas à l'intérieur d'un bâtiment mais à ciel ouvert. Ce type de musée est particulièrement adapté aux écomusées présentant par exemple des reconstitutions historiques et des tableaux vivants mais aussi à des musées de sculpture et à toute œuvre qui supporte les conditions climatiques.

Tout ou partie d'un musée peut se trouver en plein air. C'est le cas du musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal en France dont des mosaïques, colonnes, etc. ont été laissées à l'air libre au milieu des ruines tandis que les objets se trouvent dans le bâtiment adjacent.

Source: Musée en plein air

Italian Museo all'aperto

Un museo all'aperto è un particolare tipo di museo, le cui opere sono raccolte in ambienti all'aperto. I primi musei all'aperto sono stati istituiti in Scandinavia verso le fine del XIX secolo, ma presto l'idea si è diffusa nel resto d'Europa e del Nord America.

I musei all'aperto possono essere musei-villaggi, musei-fattoria, musei viventi di storia, e musei di costume. Recentemente, in Francia è stato creato anche l'ecomuseo. Una storia esaustiva dei musei all'aperto può essere trovata nel libro Open air museums. The history and future of a visionary idea del museologo svedese Sten Rentzhog.

Source: Museo all'aperto

Japanese 野外博物館

野外博物館(やがいはくぶつかん、英: Open Air Museum)は、建築物の集合体や、展示物が屋内ではなく、屋外にあり、見たり触ったりで体験して学んでもらうことに主眼を置いた博物館である。

ヨーロッパの野外博物館は「スカンセン」、「ミュージアムズ・オブ・ビルディング」(建物博物館)、「フォーク・ミュージアム」(民俗博物館)など様々な呼び方がある。最新の様式はフランス発祥のエコミュージアムである。発想としての、また設備、施設としての野外博物館のよくま とまった歴史ガイドは、 スウェーデンの博物館学者ステン・レンツホグ(Sten Rentzhog)の本『野外博物館 歴史と視覚的アイディアの将来』(Open air museums. The history and future of a visionary idea, 2007)などがある。

野外博物館の一種として「リビング・ファーム・ミュージアムズ」、「リビング・ミュージアムズ」などを含む昔の生活の実演は当時の衣装を着て当時の生活様式を見せる。アメリカにおいては植民地時代など、一般に昔、あるいはある特定の時代の建物、暮らし、道具や手仕事をそのままに見せるといった目的で作られているものが多い。この生活様式には屋外のかまどでの料理、バターの撹拌、紡績、織物、近代的な農機具を使わない農業などが含まれる。多くのリビング・ミュージアムでは鍛冶屋、樽や桶の製造、陶芸、製粉、製材、印刷、医療、商店など伝統的な手工業の実演が行われる。

Source: 野外博物館

Polish Skansen

Skansen (muzeum skansenowskie, muzeum na wolnym powietrzu (ang. open-air museum)) – potoczne określenie muzeum na wolnym powietrzu, którego celem jest zaprezentowanie kultury ludowej danego regionu lub też ekspozycja obiektów zabytkowych (archeologicznych, budowlanych, etnograficznych). Polskie muzea skansenowskie zrzeszają się w Stowarzyszeniu Muzeów na Wolnym Powietrzu. Najstarszym skansenem w Polsce jest Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich.

Source: Skansen

Portuguese Museu a céu aberto

Um museu a céu aberto ou museu ao ar livre é um museu ou centro de arte que exibe construções e artefatos de valor artístico que não estão abrigados por um edifício destinado a essa finalidade.

Source: Museu a céu aberto

Russian Музей под открытым небом

Музей под открытым небом — в наиболее общем значении, любой музей, чья экспозиция выставляется вне помещений. К таким музеям относятся парки скульптур, парки миниатюр, многие технические музеи (под открытым небом часто размещаются экспонаты музеев авиации, военной техники, транспорта).

В более узком значении музеями под открытым небом называют музеи, в которых демонстрируются примеры архитектурных сооружений. Во многих музеях проводится комплексная реконструкция прошлого, исторические строения являются не просто отдельными экспонатами, а образуют взаимосвязанный комплекс. Таким образом посетители получают возможность побывать в реконструированном населённом пункте прошлого, получая общее представление об истории и этнографии соответствующей страны или местности.

В последнее время существует тенденция воспроизводить в рамках музеев под открытым небом традиционные ремесла и виды деятельности, характерные для соответствующей местности и времени — например, работу мельника, ткача, кузнеца, гончара, плотника, винокура, пасечника и многих других. Иногда также посетителям музея предлагается попробовать свои силы под руководством специалиста. Некоторые ремесла в отдельных случаях далеко перерастают рамки музея (компания Botanicus в Чехии, которая специализируется на производстве косметических и парфюмерных средств на основе старинных, иногда средневековых, приёмов и технологий и имеет развитую сеть магазинов в своей стране и даже за её границами).

В некоторых музеях в дополнение к архитектуре реконструируют и транспорт прошлых лет. Например в музее под открытым небом в Арнеме (Нидерланды) действует историческая трамвайная линия, а в музее Black Country Living Museum в районе Дадли (Великобритания) кроме исторического трамвая действует также исторический троллейбус.

Исторический транспорт в музеях под открытым небом может выполнять не только функцию действующего экспоната, но и утилитарную транспортную функцию, так как площадь таких музеев может быть весьма обширна.

Существуют музеи под открытым небом, реконструирующие самые разные периоды истории — от стоянок первобытного человека до рабочих посёлков начала XX века.

Одним из первых широко известных музеев под открытым небом был открытый в 1891 «Скансен» (Skansen) на о. Юргорден в Стокгольме (Швеция), в связи с чем его название стало нарицательным для этнографических музеев на большинстве европейских языков.

Source: Музей под открытым небом

Ukrainian Музей просто неба

Музе́й про́сто не́ба — це різновид музеїв, де експонати розміщені на відкритому просторі.

Існують такі різновиди, як скансен, музеї забудов, музеї сільських господарств, музеї живої історії і фольклорні музеї. Найновіша концепція — це екомузей, яка зародилася вперше у Франції.

Більшість музеїв просто неба спеціалізуються на колекціюванні і реконструкції старовинних помешкань на великих відкритих територіях, зазвичай історично пов'язаних з експозицією. Експонати часто розбираються, переносяться і збираються по детальних кресленнях.

Source: Музей просто неба

Chenese 露天博物馆

露天博物馆,是一种博物馆类型,以保存有价值的历史民居及生活细节。

Source: 露天博物馆

Referenced from

instance ofMuseum Meiji-mura
instance ofHakone Open-Air Museum
instance ofBar U Ranch
instance ofBlack Creek Pioneer Village
instance ofVillage Historique Acadien
instance ofDimitrie Gusti National Village Museum in Bucharest
instance ofUlster American Folk Park
instance ofSkye Museum of Island Life
instance ofBeamish Museum
instance ofBlack Country Living Museum
instance ofMemorial of heroic defence of Odessa
instance ofVikingecenter Fyrkat
instance ofEisenzeithaus Darpvenne
instance ofSågudden's Museum
instance ofPolabské národopisné muzeum
instance ofRibe VikingeCenter
instance ofBunge Museum
instance ofSchwerin-Mueß Open Air Museum
instance ofUkrainian Cultural Heritage Village
instance ofHungarian Open Air Museum
instance ofOpen Air Museum of Ethnography
subclass ofarchaeological open-air museum
subclass ofmuseum farm
subclass ofmuseum-reserve
instance ofKulturen
instance ofSovereign Hill
instance ofKyiv railway transport museum
instance ofParco di Pinocchio
instance ofLand of Legends
instance ofGuédelon Castle
instance ofPfahlbaumuseum Unteruhldingen
instance ofEdo-Tokyo Open Air Architectural Museum
instance ofAncient Siam
instance ofFreilichtmuseum am Kiekeberg
subclass ofheritage railway
instance ofMuseum of Folk Architecture and Ethnography in Pyrohiv
instance ofLincoln's New Salem
instance ofNazareth Village
instance ofVal-Jalbert
instance ofBuffalo Niagara Heritage Village
instance ofPalóc Museum
instance ofKent Life
instance ofHeritage Village Museum
instance ofSharlot Hall Museum
instance ofUncle Tom's Cabin Historic Site
instance ofKings Landing Historical Settlement
instance ofSverresborg
instance ofOld Salem
instance ofFreilichtmuseum Mühlenhof in Münster
instance ofOld Trail Town
instance ofSunWatch Indian Village
instance ofSkansen in Wolin (town)
instance ofMarine Exhibition Center of Punta Culebra
instance ofRischmannshof Heath Museum
instance ofBuxton National Historic Site and Museum
instance ofGeschichtspark Bärnau-Tachov
instance ofUpper Canada Village
instance ofAtameken miniature park
instance ofHistoric Acadian Village of Nova Scotia
instance ofMönchgut Coastal Fishing Museum
instance ofFrilandsmuseet
instance ofBlack Forest Open Air Museum
instance ofFort Steele, British Columbia
instance ofMusée urbain Tony Garnier
instance ofIyashinosato ancient japanese village
instance ofMuseum of the Slovak Village
instance ofHistorical Village of Hokkaidō
instance ofBōsō no mura
instance ofOpen-air museum Skansen
instance ofThe Old Town
instance ofFriesenmuseum Wyk auf Föhr
instance ofThe Funen Village
instance ofBurritt on the Mountain
instance ofRural Architecture Museum of Sanok
instance ofHighland Folk Museum
instance ofUlan-Ude Ethnographic Museum
instance ofMusée des Moulins
subclass ofmuseum village
instance ofWiesloch Feldbahn and Industrial Museum
instance ofPreHistorisch Dorp
instance ofMountain Farm Museum
instance ofOpera Bosco
instance ofNonke Buusjke
instance ofRukh Ordo
instance ofLac Cardinal Pioneer Village Museum
instance ofJels Vikingeby
instance ofZagroda Wsi Pszczyńskiej
instance ofSwifterkamp
instance ofColdwater Canadiana Heritage Museum
instance ofSS Bandırma and Independence War Museum
instance ofGaleria Akumulatory 2
instance ofGaleria Krzysztofory
instance ofGarden of Fine Arts Kyoto
instance ofGaleria Szyb Wilson
instance ofMuseu de Escultura ao Ar Livre (São Paulo)
instance ofLiving Heritage Tree Museum
instance ofKrause Milling Co.
instance ofTCDD Open Air Steam Locomotive Museum
instance ofOld Bedford Village
instance ofAltınköy Open Air Museum
be музей пад адкрытым небамbg Музей на откритоcs skanzencsb Skansency amgueddfa awyr agoredda frilandsmuseumde Freilandmuseumel Υπαίθριο μουσείοeo subĉiela muzeoet vabaõhumuuseumfi ulkomuseofr musée en plein airhe מוזיאון פתוחhr Etnografski muzej na otvorenomhu szabadtéri néprajzi múzeumhy բացօթյա թանգարանit museo all'apertoja 野外博物館lv brīvdabas muzejsmk музеј на отвореноnb friluftsmuseumnl openluchtmuseumnn friluftsmuseumpl skansenpt museu a céu abertoro Muzeu în aer liberru музей под открытым небомse olgomuseask skanzensl Muzej na prostemsmn olgomuseosms ålggmuʹzeisr музеј на отвореномsr-ec музеј на отвореномsr-el muzej na otvorenomsv friluftsmuseumta திறந்தவெளி அருங்காட்சியகம்th พิพิธภัณฑ์มีชีวิตtr Açık hava müzesiuk Музей просто небаzh 戶外博物館zh-hans 生态博物馆zh-hant 生活環境博物館zh-hk 生態博物館zh-tw 戶外博物館