fortress

large fort

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Fortresses

Wikipedia

Bulgarian Крепост

Крепостта е укрепено отбранително военно съоръжение, строено предимно през средните векове. Книжовен синоним на крепост е твърдина. Други названия за крепост са чуждиците от турски език кале и хисар. Първоначалното значение на град също напълно съвпада с крепост – оградено със стена място, затова и местностите, в които има останки от крепости в България, Северна Македония и Сърбия, често са наричани градище.

Крепост може да обозначава както отделно отбранително съоръжение, така и цял фортификационен комплекс. По правило крепостта е защитена от крепостни стени територия, в която се намира постоянен гарнизон, с големи запаси от продоволствия и въоръжения, необходими за евентуална продължителна обсада. Едва в по-ново време с изобретяването на нов вид въоръжение и прилагането на нови военни тактики значението на крепостта като основно военно отбранително съоръжение намалява.

Към първите крепостни съоръжения могат да се отнесат земните валове, наред с палисадите, които ограждат неголемите селища. Някои първобитни крепости се построяват на хълмове или ридове, по-късно пред крепостните стени започват да се копаят ровове с вода. С развитието на военното дело и строителството, крепости започват да се усъвършенстват.

Класическата крепост се състои от кула (с кръга или квадратна форма), съединени с крепостната стена и с бойници.

През Средновековието най-разпространени са неголемите крепости-замъци, в които са живеели феодалите. Замъците служели едновременно за резиденции и за защита от набезите на съседните феодални владетели. С края на феодалната епоха ролята на замъците-крепости намалява. Някои от тях са преустроени в дворци и губят своято отбранителна функция.

Source: Крепост

Czech Pevnost (stavba)

Pevnost je rozsáhlá vojenská stavba se silnými obrannými prvky a poměrně početnou posádkou, která je koncipována tak, aby byla schopna dlouhodobě samostatně odolávat nepřátelským útokům a obléhání.

Prvním národem, který začal budovat pevnostní stavby k ryze vojenským účelům, byli Egypťané. Na strategicky významných místech celé své říše budovali obranné pevnosti a celou síť malých pevností, tzv. migdolů.

Římané při svých vojenských taženích budovali přechodné i stálejší tábory (castra, castra stativa) a na místě obléhání pak polní opevnění zvané circumvallatio, které mělo bránit obráncům v pokusech o proražení obléhacích linií a tzv. contravallatio, které chránilo římské vojsko proti útokům zvenčí.

Source: Pevnost (stavba)

German Festung

Eine Festung ist im Allgemeinen ein durch Wehranlagen stark befestigter Ort. Im engeren Sinne bezeichnet Festung in der Neuzeit eine eigenständige, meist stark gegliederte Wehranlage aus starkem Mauerwerk, später auch aus Beton, die dem Schutz gegen feindliche Feuerwaffen (insbesondere Artillerie) bei gleichzeitigem defensivem Feuerwaffeneinsatz durch die Verteidiger dient. Festungen dieser Art wurden ab dem 15. Jahrhundert als Reaktion auf den Einsatz schwerer Pulvergeschütze erbaut und waren bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts üblich. Sie konnten der Grenz- oder Küstensicherung dienen, den Ausgangspunkt einer Offensive bilden und sich zurückziehende Heere aufnehmen. Darüber hinaus wurden manche Festungen als Verwaltungssitz, Gefängnis oder Aufbewahrungsort staatlicher Reserven an Geld oder Edelmetallen genutzt.

Der Ursprung der Begriffe Festung, Befestigung und Feste findet sich im mittelhochdeutschen Adjektiv veste im Sinne von „beständig“, „hart“, „stark“, das sich zu dem neuhochdeutschen fest entwickelte. Eine vergleichbare Wortherkunft ist bei der Fortifikation und dem Fort gegeben, die auf das lateinische fortis für „fest“, „kräftig“, „stark“ zurückgehen.

Die Eigenschaft einer Burg oder Festung, gegen ein gewaltsames Eindringen mittels Leiterangriffen gesichert zu sein, wurde früher als Sturmfreiheit bezeichnet (der Begriff wandelte sich später in die Bezeichnung für die Höhe des Walles einer Festung über ihrem Fundament).

Source: Festung

Spanish Fortaleza (arquitectura)

Se llama fortaleza a todo punto fortificado capaz de contener la guarnición conveniente y desde el cual puede ser defendida una plaza, una puerta, un río o lugar importante.

En el lenguaje militar, se suele llamar a la fortaleza plaza, sin duda tomándolo del francés, donde también se usa la palabra place en este mismo sentido. Sin embargo, si allí es disculpable el uso de dicha palabra, porque place significa, además de plaza, lugar o punto, en español no lo es del mismo modo: en la lengua española hay que añadir necesariamente el calificativo: así, se dice plaza de armas, plaza fuerte, plaza de guerra, plaza fortificada. Una gran parte de los escritores ha usado la expresión fortaleza aplicándola a las grandes ciudades fortificadas, al paso que los ingenieros militares han reducido su significación llamando con preferencia fortalezas a las ciudades pequeñas fortificadas o a los fuertes aislados.

Source: Fortaleza (arquitectura)

Hungarian Erődrendszer

Az erődrendszer vagy erődítési rendszerek erődítési építmények olyan láncolata, amelyben az egyes építmények kereszttűzben tartják a közöttük lévő hézagokat. A rendszerint vasbetonokból készült építmények körül és az azok között lévő hézagokban drótakadályok vannak, az egész rendszer előtt pedig harckocsizárak. Az erődök nem előre lőnek, hanem oldalt, egymás elé. Ezzel az egész erődláncolat minden talpalatnyi pontja kereszttűz alatt van. A hézagokban, az úgynevezett térközállásokat építenek ki, és azokat gyalogsággal szállják meg. Az erődrendszer általában 80-100 km vagy ennél is hosszabban húzódik, és nagy védőképességű támaszpontokból, védőkörletekből áll. Ma az ehhez hasonló rendszereket a katonai terminológia megerősített körleteknek nevezi.

Source: Erődrendszer

Italian Fortezza

Una fortezza è una costruzione militare progettata con una funzione tattica difensiva. Le fortezze sono state utilizzate per migliaia di anni, in una varietà di forme sempre più complesse.

Un'opera difensiva con caratteristiche simili alla fortezza, ma in genere con dimensioni inferiori, viene chiamata forte o fortino.

Source: Fortezza

Japanese 要塞

要塞(ようさい)とは、外敵等から戦略上重要な地点を守る為に築かれた構築物。とりで(砦、堡、塞)、城砦(じょうさい)、城堡(じょうほう)ともいう。

Source: 要塞

Korean 요새

요새(要塞)는 군사적으로 중요한 곳에 만들어 놓은 방어 시설이다. 이러한 요새를 구축하는 것을 요새화(要塞化, fortification)라고 한다.

사람은 수천년 동안 다양한 종류의 설계로 방어를 위한 건물을 세워 왔다. 영어 낱말 Fortification은 라틴어 fortis(강한)과 facere(만들다)에서 나온 말이다.

Source: 요새

Dutch Vesting (verdedigingswerk)

Een fort is een militair gebouw of kampement dat is ingericht om een eenheid militairen te herbergen en dat geëigend is zich te verdedigen tegen vijandelijke aanvallen. Een sperfort is een bijzonder soort fort.

Source: Vesting (verdedigingswerk)

Polish Twierdza

Twierdza, in. forteca (wł. fortezza) – ufortyfikowane miasto, gród, klasztor. Czasem jest to samodzielna budowla o charakterze obronnym. Twierdze były budowane od starożytności do czasów II wojny światowej, na stałe przebywała w nich załoga. Określenie twierdza stosowane jest także w odniesieniu do więzienia, które znajdowało się na terenie twierdzy.

Source: Twierdza

Portuguese Fortaleza (arquitetura militar)

Uma fortaleza (forte ou fortificação) (do latim fortis = forte ou facere = fazer) é uma estrutura arquitetônica militar projetada para a guerra defensiva. A humanidade vem erguendo este tipo de estruturas há milhares de anos, com uma variedade de desígnios crescentemente complexos.

Em termos técnicos, uma fortaleza é composta por duas ou mais baterias de artilharia, distribuídas em obras independentes, e com largo intervalo entre si. Por outro lado, um forte é composto de uma ou mais baterias na mesma obra. Algumas instalações militares são conhecidas como fortes, embora nem sempre sejam fortalecidos. A palavra fortificação também pode se referir à prática de melhorar a defesa de uma área com trabalhos de defensiva.

As estruturas de fortificação normalmente são divididas em duas categorias:

Fortificações permanentes - erguidas com todos os recursos que um Estado pode prover em termos de habilidade construtiva e mecânica, empregando materiais duradouros.

Fortificações de campanha (ou de campo) - erguidas no contexto de um combate ou de uma guerra, por tropas no campo, com o emprego de materiais locais que não exijam muita preparação, como terra apilhada, madeira de mato (faxina) e etc.Na segunda categoria ainda podem ser consideradas as fortificações semi-permanentes, aquelas que, no curso de uma campanha, se tornam necessárias para proteger alguma localidade propiciando uma defesa permanente e que podem ser erguidas com o trabalho de civis e em pouco tempo.

Source: Fortaleza (arquitetura militar)

Romanian Cetate

Cetate este un termen general care definește o construcție înconjurată de ziduri cu rol de apărare. Spre deosebire de termenul de castel, care are un sens strict de reședință nobiliară rurală, termenul de cetate are un sens strict militar, dar foarte larg din punctul de vedere al formelor arhitecturale. În limba română, cetate poate însemna orice formă de fortificație, de la un simplu donjon, până la redute, structuri defensive de tip Vauban, sau la localități medievale înconjurate de ziduri de apărare. Cetățile au jucat un rol militar important, din perioada antică până în secolul al XVIII-lea.

Source: Cetate

Russian Крепость

Кре́пость — фортификационное сооружение, укреплённый оборонительный пункт.

Source: Крепость

Slovak Pevnosť (stavba)

Pevnosť je opevnený vojenský objekt so silnými obrannými prvkami a pomerne početnou posádkou, ktorá je koncipovaná tak, aby bola schopná dlhodobo samostatne odolávať nepriateľským útokom a obliehaniu.

Source: Pevnosť (stavba)

Swedish Fästning

Fästning är en permanent anläggning av större format som stärker försvaret av en plats med strategisk betydelse eller annat stort värde. En fästning innehåller med andra ord permanenta befästningar. Till skillnad från borgen, som även var en befäst bostad. Fästningen skall ge skydd för en liten styrka mot betydligt starkare militära förband. I och med vapnens, främst inom artilleriets och flygets utveckling, har fästningar i mer traditionell mening förlorat sin betydelse. Benämningen fästning är från och med den senare delen av 1900-talet inte aktuell som term i krigföringen. Sveriges tillika Nordens största fästningsanläggning finns i Boden, se Bodens fästning.

Fästningar har också använts för att inhysa fångar; fästning användes förr som omskrivning för fängelse. Man kan också kalla en fästning en bunker.

Source: Fästning

Ukrainian Фортеця

Форте́ця (від італ. Fortezza) або тверди́ня — укріплена фортифікаційна споруда з міцними капітальними спорудами, постійним гарнізоном, великим запасом провіанту та озброєння; призначена для протидії довготривалій облозі та перебування в круговій обороні. З винаходом нових видів озброєння і застосуванням нової тактики ведення бою значимість фортець як основних оборонних пунктів послабла.

Зазвичай це територія, обнесена фортечним муром та/або куртиною з бійницями та зубцями. У комплекс споруд фортеці могли входити цитадель, муровані замки, з донжонами, фортечні вежі та бастіони. Також у фортецях будували церкви, а для гарнізону фортеці — казарми. Фортеці були добре захищені системою земляних укріплень, як-от рів з водою, або без неї та вал.

З розвитком військової справи і будівництва фортеці змінювали обриси.

До перших фортець можна віднести земляні вали, ряди з частоколу, якими огороджувалися невеликі поселення. Деякі первісні фортеці влаштовувалися на пагорбах, пізніше перед фортечним муром з'являються рови з водою.

У середньовіччі набули поширення невеликі фортеці — замки, у яких мешкали феодали. Замки служили захистом від набігів сусідів. У них знаходили притулок й селяни, що перебували в повинності у феодала. З кінцем феодальної роздробленості роль замків знижується. Деякі замки перебудовуються в палаци і втрачають своє оборонне значення.

Source: Фортеця

Chenese 要塞

要塞是指險要的關隘,亦作要隘,常出現邊城或战略区域的要害處,是一種特别加固且固定的军事设施。今天的要塞一词一般是指16世纪在欧洲特别流行用于对抗炮兵的防御设施。这种设施不但提供对当时炮兵的防御,而且还使给防御者提供射击要塞周围地区的条件。要塞一词出现于14世纪初[1],它们后来渐渐地代替了欧洲的城堡。从约15世紀到17世纪中,要塞主要是一种混合了城堡、宫殿和要塞的建筑结构,此后这三种建筑便开始分化,而最初的要塞往往是特别加固的城市。

Source: 要塞

Referenced from

instance ofFortifications of Vauban
instance ofMunot
instance ofCitadelle Pillau
instance ofFortaleza Ozama
instance ofFortress of Louisbourg
instance ofCittadella di Parma
instance ofMuseum Mikhailovskaya battery
instance ofRabati Castle
instance ofKlis Fortress
instance ofTiraspol fortress
instance ofSexaginta Prista
instance ofIvangorod Fortress
instance ofNebet Tepe
instance ofShumen fortress
instance ofCastello di Monte Tauro
instance ofSuomenlinna
instance ofRamana Tower
instance ofHisarya Fortress
instance ofKhosta fortress
instance ofTsarevets
instance ofEast Vyborg Fortress
instance ofBebris tsikhe
instance ofMagletsch
instance ofPetrovaradin Fortress
instance ofAkershus Fortress
instance ofCittadella Nuova
instance ofFortress of the Immaculate Conception
instance ofCastillo San Felipe del Morro
part ofdefensive wall
instance ofBergenhus Fortress
instance ofBabak Fort
instance ofKyrenia Castle
subclass ofHero Fortress
instance ofFortress of São Miguel
subclass ofstar fort
instance ofEhrenbreitstein Fortress
instance ofSeat Fortress of Suceava
instance ofMasada
subclass ofdzong
subclass ofoppidum
subclass ofkasbah
subclass offortified town
instance ofCoburg Fortress
instance ofSev Berd
instance ofBahla Fort
instance ofThe Ark
instance ofKristiansten Fortress
instance ofSmbataberd
instance ofBrest Fortress
instance ofAlcazaba
instance ofVyšehrad
instance ofSt. Nicholas Fortress
instance ofSudak Fortress
instance ofCherven
instance ofStaraya Ladoga Fortress
instance ofCarlsten Fortress
instance ofNew Elfsborg Fortress
instance ofFortezza of Rethymno
subclass ofgompa
instance ofBabylon Fortress
instance ofDashtadem Fortress
instance ofSkopje Fortress
instance ofAlba Iulia Fortress
instance ofVeste Oberhaus
instance ofBelgrade Fortress
instance ofPurandar fort
instance ofLichtenau Fortress
instance ofŽuta Tabija
instance ofUqimerioni Fortress
instance ofKilitbahir Castle
instance ofBijela Tabija
instance ofSeverin Medieval Fortress
instance ofFort de Bertheaume
instance ofBorj Nord
instance ofStorgosia
instance ofPucará de Tilcara
instance ofChristiansholm Fortress
instance ofCastle of Chios
instance ofUjarma fortress
instance ofKhornabuji Castle
instance ofCembalo fortress
instance ofNazran Fortress
instance ofMorro Castle (Havana)
instance ofMola Fortress
instance ofBat, Al-and Al-Ayn Khutm
instance ofLeopoldov Prison
instance ofKufstein Fortress
instance ofKluže
instance ofSan Salvador de la Punta Fortress
instance ofNesvizh Castle
instance ofShaki fortress
instance ofWanping Fortress
instance ofAsen's Fortress
instance ofNardaran Fortress
instance ofBelogradchik Fortress
instance ofAluston
instance ofYeni-Kale
instance ofFortress Mont Royal
instance ofKuelap
instance ofBaba Vida
ar قلعةaz Qalabe крэпасцьbe-tarask фартэцыяbg крепостbr kreñvlec'hbs Tvrđavaca fortalesacs pevnostda fæstningsværkde Festungde-ch Festungel φρούριοeo fortresoes fortalezaet kindluseu gotorlekufi linnoitusfr forteressegl fortalezagu કિલ્લોha Ganuwahe מוצבhr tvrđavahsb twjerdźiznahu erődrendszerhy ամրոցia fortalessait fortezzaja 要塞kk Қамалko 요새la Castrumlb Festunglt Tvirtovėlv cietoksnismhr карманmk тврдинаml കോട്ടകൊത്തളംnb festningnds-nl Vestennl vestingnn Festningos Фидарpl twierdzapt fortalezapt-br fortalezaro cetateru крепостьscn Furtizzase ladnish tvrđavask pevnosťsl Trdnjavasms kreäppastsr тврђаваsr-ec тврђаваsv fästningsw Bomatr kaleuk фортецяur قلعہvi pháo đàiyue 堡壘zh 要塞zh-hant 要塞
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 07:09:54