Japanese garden

type of traditional garden

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Japanese gardens

Wikipedia

English Japanese garden

Japanese gardens (日本庭園, nihon teien) are traditional gardens whose designs are accompanied by Japanese aesthetics and philosophical ideas, avoid artificial ornamentation, and highlight the natural landscape. Plants and worn, aged materials are generally used by Japanese garden designers to suggest an ancient and faraway natural landscape, and to express the fragility of existence as well as time's unstoppable advance.Ancient Japanese art inspired past garden designers. By the Edo period, the Japanese garden had its own distinct appearance.

Source: Japanese garden

Czech Japonská zahrada

Japonská zahrada je způsob úpravy okrasné zahrady. Je pojmem, celosvětově široce používaným pro úpravu pozemku (i mimo Japonsko), upraveného způsobem obvyklým nebo podobným tradičním zahradnickým úpravám v zahradách v Japonsku nebo způsobem, který má zdánlivě podobnost se stylem úprav zahrad tradičním v Japonsku. Kořeny úprav, dnes považovaných za tradiční, sahají od animistických náboženství. Pro tyto japonské zahrady ale byly určující čínské a korejské vlivy z období Nara (710–794) a Heian (794–1185). Po dlouhé době napodobování si ale japonská zahradní architektura rozvinula mírně odchylnou estetiku ovlivněnou příchodem zenového buddhismu. Ačkoliv mají čínské a japonské zahradní úpravy zcela zjevnou podobnost v použití prvků, jsou zde rozdíly ve způsobu použití. Celý proces formování japonských zahrad se pak nejvíce odráží ve vývoji zahradní architektury procházkových zahrad.Silný vliv na tvorbu zahrad v Japonsku měl především čajový obřad (ča-no-ju). Výchozí čínský vliv, který byl staletí Japonci kopírován, je stále jasně zřetelný v použitých prvcích i uspořádání. V Japonsku jsou upraveny jako parky a zahrady jak rozlehlé přírodně krajinářské zahrady, zahrady rezidenční a chrámové, soukromé. Za formu zahrad některými autory bývají považovány výsadby v mísách (bonseki a bonkei) a bonsaje či dokonce suiseki (水石), tedy umělecky ztvárněných kamenech a jejich kompozicích. Toto označení je však spíše přenesený význam slova zahrada.

Mezi japonské zahrady v tomto smyslu těžko lze zahrnout některé japonské veřejné parky v evropském stylu, jako je park v Ueno v Tokiu upravený v souladu se stylem evropských zahrad 18.–20. století. Jediný z autorů knih o japonských zahradách, který japonské veřejné parky v evropském stylu zmiňuje, uvádí pouze toto: „..jsou tak hanebně ošklivé, že dávám přednost tomu, nemluvit o nich vůbec.“Cizinci jedinečnost původních japonských zahrad obdivují a pokoušejí se je často napodobit seskupováním prvků, které bývají součástí japonských zahrad. Od konce 19. století se japonské zahrady přizpůsobují vlivu Evropy a USA. Novodobé japonské zahrady jsou vytvářeny jako díla zobrazující nikoliv již idealizovanou přírodu, ale vyjadřující především osobnost tvůrce. Na počátku 21. století se mění životní styl Japonců a zahradní tvorba v Japonsku od tradičních zahrad svými projevy často výrazně distancuje. Jako příklad tohoto vývoje může posloužit zahrada Kulturního střediska v Šónandai, kde architektka Icuko Hasegawa (長谷川 逸子, *1941) vytvořila uměleckou kompozici z artefaktů které jsou pouze stylizovanými zobrazeními rostlin. Na klasické zahrady naopak navázala úpravami zahradní architektka Mirei Šigemori (重森 三玲)Klasické japonské zahrady vznikly a byly tvarovány na základě náboženských vlivů. Vytváření zahrad v Japonsku má starou historii ovlivněnou šintoismem, buddhismem a taoistickou filozofií. V Japonsku byla dlouhodobě zahrada otázkou prestiže více, než kdekoliv na světě. Zbohatlík v Japonsku si až do dvacátého století nepořizoval, na rozdíl od Evropanů, automobily a obrovské domy s množstvím sluhů, ale zvětšoval a zlepšoval svou zahradu, nebo získával novou.

Japonské zahrady jsou považovány za krásné po všechny čtyři roční období. Zima je pro Japonce v japonské zahradě stejně krásná jako jaro nebo léto.

V japonské kultuře je zahradní tvorba považována za vysoké umění, které je rovno umění kaligrafie a tušové malby. Zahrady jsou považovány za trojrozměrné učebnice taoismu a zen buddhismu. Tvorba tradičních japonských zahrad byla během historie řemeslem, které mohl provozovat jen cech profesionálních umělců či spíše stavitelů, kteří následovali nebo určovali aktuální trendy. Jiným osobám byla tvorba zahrad zakázána. Způsob vytváření zahrad byl utajován a bylo zakázáno písemnosti které popisují metody tvorby ukazovat cizincům. Součástí japonské zahrady byla voda, terénní nerovnosti, cesty, rostliny, kameny a mosty. Typické úpravy japonské zahrady jsou prováděny nejen na základě náboženských šablon, ale podle zásad sadovnické tvorby.

Source: Japonská zahrada

German Japanischer Garten

Japanische Gärten sind ein Ausdruck der japanischen Philosophie und Geschichte. Solche Gärten findet man teilweise auf Privatgrundstücken, in Stadtparks, bei buddhistischen Tempeln oder Shintō-Schreinen sowie an historischen Sehenswürdigkeiten wie alten Schlössern.

Eine Sonderform, der viele der berühmtesten japanischen Gärten angehören, ist der Zengarten im Kare-san-sui-Stil, bei dem auf Wasser und größere Pflanzen ganz verzichtet wird. Beliebt geworden sind diese Steingärten auch als Miniaturen in Form einer etwa dreißig Zentimeter breiten Kiste für den Schreibtisch. Beim Tsukiyama-Stil (künstliche Hügel) werden dagegen Berge von Steinen und kleinen Hügeln dargestellt, und ein Teich repräsentiert das Meer. Es handelt sich also praktisch um eine Miniaturlandschaft.

Source: Japanischer Garten

Spanish Jardín japonés

El jardín japonés (日本庭園, nihon teien?) forma parte integrante de la tradición en las casas privadas de Japón, en la vecindad de los parques de las ciudades, en los templos Budistas o capillas Sintoistas, y en lugares históricos tal como viejos castillos. Muchos de los jardines japoneses más famosos en Occidente, y así mismo dentro del propio Japón, son los jardines Zen. La tradición de la Ceremonia del Té, ha generado jardines japoneses refinados en un grado sumo de cualquier otro estilo, que evocan la simpleza rural.

Surge muy pronto, ya en la era Heian, como arte importado de China. Se desarrollará durante las eras Kamakura, Muromachi, Momoyama y el periodo Edo hasta los jardines de la actualidad.

Source: Jardín japonés

French Jardin japonais

Le jardin japonais (日本庭園, Nihon teien) est issu de la tradition antique japonaise. Il se trouve aussi bien dans les demeures privées que dans les parcs des villes comme dans les lieux historiques : temples bouddhistes, tombeaux shintoïstes, châteaux.

Au Japon, l’aménagement de jardins est un art important et respecté, partageant des codes esthétiques avec la calligraphie et le lavis. Le jardin japonais cherche à interpréter et idéaliser la nature en limitant les artifices. Certains des jardins les plus connus en Occident comme au Japon sont des jardins secs ou « jardins zen », composés de rochers, mousses et graviers.

Source: Jardin japonais

Italian Giardino giapponese

Il giardino giapponese (日本庭園 nihon teien?) è un giardino tradizionale il cui progetto è basato sull'estetica e le idee filosofiche giapponesi, evitando ornamenti artificiali e sottolineando vedute naturali. Piante e materiali invecchiati dal tempo sono generalmente usati dai progettisti dei giardini per suggerire antiche e lontane vedute e per esprimere la fragilità dell'esitenza così come l'inarrestabile avanzata del tempo.Per secoli i giardini giapponesi si sono sviluppati sotto l'influenza dei giardini cinesi, ma a partire dal Periodo Heian i progettisti di giardini giapponesi cominciarono a sviluppare i loro stili, basati su materiali della cultura giapponese. Durante il periodo Edo, dal XVII al XIX secolo, il giardino giapponese raggiunge il suo massimo livello e cristallizzò le sue forme in aspetti distinti, in particolare nello stile cosiddetto kaiyū shiki (回遊式庭園? "stile passeggiata") caratterizzato da una forte complessità compositivi e diffuso fra i giardini laici. Successivamente, a partire dalla fine del XIX secolo, i giardini giapponesi hanno iniziato a modellarsi fondendosi con le influenze occidentali.

I giardini laici degli imperatori e nobili sono stati progettati per la ricreazione e il piacere estetico, mentre i giardini religiosi di templi buddhisti sono stati progettati per la contemplazione e la discussione filosofica, in particolare con riferimento al mappō; una terza categoria intermedia è costituita dai giardini delle case per la cerimonia del tè. La credenza popolare per cui i giardini giapponesi servano per la meditazione è errata, dato che le pratiche ascetiche buddhiste si svolgono sempre al chiuso in specifici edifici chiamati zendō (禅堂?) e mai all'aperto.

Source: Giardino giapponese

Japanese 日本庭園

日本庭園(にほんていえん)とは、日本の伝統的な庭園である。和風庭園(わふうていえん)ともいう。

Source: 日本庭園

Polish Ogród japoński

Ogród japoński (jap. 日本庭園 nihon-teien) – ogród w tradycyjnym, japońskim stylu, spotykany przy domach prywatnych, w parkach, przy świątyniach buddyjskich i shintō oraz w pobliżu zabytków (np. zamków).

Source: Ogród japoński

Portuguese Jardim japonês

Um jardim japonês (日本庭园, 'nihon teien'?) é parte integrante da tradição nas casas do Japão, nas proximidades de parques nas cidades, em templos budistas ou xintoístas, e locais históricos, tais como antigos castelos. São jardins tradicionais que criam paisagens em idealizada miniatura, muitas vezes em um ambiente altamente abstrato e em uma forma estilizada.Muitos dos mais famosos jardins japoneses do Ocidente, e também no próprio Japão, são os jardins Zen. Como a tradição da cerimônia do chá, os jardins japoneses constituíram uma característica bem peculiar, uma reminiscência do Japão feudal.

Source: Jardim japonês

Russian Японский сад

Японский сад (яп. 日本庭園, にほんていえん, нихон тэйэн или яп. 和風庭園, わふうていえん, вафу тэйэн) — разновидность сада (частного парка), принципы организации которого были разработаны в Японии в VIII—XVIII веках.

Начатая первыми храмовыми садами, основанными буддийскими монахами и паломниками, постепенно складывалась вся прекрасная и сложная система японского садового искусства.

В 794 году столица Японии была перенесена из Нары в Киото. Первые сады напоминали места для проведения праздников, игр и концертов под открытым небом. Садам этого периода присуща декоративность. В них высаживали множество цветущих деревьев (сливу, вишню), азалии, а также вьющееся растение глицинию.

Однако в Японии есть и сады без зелени, созданные из камня и песка. По своему художественному замыслу они напоминают абстрактную живопись.

Японский сад символизирует совершенный мир земной природы, а иногда выступает олицетворением Вселенной. Характерными элементами его композиции являются искусственные горы и холмы, острова, ручьи и водопады, дорожки и участки песка или гравия, украшенные камнями необычных очертаний. Пейзаж сада формируется с помощью деревьев, кустарников, бамбука, злаков, красиво цветущих травянистых растений, а также мха. На территории сада могут также размещаться каменные фонари, беседки, чайные домики.

Формирование основ японского садоводства происходило под влиянием эволюции японской архитектуры, а также религиозно-философских представлений японской знати. Изначально сад был составной частью резиденций аристократов, но впоследствии был заимствован буддистскими монастырями и знатными самураями. С XIX века он получил распространение среди японских простолюдинов, став неотъемлемой частью многих частных домов. В XX веке сооружение садов в японском стиле стало популярным и за пределами Японии.

Тремя наиболее известными садами Японии традиционно считаются Кэнроку-эн (Канадзава), Кораку-эн (Окаяма) и Кайраку-эн (Мито).

Source: Японский сад

Ukrainian Японський сад

Япо́нський сад (яп. 日本庭園, にほんていえん, ніхон тей'ен або яп. 和風庭園, わふうていえん, вафу тей'ен) — різновид саду або приватного парку, принципи організації якого були розроблені у Японії протягом 8 — 18 століття.

Source: Японський сад

Chenese 日本庭園

日本庭園(日语:日本庭園/にほんていえん Nihon Teien),是指日本傳統的庭園,又稱和風庭園。可見於日本寺院、大名屋敷的庭園跡、政治家、實業家的邸宅跡、公共施設的敷地造型。

Source: 日本庭園

Referenced from

instance ofHamarikyu Gardens
instance ofTenryū-ji
instance ofSaihō-ji
instance ofPortland Japanese Garden
instance ofSankei-en
instance ofSeattle Japanese Garden
instance ofJapanse Tuin
subclass ofdaimyo garden
instance ofRyōan-ji
instance ofMorikami Museum and Japanese Gardens
instance ofGinkaku-ji
instance ofKinkaku-ji
instance ofBotanical garden of Upper Brittany
instance ofYōkōkan Garden
instance ofKubota Garden
instance ofShirotori Garden
instance ofKoko-en Garden
instance ofYoshiki-en
instance ofAizu Matsudaira's Royal Garden
instance ofNordpark Düsseldorf
subclass ofJapanese strolling garden
instance ofShōsei-en Garden
instance ofTenshaen Garden
instance ofŌkōchi Sansō
instance ofShūraku-en
instance ofYūshi-en
instance ofThree Great Gardens of Japan
instance ofBuenos Aires Japanese Gardens
instance ofJapanese Friendship Garden
instance ofKiyosumi Garden
instance ofBrisbane Botanic Gardens, Mount Coot-tha
instance ofJapanese Tea Garden
subclass ofPure Land garden
instance ofJapanese Friendship Garden
instance ofKyūseki Teien
instance ofFujita Memorial Japanese Garden
instance ofAuburn Botanical Gardens
instance ofBrooklyn Botanic Garden
instance ofShitennoji Honbo Garden
instance ofNikka Yuko Japanese Garden
instance ofSeiwa-en
instance ofEarl Burns Miller Japanese Garden
instance ofThe Japanese Garden
instance ofHakone Gardens
instance ofAnderson Japanese Gardens
instance ofJapanese House and Garden
instance ofTokugawa Garden
instance ofFort Worth Japanese Garden
instance ofShin'en
instance ofFormer Daijoin Temple Garden
instance ofShōyō-en Garden
instance ofTakasegawa Nijōen
ar حديقة يابانيةbe Японскі садbg Японска градинаca jardí japonèscs japonská zahradada Japansk havede Japanischer Garteneo japana ĝardenoes jardín japonéset Jaapani aedfa باغ ژاپنیfi Japanilainen puutarhafr jardin japonaisfy Japanske túnhe גן יפניhi जापानी उद्यान-कलाhr Japanski vrthu Japánkerthy Ճապոնական այգիid Taman Jepangit giardino giapponeseja 日本庭園ka იაპონური ბაღიko 일본 정원lt Japoniškas sodasmk јапонска градинаml ജാപ്പനീസ് പൂന്തോട്ടംms Taman Jepunnb japansk hagenl Japanse tuinpl ogród japońskipnb جپانی پھلواریpt Jardim japonêsro Grădină japonezăru Японский садsh Japanski vrtsk Japonská záhradasr јапански вртsv Japansk trädgårdta சப்பானியத் தோட்டம்tr Japon bahçesiuk Японський садvi Vườn Nhậtzh 日本庭園zh-cn 日本庭園zh-hans 日本庭園zh-hant 日本庭園