university

academic institution for further education

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Universities and colleges

Wikipedia

English University

A university (Latin: universitas, 'a whole') is an institution of higher (or tertiary) education and research, which awards academic degrees in various academic disciplines. Universities typically provide undergraduate education and postgraduate education.

The word university is derived from the Latin universitas magistrorum et scholarium, which roughly means "community of teachers and scholars". The modern university system has roots in the European medieval university, which was created in Italy and evolved from cathedral schools for the clergy during the High Middle Ages.

Source: University

Arabic جامعة

الجامعة هي مؤسسة للتعليم العالي والأبحاث، وتمنح شهادات أو إجازات أكاديمية لخريجيها. وهي توفر دراسة من المستوى الثالث والرابع (كاستكمال للدراسة المدرسة الابتدائية والثانوية). وكلمة جامعة مشتقة من كلمة الجمع والاجتماع، كما كلمة جامع، ففيها يجتمع الناس للعلم.

Source: جامعة

Bulgarian Университет

Университет (от латински: universitas – цяло) е организация за висше (или средно в миналото) образование и научни изследвания, която предоставя образователни и научни степени в различни научни области, като обикновено осигурява бакалавърска степен и следдипломно обучение.

Думата „университет“ произлиза от латинския израз „universitas magistrorum et scholarium“, което означава „общо (общност от) учители и учени“.

Source: Университет

Czech Univerzita

Univerzita (z lat. universitas = všeobecnost, společenství, kolegium) je tradiční označení samosprávné vysoké školy, která poskytovala nejvyšší stupeň vzdělání v rozmanitých oborech. V České republice je název univerzita vyhrazen vysokým školám univerzitního typu, které se věnují jak vzdělávací, tak také vědecké, badatelské nebo jiné tvůrčí činnosti, uskutečňují všechny typy studijních programů – tedy i programy doktorské – a rovněž udělují nejvyšší tituly.

Source: Univerzita

German Universität

Universitäten (vom lateinischen universitas magistrorum et scolarium, „Gemeinschaft der Lehrer und Schüler“, später im Sinne Humboldts für universitas litterarum, „Gesamtheit der Wissenschaften“) sind Hochschulen mit Promotionsrecht, die der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften durch Forschung, Lehre und Studium dienen aber ihren Studenten auch praxisorientiert Berufsqualifikationen vermitteln sollen. Neben den Volluniversitäten, die ein breites Fächerspektrum (Universalität) anbieten und mehrere zehntausend Studierende haben können (Massenuniversität), gibt es auch kleinere staatliche und Privatuniversitäten, die meist auf wenige Fächer spezialisiert sind, und deren Anzahl an Immatrikulierten eher im vierstelligen Bereich liegt.

Als älteste Universität der Welt im modernen Sinne wird gemeinhin die Universität Bologna (1088) in Italien gezählt (ein Prototyp war die Schule von Salerno), wohingegen die Universität Heidelberg (1386) die älteste Deutschlands, die Universität Wien (1365) die älteste Österreichs und die Universität Basel (1460) die älteste der Schweiz darstellen. Die Universität Oxford (ca. 1096) ist die älteste englische Universität, die Universität Harvard (1636) die älteste in den Vereinigten Staaten.

Source: Universität

Greek Πανεπιστήμιο

Το πανεπιστήμιο είναι ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΑΕΙ) της ανώτατης εκπαίδευσης. Στις λατινογενείς γλώσσες η λέξη που χρησιμοποιείται για το πανεπιστήμιο προέρχεται από το λατινικό universitas, που σημαίνει ομάδα και σωματείο, καθώς οι πρώτοι μεσαιωνικοί δάσκαλοι της Ευρώπης ήταν συχνά οργανωμένοι σε σωματεία, μέσω των οποίων ρυθμιζόταν η μίσθωσή τους.

Source: Πανεπιστήμιο

Spanish Universidad

Una universidad es una institución académica de enseñanza superior e investigación que otorga títulos académicos en diferentes disciplinas. Se puede ubicar en uno o varios lugares llamados campus.[3]​

La universidad moderna tiene su origen en las universidades de los siglos XII y XIII, las cuales son un desarrollo de las escuelas catedralicias y escuelas monásticas.[4]​

Source: Universidad

Finnish Yliopisto

Yliopisto (lat. universitas) on tieteellistä tutkimusta tekevä ja korkeinta tieteellistä opetusta antava laitos.

Täydelliseen yliopistoon on vanhastaan kuulunut neljä tiedekuntaa: teologinen, oikeustieteellinen, lääketieteellinen ja filosofinen, mutta yliopistoihin kuuluu nykyään usein myös muita tiedekuntia, esimerkiksi matemaattis-luonnontieteellinen, teknillinen, valtiotieteellinen, humanistinen, hallintotieteellinen, maatalous-metsätieteellinen ja kauppatieteellinen tiedekunta. Jos tiedekunta on suuri tai yliopistossa on vain yksi tiedekunta, sen ja laitoksen välissä voi olla myös osastotaso; tämä on ollut aiemmin tyypillinen ratkaisu teknillisellä alalla.

Yliopistoilla on itsehallinto, autonomia. Yliopiston muodostavat opettajat ja opiskelijat, jotka ovat jakautuneet opintoaloittain perinteisissä yliopistoissa tiedekuntiin, jotka ovat edelleen jakautuneet laitoksiin. Yliopiston päätehtävät ovat tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva ylin opetus. Yliopiston tutkimustehtävä on sama kuin tieteellisellä akatemialla. Suomessa 2000-luvulla tehty lainmuutos lisäsi yliopistoille niin sanotun kolmannen tehtävän, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden. Tarkkaan ottaen tämä tehtävä on neljäs, sillä jo edellinen laki mainitsee yliopiston kolmantena tehtävänä "kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa".

Opettajina yliopistoissa toimivat muun muassa professorit, dosentit, yliopistolehtorit, lehtorit ja apulaisopettajat, tunti- ja erikoisopettajat, yliassistentit, assistentit, opettavat tutkijat ja yliopisto-opettajat. Opiskelijoina ovat yliopiston kirjoihin hyväksytyt henkilöt, joilta vaaditaan tietty perustietomäärä; edellytyksenä voi olla esimerkiksi suoritettu ylioppilastutkinto. Opetus annetaan pääasiassa luentoina ja seminaariharjoituksina, teknillisellä alalla myös harjoitustöinä ja taiteellisella alalla alanmukaisilla tehtävillä. Etenkin ammattiin valmistaviin opintoihin kuuluu usein pakollista työharjoittelua. Aivan uusia oppimisen mahdollisuuksia avaa Internetin ja muiden uusien viestimien käyttö, jolloin puhutaan virtuaaliyliopistosta.

Yliopistoihin kuuluu varsinaisten opetuksesta ja tutkimuksesta vastaavien laitosten lisäksi erillislaitoksia, joista yleisimmät ovat kirjasto ja kielten opetusta antava kielikeskus. Lisäksi joillakin yliopistoilla on muun muassa sairaaloita lääketieteen opetusta ja harjoittelu- eli normaalikouluja opettajankoulutusta varten.

Yliopistojen keskinäistä paremmuutta mitataan yliopistovertailuilla, joiden tuottamilla yliopistorankingeilla arvioidaan nykyisin olevan suuri vaikutus yliopistojen houkuttelevuuteen potentiaalisten opiskelijoiden ja tutkijoiden silmissä.

Source: Yliopisto

French Université

Une université est une institution d'enseignements supérieurs, d'études et de recherches, constituée par la réunion de divers établissements nommés suivant les traditions « collèges » ou « facultés », « instituts », « départements », « centres », « sections », « unités » ou écoles spécifiques, mais aussi bibliothèque ou atelier, médiathèque ou musée… formant un ensemble administratif cohérent avec un statut de droit défini, public, privé ou éventuellement mixte. Sous cette égide légale et administrative sont ainsi rassemblées ou monopolisées la production (recherche), la conservation (publications et bibliothèques) et la transmission (études supérieures) de différents champs choisis d'études et de connaissance.

Le mot universitas attesté entre 1214 et 1218 en latin médiéval, dans la pratique de juristes, désigne une communauté, une assemblée ou une corporation, ici, de maîtres et/ou d'élèves universitas magistrorum et scolarium, il est emprunté au vocabulaire des organisations marchandes, en particulier des guildes de commerce et corporations régulant des activités de services marchands,. Ces corporations universitaires spécifiques ne caractérisent les premières et rares concentrations d'écoles d'enseignement supérieur de l'Europe méridionale et occidentale qu'à partir de la fin du premier tiers du XIIIe siècle. Il s'agit d'un statut qui permet de faire face aux autorités de l'école ecclésiastique, aux bourgeois de la ville réunis en assemblées ou en communes, voire au besoin à l'autoritarisme régalien ou papal.

Aux États-Unis, au moment où les universités de ce pays commençaient leur ascension qui devait les mener au niveau qu'elles ont aujourd'hui, Peirce, un philosophe américain, a défini en 1891 l'université comme « une association d’hommes […] dotée et privilégiée par l’État, en sorte que le peuple puisse recevoir une formation [guidance] intellectuelle et que les problèmes théoriques qui surgissent au cours du développement de la civilisation puissent être résolus ». La définition de Peirce renvoie au latin classique où l'expression universitas hominorum (« association d'hommes ») désigne ce que nous nommons aujourd'hui une personne morale ou une personne juridique.

L'entrée à l'université est généralement restreinte à ceux qui ont préalablement un diplôme d'enseignement secondaire. Le nombre d'étudiants dans les universités du monde est monté en flèche pendant tout le XXe siècle, spécialement depuis la Seconde Guerre mondiale. De nos jours un bon fonctionnement des universités et plus généralement de l'enseignement supérieur peut être considéré comme un atout économique. Aussi les grands pays européens, pour soutenir la compétition internationale, se sont-ils lancés depuis une dizaine d'années dans un mouvement de réflexion et de réforme de leurs universités.

Source: Université

Hebrew אוניברסיטה

אוּנִיבֶרְסִיטָה (מלטינית: Universitas) היא מוסד להשכלה גבוהה ולמחקר המעניק תארים אקדמיים.

Source: אוניברסיטה

Croatian Sveučilište

Sveučilište (lat. universitas studiorum), institucija koja provodi visoko obrazovanje. Temelji se na nedjeljivosti visokog obrazovanja i znanstvenog, odnosno umjetničkog rada. U modernim zemljama sveučilišta spremaju visokokvalificirane stručnjake, daju studentima specijalna teorijska i praktična znanja, uvede ih u metode znanstvenog rada te su jedina ovlaštena davati akademske nazive. Radi toga predstavljaju važan čimbenik u ekonomskom, kulturnom, društvenom, gospodarskom, znanstvenom i umjetničkom razvoju. Tradicionalno uživaju autonomiju, što je jamstvo istraživačke slobode i slobode misli.

Source: Sveučilište

Hungarian Egyetem

Az egyetem felsőoktatási intézmény, amely a magyar Felsőoktatási Törvény (A 2017-es XXV. tv-tel módosított, 2011. évi CCIV. törvény a felsőoktatásról)

9. § (3) szerint

a) legalább nyolc alapképzési (BSc.) és hat mesterképzési (MSc.) szakon jogosult képzésre, valamint doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére,

b) munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott oktatóinak, kutatóinak legalább hatvan százaléka tudományos fokozattal rendelkezik,

c) képzéseit képes idegen nyelven folytatni az általa indított szakok egy részén, valamint

d) tudományos diákkört működtet.

Az egyetem elnevezés a latin universitas szóból származik, ami egyetemesség, összesség jelentéssel bír, minthogy a középkor egyetemei a tanárok és diákok közösségét, összességét jelentették.

Ma már minden olyan oktatási intézményt, amelyen többféle szakon különböző magasabb fokozatokat lehet szerezni, egyetemnek hívnak. A kisebb intézményeknek, amelyek csak alapképzést folytatnak, főiskola a nevük. Amerikában a legrégebbi és leghíresebb egyetemek közül ugyanakkor a történelmi hagyományok miatt többen is visszatértek erre az utóbbi elnevezésre, noha széles körű felsőfokú képzést nyújtanak (Boston College, Dartmouth College és College of William and Mary).

Source: Egyetem

Italian Università

L'università (dal latino universitas, -atis: comunità, corporazione, associazione) è un modello d'istruzione originatosi nel Medioevo. L'istituto ha le sue origini nelle chiese e nei conventi europei dove, attorno all'XI secolo, iniziarono a tenersi lezioni, con letture e commento di testi filosofici e giuridici, e presso di essi, o in genere attorno a grandi personalità ecclesiastiche, varie categorie di docenti e studenti cominciarono a organizzarsi in corporazioni universitates.

Source: Università

Japanese 大学

大学(だいがく、英: college、university)は、学術研究および教育における高等教育機関。

Source: 大学

Georgian უნივერსიტეტი

უნივერსიტეტი — უმაღლესი განათლებისა და კვლევის დაწესებულება, სადაც კურსდამთავრებულებს აკადემიური ხარისხი ენიჭება. საფუძვლად უდევს ლათინური სიტყვა universitas, რაც კორპორაციას ნიშნავს (ვინაიდან თავდაპირველად შუა საუკუნეებში უნივერსიტეტები მხოლოდ მეცნიერ-მასწავლებელთა გაერთიანება იყო).

Source: უნივერსიტეტი

Korean 대학

대학(大學, 영어: university, 라틴어: universitas: "전체"라는 의미)은 다양한 학문 분야에서 학위를 수여하는 고등교육 및 연구기관이다. 교육기관을 초등·중등·고등으로 나눠보았을 때 최고 교육기관이 된다. 국가나 제도에 따라 다르나, 일반적으로 모든 과정을 수료한 경우 학위나 수료장을 수여한다.

대학이라는 단어는 라틴어 universitas magistrorum et scholarium에서 파생된 것으로, 대략 "교사와 학자의 공동체"를 의미한다. 전례는 아시아와 아프리카에 존재했지만, 현대의 대학체계는 중세 시대 이탈리아의 성직자(clergy)를 위한 대성당 학교에서 진화한 유럽의 중세 대학에 뿌리를 두고 있다.

대한민국에서는 학부 과정과 대학원 과정을 포함하는 용어이나 좁은 의미로는 석사와 박사는 제외하고 학부 과정만을 이야기한다. 대한민국 고등교육법에서는 고등교육법상 학교의 종류와 무관하게 대학(大學) 또는 대학교(大學校)라는 명칭을 쓸 수 있다고 하였는데 대학교(大學校)는 대한민국에서만 쓰이는 한국제 한자어로, 다른 한자 문화권 국가에서는 대학의 의미로는 통용되지 않는다.

Source: 대학

Dutch Universiteit

Een universiteit is een onderwijsinstelling in het hoger onderwijs die ingericht is om wetenschappelijk onderwijs te bieden en wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Zij verzorgt academische opleidingen en verleent academische graden.

Source: Universiteit

Polish Uniwersytet

Uniwersytet (łac. universitas magistrorum et scholarium „ogół nauczycieli i uczniów”) – najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników.

W Polsce wyraz „uniwersytet” może być używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w dziesięciu dyscyplinach, w tym co najmniej po dwa uprawnienia w każdej z następujących grup dziedzin nauki:

humanistycznych, prawnych, ekonomicznych lub teologicznych

matematycznych, fizycznych, nauk o Ziemi lub technicznych

biologicznych, medycznych, chemicznych, farmaceutycznych, rolniczych lub weterynaryjnych.Cechą charakterystyczną uniwersytetów jest autonomia, która sprowadza się do stanowienia rozległych uprawnień statutowych o charakterze samorządowym. Cechą uniwersytetów jest również wolność akademicka, czyli wolność nauki i nauczania.

Source: Uniwersytet

Portuguese Universidade

Uma universidade é uma instituição de ensino superior pluridisciplinar e de formação de quadros profissionais de nível superior, de investigação, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano. Uma universidade fornece educação tanto terciária (graduação) quanto quaternária (pós-graduação). Segundo Mazzari Júnior "as universidades gozam de autonomia para executar suas finalidades, em estrita observância ao texto constitucional, porém este direito não proíbe o Estado de verificar o uso desta prerrogativa nas atividades que lhes são próprias".

Source: Universidade

Romanian Universitate

Universitatea (lat. universitas, totalitate, uniune, comunitate de profesori și studenți) este o instituție de învățământ superior organizată în facultăți care conferă grade academice.

Caracteristicile principale ale unei universități sunt două criterii administrative:

organizarea în facultăți după diferite domenii de specialitate

structurarea studiilor în conformitate cu gradele academice (diplome) conferite

Source: Universitate

Russian Университет

Университе́т (от нем. Universität, которое, в свою очередь, произошло от лат. universitas — совокупность, общность) — высшее учебное заведение, где готовятся специалисты по фундаментальным и многим прикладным наукам. Как правило, осуществляет и научно-исследовательскую работу. Многие современные университеты действуют как учебно-научно-практические комплексы. Университеты объединяют в своём составе несколько факультетов, на которых представлена совокупность различных дисциплин, составляющих основы научного знания.

Source: Университет

Slovak Univerzita

Univerzita (z lat. universitas = všeobecnosť / (spoločenský) celok, kolégium) je pôvodne najstarší typ vysokej školy. Dnes univerzita spravidla môže byť označenie pre:

(v západnej Európe a všeobecne) vedeckú vysokú školu poskytujúcu vzdelanie vo „všetkých“ oblastiach a deliacu sa na fakulty a/alebo pre vedeckú vysokú školu udeľujúcu aj najvyššie akademické tituly

(tradične najmä na Slovensku) vysokú školu, ktorá získala vyššiu akreditáciu ako ostatné vysoké školy, vyššiu úroveň vzdelania, dostatok kvalifikovaných profesorov a docentov, kvalitný proces výučby a pod. Nedokazuje zamerania škôl ale ich kvalitatívnu úroveň.

(často v mnohých krajinách; na Slovensku od 90. rokov 20. stor.) akúkoľvek vysokú školu

(na Slovensku od roku 2002) univerzitnú vysokú školu, čiže vysokú školu poskytujúcu študijné programy všetkých troch stupňov s významným podielom 2. a 3. stupňa (pozri pod Vysoká škola); len tieto školy smú mať v názve slovo univerzitaUniverzity slúžia tak na vzdelávanie, ako aj na výskum.

Source: Univerzita

Serbian Универзитет

Универзитет (скраћено од лат. universitas magistrorum et scholarium — заједница учитеља и ученика) или свеучилиште је аутономна висока школа која даје дипломе и звања. Циљ универзитета је преношење старих и стварање нових знања (истраживање). Универзитети су састављени од више факултета. Од времена средњег века у Европи универзитети су се усталили као самоуправна удружења професора и студената која слободно (академска слобода) одлучују о наставним програмима и истраживачким пројектима. Универзитети имају привилегију да додељују академска звања, на пример дипломе. Универзитетско образовање се још назива високим образовањем. Појавом средњовековних универзитета у Европи манастири су изгубили монопол на знање. У централној и северној Европи свештенство је до модерног доба доминирало у настави.

За разлику од виших школа и академија, универзитете карактерише интересовање за широки спектар области. Типичне су класичне хуманистичке студије филозофије (филологија и историја), познате још у античко доба, затим медицина, теологија и право. До ренесансе, природне науке и математика су предаване као гране филозофије. Више школе и академије се обично концентришу на само једну област, попут технологије, уметности или медицине. Технички универзитети нуде велики избор предмета, али се концентришу на инжењерске дисциплине. Академије уметности се баве проучавањем науке о уметности и једнаке су у рангу са универзитетима. Оне се баве ликовним уметностима, визуелним комуникацијама, архитектуром, музиком, глумом и филмом. Постоје и концепти специјализованих универзитета: спортски универзитет, војни универзитет.

Универзитети се финансирају из државних или приватних извора, али тако да задрже независност. У Северној Америци чест је случај да се универзитети финансирају путем фондација. Приходи фондације потичу из економских прихода, донација и наслеђа. Постоји опасност да универзитет потпадне под утицај државе, спонзора, или да због високе школарине ограничи број студената на финансијску елиту. Универзитетско образовање се заснива на науци и њеној примени у професионалној пракси. Колеџи се такође баве образовањем, али немају право да додељују докторске титуле.

Реч универзитет је изведена из латинског universitas magistrorum et scholarium, што грубо значи „заједнице наставника и научника”. Док су претходници постојали Азији и Африци, модерни универзитетски систем има корене у европском средњовековном универзитету, који је био креиран у Италији, а еволуирао је из католичких катедралских школа за свештенство током високог средњег века.

Source: Универзитет

Swedish Universitet

Universitet är ett högre lärosäte med forskning och utbildning. I Sverige har det administrativt motsvarats av att lärosätet tilldelats minst två vetenskapsområden (fakulteter); ett högre lärosäte i Sverige med utbildning och forskning inom endast ett område har brukat benämnas högskola. Sedan 2010 är vetenskapsområdena avskaffade, och det är numera regeringen som beslutar om en statlig högskola har rätt att kalla sig universitet. Den äldre fakultetsindelningen har inte längre någon betydelse i Sverige.Ordet universitet kommer etymologiskt sett från latin, universitas, helhet eller samfund, och är i detta perspektiv en förkortning av universitas magistrorum et scholarium, samling av mästare och lärjungar. Detta har dylika lärosäten kallats sedan 1200-talet. Dessförinnan kallades de i den latinskspråkiga delen av den medeltida världen studium generale.

Source: Universitet

Ukrainian Університет

Університе́т (нім. Universität, від лат. universitas — «сукупність», universitas magistrorum et scholarium — сукупність, об'єднання тих, хто вчить, і тих, хто навчається) — автономний заклад вищої освіти, тип якого сформувався в Європі за середньовіччя. В університеті об'єднується низка факультетів для підготовки фахівців високої кваліфікації з точних, природничих і гуманітарних наук.

Крім освітньої функції університети є науковими установами, в яких викладачі спільно зі студентами виконують наукові дослідження. Провідні університети мають свої видавництва, де друкують навчальну та наукову літературу. Традиційно університети мають привілей надавати своїм студентам та аспірантам наукові ступені бакалаврів, магістрів та докторів.

Source: Університет

Chenese 大學

大學是提供教學和研究條件,授權頒發副學位和學位的高等教育機構。現代的大學通常包括授予副學位和學士學位,下設不同學院及學系,以及授予碩士和博士學位的研究生院或研究所。

Source: 大學

Referenced from

instance ofWalsh University
instance ofKent State University at Stark
instance ofCalifornia State University, Long Beach
instance ofMassachusetts Institute of Technology
instance ofKatholieke Universiteit Leuven
instance ofUniversity of Basel
instance ofBeijing Language and Culture University
instance ofMorehead State University
instance ofPontifical Catholic University of Rio de Janeiro
instance ofIllinois Institute of Technology
instance ofUniversity of Washington
instance ofLoyola University Chicago
instance ofShevchenko Transnistria State University
instance ofHokkaido University
instance ofInternational University of Kyrgyzstan
instance ofSalve Regina University
instance ofDelft University of Technology
instance ofOmsk State Transport University
instance ofSeattle University
instance ofUniversity of Giessen
instance ofUniversity of Łódź
instance ofUniversity of the Witwatersrand
instance ofUniversity of Kiel
instance ofIon Mincu University of Architecture and Urban Planning
instance ofPolitehnica University of Bucharest
instance ofUniversity of Kassel
instance ofUniversity of Tromsø – The Arctic University of Norway
instance ofBucharest National University of Arts
instance ofDresden Academy of Fine Arts
instance ofClarkson University
instance ofHumboldt State University
instance ofWebb Institute
instance ofNew York Institute of Technology
instance ofXi'an Jiaotong University
instance ofSichuan University
instance ofChengdu University of Technology
instance ofChongqing University
instance ofOsaka University
instance ofLiaoning University of International Business and Economics
instance ofHiroshima University
instance ofNational Chung Hsing University
instance ofTunghai University
instance ofMacau University of Science and Technology
instance ofDalian University of Foreign Languages
instance ofSouthwest Jiaotong University
instance ofNara Medical University
subclass ofuniversity in France
subclass ofpublic university
subclass ofprivate university
subclass ofresearch university
instance ofMarshall University
instance ofGallaudet University
instance ofUniversity of Brasília
subclass ofinstitute of technology
instance ofUniversity of Koblenz - Landau
subclass ofnational university
part offaculty
subclass oflabor universities
instance ofUniversity of the Arts Bremen
subclass ofcomprehensive university
subclass ofancient university
instance ofMalone University
instance ofArizona State University
instance ofUrbana University
instance ofVanderbilt University
instance ofUniversity of North Carolina School of the Arts
instance ofUniversity of California, San Diego
instance ofUniversity of Saskatchewan
instance ofUniversitat d'Andorra
instance ofSt. Petersburg Naval Institute
instance ofLeuphana University of Lüneburg
instance ofAccademia di Belle Arti di Perugia
instance ofUniversity of Costa Rica
instance ofFreiberg University of Mining and Technology
instance ofBudapest University of Technology and Economics
instance ofWellesley College
instance ofClausthal University of Technology
instance ofNational Dong Hwa University
instance ofAsia University
instance ofJagiellonian University
subclass ofpontifical university
instance ofUniversity of Göttingen
instance ofTexas A&M University
instance ofEast China University of Science and Technology
instance ofUniversidade Federal Fluminense
subclass ofcollegiate university
instance ofFudan University
instance ofUniversity of Bergen
instance ofUniversity of Queensland
instance ofÉcole polytechnique fédérale de Lausanne
instance ofCentral European University
instance ofUniversity of Cyprus
instance ofLesley University
instance ofLincoln University
instance ofBiola University
instance ofNew Mexico Institute of Mining and Technology
instance ofQueen's University
instance ofState University of New York at Potsdam
instance ofLIU Post
instance ofUniversity of North Carolina at Greensboro
af Universiteitak suapɔnam ዩኒቨርሲቲan Universidatar جامعةarc ܒܝܬ ܨܘܒܐarz جامعهast universidáaz universitetazb بیلیم یوردوba университетbar Unibe універсітэтbe-tarask унівэрсытэтbg университетbn বিশ্ববিদ্যালয়bo སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོ།bs Univerzitetca universitatcdo Dâi-hŏkce Университетceb Unibersidadckb زانکۆco Universitàcs univerzitacv Университетcy prifysgolda universitetde Universitätde-ch Universitätdiq Universıteel πανεπιστήμιοeo universitatoes universidadet ülikooleu unibertsitatefa دانشگاهfi yliopistofit universiteettifr universitéfur Universitâtfy Universiteitga ollscoilgan 大學gd Oilthighgl universidadegn Mbo'ehaovusugsw Universitetgu વિશ્વવિદ્યાલયha jami'ahak Thai-ho̍khe אוניברסיטהhi विश्वविद्यालयhr sveučilištehsb uniwersitaht Inivèsitehu egyetemhy համալսարանia universitateid universitasie Universitáig mahadumilo Unibersidadinh Университетio Universitatois Háskóliit universitàiu ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒡᔪᐊᖅja 大学jv Universitaska უნივერსიტეტიkaa Universitetkk Университетkn ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯko 대학ku Zanîngehky Университетla universitaslb Universitéitlfn Universiali Universiteitlmo Universitaaln Bobɔngɔ́lo ມະຫາວິທະຍາໄລlt Universitetaslv universitātelzh 大學堂mg Oniversitemhr университетmi whare wānangamin universitasmk универзитетml സർവ്വകലാശാലmni ꯇꯥꯢꯄꯪ ꯃꯍꯩꯀꯣꯜmnw တက္ကသဵုmr विद्यापीठms universitims-arab اونيۏرسيتيmy တက္ကသိုလ်nah Huēyitlamachticallinan Tāi-ha̍knap Uneverzetànb universitetnds Universitätnds-nl Universiteatne विश्वविद्यालयnl universiteitnn universitetnov Universitatenqo ߖߊ߯ߓߘߊnrm Euniversitaénso Yunibesithioc universitatolo Yliopistoor ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟpa ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀpap Universidatpcd Univarsitèpl uniwersytetpms Universitàpnb یونیورسٹیps پوهنتونpt universidadept-br universidadepwn daigakuqu Yachay sunturrmf universiteetosro universitateru университетsat ᱡᱮᱜᱮᱛ ᱵᱤᱨᱫᱟ.ᱜᱟᱲsc Universidadescn univirsitatisco varsitysd يونيورسٽيse universitehtash univerzitetshi Tasddawitshn ၸၼ်ႉၸွမ်si විශ්වවිද්‍යාලයsk univerzitasl Univerzasm Iunivesitēsma universiteetesmj universitehttasmn ollâopâttâhsms universiteʹttso Jaamacadsq universitetsr универзитетsr-ec универзитетsr-el univerzitetstq Universitätsv universitetsw Chuo Kikuuta பல்கலைக்கழகம்tcy ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯte విశ్వవిద్యాలయంtg донишгоҳth มหาวิทยาลัยtk Uniwersitettl pamantasantr üniversitett университетuk університетur جامعہuz Universitetve Yunivesithivec universitàvi viện đại họcvls Universiteitvro Ülikuulwa Univiersitéwar Unibersidadwuu 大学xmf უნივერსიტეტიyi אוניווערסיטעטyo Yunifásítìyue 大學za Dayozzh 大學zh-cn 大学zh-hans 大学zh-hant 大學zh-hk 大學zh-mo 大學zh-my 大学zh-sg 大学zh-tw 大學
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 11:11:41