railway station

railway facility where trains regularly stop to load or unload passengers and/or freight

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Train stations

Wikipedia

English Train station

A train station, railway station, railroad station or depot is a railway facility or area where trains regularly stop to load or unload passengers or freight or both. It generally consists of at least one track-side platform and a station building (depot) providing such ancillary services as ticket sales, waiting rooms and baggage/freight service. If a station is on a single-track line, it often has a passing loop to facilitate traffic movements. The smallest stations are most often referred to as "stops" or, in some parts of the world, as "halts" (flag stops).

Stations may be at ground level, underground or elevated. Connections may be available to intersecting rail lines or other transport modes such as buses, trams or other rapid transit systems.

Source: Train station

Arabic محطة قطار

محطة القطارات أو محطة السكك الحديدية هي مرفق سكك حديدية، فيها تتوقف القطارات بانتظام لتحميل أو لتنزيل الركاب أو الشحنات (السلع والبضائع). وتتألف عادة من منصة (رصيف) بجانب السكة ومبنى (مستودع) يقدم الخدمات ذات الصلة مثل مبيعات التذاكر، وغرف الانتظار. قد تكون خدمات الانتقال بين خطوط السكك الحديدية أو إلى وسائط النقل الأخرى مثل الحافلات مُتاحة في بعض المحطات. وقد تكون المحطات على مستوى الأرض أو تحت الأرض أو مرتفعة. وقد تكون حلقات الوصل متاحة لإدخال خطوط لسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل المختلفة مثل الأتوبيس والترام والعديد من وسائل النقل السريع.

Source: محطة قطار

Bulgarian Железопътна гара

Железопътната гара е комплекс от съоръжения, която се използва за безопасно спиране на железопътните влакове с цел качване и слизане на пътници, разтоварване и товарене на стоки.

Source: Железопътна гара

Czech Železniční stanice

Železniční stanice je dopravna s kolejovým rozvětvením určená pro řízení sledu vlaků, odbavování cestujících a (nebo) nákladu. Je vybavena výpravní budovou s dopravní kanceláří a odbavovacími prostory pro cestující. Každá železniční stanice je označena jedinečným šestimístným evidenčním číslem stanice. Obvod železniční stanice je ohraničen vjezdovými návěstidly. Tato návěstidla jsou umístěna minimálně 50 m před krajní výhybkou. Ostatní místa určená k nástupu a výstupu cestujících, která nemají rozvětvení (a tedy ani výhybky), nazýváme železničními zastávkami.Termín stanice je v železniční dopravě přibližně synonymní s pojmem nádraží. Ten sice není zaveden Zákonem o dráhách, ale je užíván v některých dalších právních nebo technických předpisech i v oficiálních názvech některých stanic (například Praha hlavní nádraží). Slovem nádraží se označují i dopravny bez osobního provozu (nákladová nádraží, odstavná nádraží, seřaďovací nádraží). V době výstavby prvních parostrojních železnic se pro nádraží standardně používal termín „dražiště“, alternativně „dražen“, „dražín“, „drážeň“, „dráhov“ či „drahov“, též „kolejní dvůr“ (podle polštiny, tento tvar použil kolem roku 1846 v dopise F. L. Čelakovský), „drážní dvůr“, „kolejiště“, „drážní stanoviště“. Za autora slova „nádraží“, utvořeného podle vzorů návsí, náměstí, František Bílý roku 1915 v ediční poznámce k dopisu F. L. Čelakovského označil buditele, spisovatele a překladatele Františka Bohumila Tomsu († 1857).Na speciální železniční dráze (metro) se stanice nazývají všechny dopravny, i ty bez kolejového rozvětvení.

V České republice vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, v úvodu zavádí slovo stanice jako legislativní zkratku označující stanice i zastávky. Proto se v textech týkajících se přepravních vztahů (smluvních přepravních podmínkách, tarifech a různých informačních materiálech) slovy stanice nebo nádraží označují i zastávky; obdobně je tomu například v místních názvech (názvy ulic, názvy zastávek městské hromadné dopravy) či při označování míst na turistických směrovkách.

Source: Železniční stanice

German Bahnhof

Ein Bahnhof (abgekürzt Bf oder Bhf, normalerweise ohne Punkt) ist eine Verkehrs- und Betriebsanlage einer Bahn, zum Beispiel einer Eisenbahn.

Source: Bahnhof

Greek Σιδηροδρομικός σταθμός

Ο σιδηροδρομικός σταθμός είναι μια εγκατάσταση ή περιοχή όπου τα τρένα σταματούν τακτικά για την φόρτωση και εκφόρτωση επιβατών και εμπορευμάτων. Αποτελείται από τουλάχιστον μία παρατρόχια πλατφόρμα και ένα κτίριο σταθμών (αποθήκη) που παρέχει βοηθητικές υπηρεσίες όπως πώληση εισιτηρίων, αίθουσες αναμονής και υπηρεσίες αποσκευών/εμπορευμάτων. Εάν ένας σταθμός περιλαμβάνει μια γραμμή μονής διέλευσης, συχνά έχει έναν βρόχο διέλευσης για να διευκολύνει την κυκλοφορία των τρένων.

Η τοποθεσία όπου οι επιβάτες επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται από το τρένο αποτελείται από μια πλατφόρμα και ένα υπόστεγο αναμονής αλλά μερικές φορές υποδεικνύεται απλώς από μια πινακίδα, στην οποία αναγράφεται η λέξη "στάση", «στάσεις» ή «προσωρινή στάση».

Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί ενδέχεται να βρίσκονται πάνω στην επιφάνεια του εδάφους, κάτω από το έδαφος ή σε υπερυψωμένο έδαφος. Ενδέχεται να συνδέονται με τεμνόμενες σιδηροδρομικές γραμμές ή με άλλα μέσα μεταφοράς όπως λεωφορεία, τραμ ή άλλα συστήματα ταχείας διέλευσης.

Source: Σιδηροδρομικός σταθμός

Spanish Estación de ferrocarril

Una estación ferroviaria o estación de ferrocarril es una instalación ferroviaria con vías a la que pueden llegar y desde la que se pueden expedir trenes. Se compone de varias vías, con desvíos entre ellas, y se delimita por señales de entrada y salida. Adicionalmente son un punto de acceso al ferrocarril de pasajeros y mercancías, aunque no es una condición indispensable para ser una estación.

Suelen componerse de andenes junto a las vías y un edificio de viajeros con servicios como venta de billetes y sala de espera.

Source: Estación de ferrocarril

Finnish Rautatieasema

Rautatieasema on paikka, jossa junat pysähtyvät matkustajien ottamista ja poistumista sekä kuorman lastausta tai sen purkamista varten. Termillä tarkoitetaan yleensä rautateiden liikennepaikkaa, jolta liikennöidään matkustajaliikennettä ja jolla on vähintään yksi sivuraide. Liikennöintiä varten asemalla on asemalaiturit.

Aseman yhteyteen kuuluu usein myös asemarakennus, jossa voi sijaita matkustajien odotustiloja, lipunmyyntipalveluja, liikeyrityksiä tai muuta matkustajia palvelevaa toimintaa, kuten ravintoloita ja majoitusta. Rautatieasemat sijaitsevat yleensä kaupunkien tai muiden asutuskeskusten läheisyydessä, joissa on parhaat edellytykset henkilöliikenteelle.

Asemalla voi olla mahdollista järjestää myös liikenteenhoidon vaatimia toimintoja, kuten junien kohtaamisia ja ohituksia, sekä tavaran kuormaamista tai purkamista.

Suurten kaupunkien rautatieasemien välillä kulkevat yleensä kaukojunat, kuten VR:n intercityt ja Pendolinot, kun pienempiä asemia palvelevat paikallisjunat (taajamajunat tai lähijunat). Rautatieaseman yhteydessä voi olla myös linja-autoasema matkustajapalveluineen, jolloin sitä kutsutaan matkakeskukseksi.

Source: Rautatieasema

French Gare ferroviaire

Une gare ferroviaire est le lieu d'arrêt des trains. Une gare comprend diverses installations qui ont une double fonction : permettre la montée et la descente des voyageurs, ou le chargement et le déchargement des marchandises ainsi que pour certaines d'entre elles, assurer des fonctions de sécurité dans la circulation des trains.

Source: Gare ferroviaire

Hebrew תחנת רכבת

תחנת רכבת היא מתקן או מבנה המשמש לעצירתן של רכבות באופן בטוח לשם עלייה וירידה של נוסעים ופריקתן והעמסתן של סחורות.

Source: תחנת רכבת

Croatian Željeznički kolodvor

Željeznički kolodvor je službeno mjesto na pruzi s najmanje jednom skretnicom iz kojega se izravno ili daljinski regulira promet vlakova i u kojemu vlak otpočinje ili završava vožnju, ili se zaustavlja, ili prolazi bez zaustavljanja. U kolodvoru se može obavljati ulazak i izlazak putnika te utovar i istovar robe.

Prema zadaći u reguliranju prometa postoje:

rasporedni kolodvor,

ranžirni kolodvor,

međukolodvor,

odvojni kolodvor,

kolodvor prelaska s dvokolosiječne na jednokolosiječnu prugu,

granični kolodvor.

Source: Željeznički kolodvor

Hungarian Vasútállomás

A vasútállomás a vasút üzemeltetését, személy- és áruforgalom lebonyolítását lehetővé tevő épületek, építmények, vágányok, berendezések, műtárgyak elhelyezésére szolgáló egységes terület.

A vasúthálózat csomópontjait a vasútállomások alkotják. A vasútállomás vágányokból és állomásépületekből (felvételi épület) áll, egyszerre szolgálja a vasút üzemét, a vasút ügyfeleit (személyforgalom és áruszállítás). Az állomásokon lehet fel- és leszállni a vonatokról, árut rakodni, de itt zajlik a jegyek értékesítése, a vasúti járművek kiszolgálása is. A vasútállomások működtetését Európában a pályavasutak végzik.

A vasútállomásokat a vasúthálózatban betöltött helyük és szerepük szerint többféleképpen lehet osztályozni. A pályaudvarok általában nagy forgalmat bonyolító, és többnyire csak személyforgalmat, teherforgalmat vagy vonatrendezést szolgáló állomások. A fejpályaudvarokon nincsen átmenő forgalom, a hálózat egyik végpontját alkotják (például Keleti pályaudvar). A kisebb állomások általában vegyes üzemet látnak el. A megállóhelyek, illetve megálló-rakodóhelyek pedig nem képeznek csomópontot a hálózatban, a vágány mellett le- és felszállás, rakodás lehetséges.

A vasútállomásokat ma Európában a pályavasúti társaságok, infrastruktúra-kezelők üzemeltetik, amelyek többnyire vonatforgalmat nem bonyolítanak. A vasút története során azonban többnyire az volt jellemző, hogy az a társaság építette az állomásokat, amelyik az onnan induló vonatokat is üzemeltette, amelyet a pályaudvar neve gyakran őriz: a budapesti Déli pályaudvar az egykori Déli Vasút nevű társaság fejpályaudvara volt, a miskolci Tiszai pályaudvar pedig az építő cégről, a Tiszavidéki Vaspálya Társulatról kapta a nevét.

A vasútállomások nyitották meg először a nép előtt a nagyvilágot, hiszen a vasút tette lehetővé az olcsó távolsági utazást és áruszállítást. A vasútállomások ezért a társasági élet fontos tereivé váltak a 19. században, a települések kapujaként szolgáltak, találkozások helyszíneivé váltak, és számtalan műalkotást is megihlettek. A vasútállomások a száz éven át a legfontosabb és legforgalmasabb középületek közé tartoztak, fekvésük, arculatuk ezért gyakran meghatározó a települések központjában. A vasút jelentőségének csökkenésével a vasútállomások társadalmi kitüntetett szerepe is eltűnt.

Source: Vasútállomás

Italian Stazione ferroviaria

Una stazione ferroviaria è una località di servizio, delimitata da segnali di protezione, in cui avvengono le operazioni di movimento dei treni (precedenze, deviazioni o incroci) e l'accesso alla rete ferroviaria dei viaggiatori e delle merci.

Source: Stazione ferroviaria

Japanese 鉄道駅

鉄道駅(てつどうえき、仏: gare ferroviaire、英: railway station、米: train station)は、(鉄道を構成する施設の一つで)列車を止めて旅客の乗り降りや貨物の積み降ろしをするための場所。

日本語では一般に「駅(えき)」と呼ぶが、「停車場」(ていしゃじょう、ていしゃば)などとも呼ばれる。なお、もっぱら貨物の取り扱いをする駅は「貨物駅」という(後述)。

路面電車(軌道)の発着場所は、停留場(ていりゅうじょう)、電停(でんてい)とも呼ばれる。呼称については地域差が大きい。たとえば東京都内の場合、都電ではかつては「電車の停留場」と呼ばれ、現在は「都電の停留場」と呼ばれている。一方で、東急世田谷線は鉄道線と同様に「駅」と呼ばれているが路面電車の根拠となる軌道法による正式名称ではない。

英語では「station ステーション」、フランス語では「gare ギャール(ガール)」と言う。

Source: 鉄道駅

Korean 철도역

철도역(鐵道驛), 또는 정차장(停車場)은 열차가 정차하는 장소이다. 철도 선로 주변에 승강장 등 약간의 시설물을 설치하여 만든다.

Source: 철도역

Dutch Spoorwegstation

Een spoorwegstation, treinstation of kortweg station is een plaats waar treinen stoppen en vertrekken en de reizigers kunnen in-, uit- of overstappen en/of goederen kunnen worden verladen. De vakterm voor dit stoppen is 'stationnement', ter onderscheiding van het stoppen voor een sein of op een rangeerterrein. In de spoorwereld wordt onderscheid gemaakt tussen stations en haltes. Stations hebben bediende seinen en wissels; haltes hebben dat niet.

Stationsgebouwen in Nederland zijn in eigendom en beheer bij NS Stations, een bedrijfsonderdeel van NS; perrons en tunnels etc. vallen onder ProRail. Ook stationsgebouwen aan spoorlijnen waar geen treinen van NS Reizigers komen, worden door NS Stations beheerd. In België is het beheer van de stations en stopplaatsen volledig de verantwoordelijkheid van de NMBS. Het deel van het perron dat in de gevarenzone komt (meestal de 50 cm die het dichtste bij de sporen ligt) is eigendom van Infrabel.

Source: Spoorwegstation

Polish Stacja kolejowa

Stacja kolejowa – posterunek zapowiadawczy, w obrębie którego, oprócz toru głównego zasadniczego, znajduje się co najmniej jeden tor główny dodatkowy, a pociągi mogą rozpoczynać i kończyć swój bieg, krzyżować się i wyprzedzać, jak również zmieniać skład lub kierunek jazdy.

Stacje stanowią budowle kolejowe w formie połączonych za pomocą rozjazdów układów torowych oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń łączności.

Zasadniczymi elementami stacji są:

układy torowe,

posterunki techniczne (nastawcze i dyspozytorskie),

techniczne wyposażenie stacji (obiekty i urządzenia do obsługi pasażerów i ładunków),

obiekty towarzyszące (lokomotywownie, wagonownie).Na stacjach odbywają się początkowe i końcowe operacje procesu przewozowego w zakresie czynności:

technicznych (przyjmowanie, wyprawianie i przepuszczanie pociągów; obróbka pociągów i wagonów obejmująca manewry, oględziny techniczne taboru oraz próbę hamulców; zmiana lokomotywy i drużyn pociągowych),

handlowych (odprawa pasażerów i ich bagażu; odprawa ładunków; obsługa bocznic),

gospodarczych (oczyszczenie, obrządzanie i naprawa bieżąca taboru; obsługa składów materiałów oraz inwentarza dla potrzeb kolei; zaopatrzenie i obsługa socjalna pracowników kolejowych; czynności administracyjne).Ruchem pociągów, pojazdów pomocniczych, manewrami taboru na stacji kieruje dyżurny ruchu. Duże stacje mogą być podzielone na rejony stanowiące osobne posterunki zapowiadawcze.

Source: Stacja kolejowa

Portuguese Estação ferroviária

Uma estação ferroviária ou gare é uma construção destinada a embarque ou desembarque de passageiros de trem e, secundariamente, ao carregamento e descarregamento de carga transportada. Usualmente consiste em pelo menos um edifício para passageiros (e possivelmente para cargas também), além de outras instalações associadas ao funcionamento da ferrovia. As estações mais antigas costumavam ser construídas para ambos os fins - passageiros e cargas, embora, com frequência houvesse um terminal de frete nas proximidades, mesmo em comunidades pequenas. Essa dualidade de propósitos é menos comum hoje em dia, quando os terminais de carga são, em geral, restritos às estações maiores. Se a estação está localizada no final/início da via férrea, chama-se terminal).

Passarelas suspensas estão presentes usualmente para permitir aos passageiros um acesso fácil e seguro aos trens. As plataformas de embarque podem estar conectadas por caminhos subterrâneos, pontes ou elevadores. Estruturas destinadas aos passageiros, como abrigos, bilheterias e bancos podem ser encontradas nas plataformas ou na parte de circulação pública da estação.

Durante uma viagem, o termo parada é utilizado em avisos, para diferenciar uma interrupção na qual passageiros podem embarcar ou desembarcar do trem, de uma interrupção devido à qualquer outro motivo, como uma troca de locomotiva.

Além de prover serviços aos passageiros e facilidades para carregamento de cargas, as estações também podem contar com oficinas de manutenção de locomotivas. Essas oficinas podem contar com depósitos para armazenamento e reabastecimento de locomotivas e ferramentário para pequenos reparos. Nos Estados Unidos, uma estação de trem que seja utilizada por diversas companhias de transporte ferroviário pode ser chamada chamada de union station. Estações que compartilham o mesmo espaço físico com outros modos de transporte, como ônibus ou metrô, também são referidas como estações de integração.

Source: Estação ferroviária

Romanian Gară

O stație de cale ferată (sau gară, propriu: clădirea de călători) este punctul de acces al călătorilor și/sau mărfurilor la calea ferată, în plus stația tehnică pentru mișcarea și formarea trenurilor, cu măcar două linii și un macaz.

Punctele de acces al călătorilor la trenuri fără macazuri sunt numite halte.

Cele mai importante tipuri de stații sunt:

pentru transportul călătorilor:

gară de călători

stație tehnică cu linii de garaj pentru trenuri de călătoripentru transportul mărfurilor:

gară de mărfuri

stație tehnică pe platforme industriale și în porturi;

stație de triaj pentru descompunerea și compunerea trenurilor de marfăstații de frontieră pentru tranzitul internațional al călătorilor și/sau mărfurilor.Multe stații sunt de tipul combinat, atât pentru transportul călătorilor cât și al mărfurilor.

Cele mai multe stații sunt de trecere, dar există și stații terminus cu linii înfundate de exemplu la gara București Nord.

Source: Gară

Russian Железнодорожная станция

Железнодоро́жная ста́нция — раздельный пункт железных дорог, имеющий путевое развитие и позволяющий производить операции по приёму, отправке, скрещению и обгону поездов, операции по приёму, выдаче грузов, багажа и грузобагажа и обслуживанию пассажиров, а при развитых путевых устройствах — маневровую работу по формированию и расформированию поездов и технические операции с поездами. Для безопасности и помощи ориентации в пространстве пешеходам с нарушением зрения на железнодорожных станциях укладывают тактильное покрытие и устанавливают систему горизонтального лифта.

Source: Железнодорожная станция

Slovak Železničná stanica

Železničná stanica alebo stanica môže byť:

odborne: dopravňa s koľajovým rozvetvením a stanoveným rozsahom poskytovaných prepravných služieb. (Táto definícia nezahŕňa zastávky)

v bežnom jazyku aj:

miesto, kde zvykne zastavovať vlak (napr. vrátane zastávok)

budova na tomto mieste vybavená na riadenie dopravyPo dopravnej stránke umožňuje prechod z jednej koľaje na inú prostredníctvom výhybiek. Tým sa umožní vyhnutie sa vlaku inému vlaku, alebo vozidlu a takisto aj presun jednotlivých vozňov pri posune na rôzne koľaje. Vo veľkých mestách sa pre takúto činnosť (posun) vytvárajú tzv. zriaďovacie stanice. Po prepravnej stránke umožňuje v osobnej doprave zastavenie vlaku pre nástup a výstup cestujúcich na určených, upravených koľajách a nástupištiach, nakládku a vykládku batožiny, zásobovanie reštauračných, bufetových, lôžkových a ležadlových vozňov, manipuláciu pri poštových vozňoch. V nákladnej doprave je to nakládka a vykládka vozňových zásielok, kusových zásielok, zostava nákladných vlakov a ich rozraďovanie, váženie zásielok, tarovanie vozňov, v určených prechodových staniciach colné, špedičné a kontrolné výkony so zásielkami. Podľa veľkosti a rozsahu práce a výkonov sú zaradené do niekoľkých výkonnostných tried:

Prípojná stanica je dopravňa do ktorej je zaústená trať s diaľkovo obsluhovaným zabezpečovacím zariadením, alebo trať so zjednodušeným riadením dopravy.

Riadiaca stanica je dopravňa obsadená oprávneným zamestnancom, ktorý riadi dopravu na príslušnej (celej) trati s diaľkovo obsluhovaným zabezpečovacím zariadením, alebo so zjednodušeným riadením dopravy.

Source: Železničná stanica

Serbian Жељезничка станица

Жељезничка станица је званично мјесто на жељезничкој прузи са најмање једном скретницом из којег се директно или даљински регулише саобраћај возова, а у којој воз отпочиње или завршава вожњу. У станици се може обављати улазак и излазак путника, као и утовар и истовар робе.

Према задатку у регулисању саобраћаја постоји неколико врста жељезничких станица. Осим жељезничке станице, постоји и жељезничко стајалиште.

Source: Жељезничка станица

Swedish Järnvägsstation

En järnvägsstation är i den mest allmänna betydelsen en plats varifrån tåg avgår och där tåg stannar.

Järnvägen har under 1900-talet förändrats mot större kundanpassning och integration. De som arbetar inom järnvägen har sin gamla beprövade terminologi, medan de resande passagerarna och köparna av godstransporter använder ett annat, för dem anpassat, språkbruk.

Source: Järnvägsstation

Ukrainian Залізнична станція

Залізни́чна ста́нція — виробничо-технологічний підрозділ залізниці з організації перевезень пасажирів, вантажу, вантажобагажу і пошти

Обов'язковими елементами станції є:

Колійне господарство. Складається із сукупності залізничних колій, як правило, об'єднаних у парки. Як парки, так і колії в парках можуть мати певну спеціалізацію (наприклад, сортувальний парк, приймально-відправочний парк і т. д.).

Системи сигналізації і централізації. Призначені для керування рухом потягів за допомогою стрілок, світлофорів. Окремою системою є гіркова автоматична централізація (ГАЦ), що призначена для керування розпуском поїздів на сортувальних гірках.Вантажне господарство. Призначене для проведення вантажних операцій і містить у собі вантажно-розвантажувальні шляхи, термінали, склади і т. д.Станційне приміщення (вокзал), дебаркадер, пасажирські перони.

Source: Залізнична станція

Chenese 鐵路車站

鐵路車站或簡稱鐵路站,口語慣稱火車站、車頭 (台羅:tshia-thâu),是供鐵路列車停靠的地方,供乘客登車或者供貨物上下列車。月台可大致分島式月台、側式月台、港灣式月台、高架月台、地下月台、號誌站等幾類。早期的車站通常是客貨兩用。這類車站現在仍然有;但是在歐美,貨運一般已集中在主要的車站。大部分的鐵路車站都是在鐵路的旁邊,或者是路線的終點。車站內有月台(平台、站台)方便乘客乘降。月台用隧道或橋梁跟車站的大堂連接。其它車站設備包括售票、候車室、在月台上供候車的座椅等等。

部分鐵路車站除了供乘客及貨物上落外,亦有供機車及車輛維修或添加燃料的設施。多間鐵路公司一起使用的車站一般稱為聯合車站或轉車站。有時轉車站亦指可供與其它交通工具(如電車、地鐵、公共汽車或渡輪)轉乘的車站。

Source: 鐵路車站

Referenced from

instance ofPingxi Station
instance ofGare de Metz-Ville
instance ofXinhuangxi Railway Station
instance ofMoscow Rizhsky railway station
instance ofLuohe railway station
instance ofNeedham Market railway station
instance ofLanusei railway station
instance ofBeasdale railway station
instance ofŌsakajōkōen Station
instance ofFuling North Railway Station
instance ofRibe Station
instance ofTower City Center
instance ofZug railway station
instance ofKinugawa-Onsen Station
instance ofAveiro railway station
instance ofSalemi-Gibellina railway station
instance ofTaiyuan South railway station
instance ofTorokko Arashiyama Station
instance ofGare Habib Bourguiba Monastir
instance ofAlbany station
instance ofSanmingbei Railway Station
instance ofWellington Railway Station
instance ofGare d'Albi-Ville
instance ofIshiyamadera Station
instance ofZushi·Hayama Station
instance ofCentennial Station
instance ofOrel
instance ofSaga-Arashiyama Station
instance ofBordeaux-Saint-Jean railway station
instance ofHaifa – Hof HaCarmel Railway Station
instance ofShōnan-Enoshima Station
instance ofKatase-Enoshima Station
instance ofKashira-Passazhirskaya
instance ofPlaça de Catalunya station
instance ofHarwich International railway station
instance ofArzana railway station
instance ofArezzo railway station
instance ofRetiro railway station
instance ofTennōji Station
instance ofDen Haag HS railway station
instance ofSaransk railway station
instance ofBarcelona Estació de França
instance ofSarkandaugava Station
instance ofKatsura Station
instance ofSaint Petersburg Finlyandskiy
instance ofFigueres railway station
instance ofRockville station
instance ofKotlas-Iujnyi railroad station
instance ofWarszawa Zachodnia station
instance ofAhmedabad Junction railway station
instance ofShuili Station
instance ofPaveletsky railway station
instance ofKaunas railway station
instance ofKondopoga railway station
instance ofBaku railway station
instance ofPrien am Chiemsee station
instance ofVladivostok railway station
instance ofVtoraya Rechka railway station
instance ofMys Churkin railway station
instance ofVentura
instance ofLimbaži railway station
instance ofPerm I
instance ofPerm II
instance ofDublin Heuston railway station
instance ofUppsala Central Station
instance ofSplit station
instance ofRuse Central railway station
instance ofAlmaty-1 railway station
instance ofMinsk Pasažyrski railway station
instance ofNizhny Tagil train station
instance ofRimouski railway station
instance ofTorzhkok railroad station
instance ofLiski
instance ofAnuradhapura Railway Station
instance ofDivnogorsk railway station
instance ofPlovdiv Central railway station
instance ofElista railway station
instance ofModica railway station
instance ofRahumäe railway station
instance ofNõmme railway station
instance ofHiiu railway station
instance ofBryansk I railway station
instance ofLjubljana railway station
instance ofPodlipki-Dachnye
instance ofHelsinki Central Railway Station
instance ofEstação Ferroviária de Guimarães
instance ofKursky railway station
instance ofNaumburg (Saale) Hauptbahnhof
instance ofRivière-du-Loup railway station
instance ofDordrecht railway station
instance ofAktobé railway station
instance ofJõhvi railway station
instance ofAlkmaar Noord railway station
instance ofRagusa railway station
instance ofNew Belgrade railway station
instance ofBoryspil
instance ofLuhansk
instance ofRostov-Yaroslavski station
instance ofGare de Clermont-Ferrand
instance ofBerchtesgaden Hauptbahnhof
af Spoorwegstasiean garaar محطة قطارarz محطة قطرast estación de ferrocarrilaz dəmiryol stansiyasıba тимер юл станциясеbe чыгуначная станцыяbe-tarask чыгуначная станцыяbg железопътна гараbn রেলওয়ে স্টেশনbr porzh-houarnbs željeznička stanicaca estació de ferrocarrilckb وێستگەی شەمەندەفەرcs železniční stanicecv Чукун çул вокзалĕcy gorsaf reilfforddda jernbanestationde Bahnhofde-ch Bahnhofel σιδηροδρομικός σταθμόςen-ca train stationeo fervoja stacidomoes estación de ferrocarrilet raudteejaameu tren geltokifa ایستگاه قطارfi rautatieasemafr gare ferroviairefy Spoarstasjonga stáisiún traenachgd stèisean-rèilegl estación de ferrocarrilgsw Bahnhofgu રેલ્વે સ્ટેશનha tashar jirgin ƙasahe תחנת רכבתhi रेलवे स्टेशनhr željeznički kolodvorhsb dwórnišćohu vasútállomáshy երկաթուղային կայարանia station ferroviariid stasiun kereta apiis lestarstöðit stazione ferroviariaja 鉄道駅jv setatsiyun sepurka რკინიგზის სადგურიkn ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣko 철도역la statio ferriviarialb Gareli Sjtasie (halte)lmo stazion feroviarialo ສະຖານີລົດໄຟlt Geležinkelio stotislv dzelzceļa stacijamk железничка станицаml റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻmr रेल्वे स्थानकms stesen kereta apinan hóe-chhia-thâunb jernbanestasjonnds Bahnhoffnl spoorwegstationnn jarnbanestasjonoc gara ferroviàriaor ରେଳ ଷ୍ଟେସନpa ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨpam Estasyun ning trenpl stacja kolejowapnb ریلوے سٹیشنpt estação ferroviáriapt-br estação ferroviáriaqu Kaynakuro garăru железнодорожная станцияsat ᱨᱮᱞᱣᱮ ᱥᱴᱮᱥᱚᱱscn stazzioni dû trenusd ٽرين اسٽيشنse togastašuvdnasgs Gelžkėlė stuotėssh željeznička stanicashi asrs n ulawaysk železničná stanicasl železniška postajasma tåågestasjovnesmj tåhkavuoddjesms poojâsårstempäiʹǩǩsq Stacioni hekurudhorsr жељезничка станицаsr-ec железничка станицаsr-el železnička stanicasu stasion karéta apisv järnvägsstationsw Kituo cha reliszl banhowszy pangiluanta தொடருந்து நிலையம்te రైల్వే స్టేషనుtg стантсияи роҳи оҳанth สถานีรถไฟtl estasyon ng trentr tren istasyonutt тимер юл станциясеuk залізнична станціяur ریلوے اسٹیشنuz Temir yoʻl stansiyasivec stasion feroviàriavi ga đường sắtvls stoatiewa Gåre di trénwuu 火车站yi באן סטאנציעyue 火車站zh 鐵路車站zh-cn 铁路车站zh-hans 铁路车站zh-hant 鐵路車站zh-hk 鐵路站zh-mo 鐵路站zh-sg 铁路车站zh-tw 鐵路車站
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 07:09:27