statue

sculpture primarily conceived as a representational figure

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Statues

Wikipedia

English Statue

A statue is a free-standing sculpture in which the realistic, full-length figures of persons or animals or non-representational forms are carved or cast in a durable material such as wood, metal or stone. Typical statues are life-sized or close to life-size; a sculpture that represents persons or animals in full figure but that is small enough to lift and carry is a statuette or figurine, whilst one more than twice life-size is a colossal statue.Statues have been produced in many cultures from prehistory to the present; the oldest-known statue dating to about 30,000 years ago. Statues represent many different people and animals, real and mythical. Many statues are placed in public places as public art. The world's tallest statue, Statue of Unity, is 182 metres (597 ft) tall and is located near the Narmada dam in Gujarat, India.

Source: Statue

Arabic تمثال

التمثال (بالإنجليزية: Statue)‏ هو عمل نحت يمثل شخص أو عدة أشخاص أو حيوان أو حدث، ويكون عادة بالطول الكامل وقريباً جداً للحجم الطبيعي للأصل أو أكبر منه.

Source: تمثال

Bulgarian Статуя

Статуя е вид тримерна скулптура изобразяваща човек, животно или предмет. Миниатюрната статуя се нарича статуетка, а статуя представляваща само главата и раменете на човек се нарича бюст.

Основната идея с която се строят статуите е да се отпразнува историческо събитие или живота на влиятелен човек. Повечето статуи се излагат в градини, на улици или в обществени сгради и са достъпни за разглеждане от обществеността.

Source: Статуя

Czech Socha

Socha je samostatné třírozměrné umělecké dílo vytvořené sochařem.Výkladový slovník od autora Jana Baleky uvádí, že plastika je socha tvořená technikou přidávací (vymodelované sochy z keramiky apod.) a skulptura je socha tvořená technikou odebírající (tesané sochy z mramoru, dřeva apod.). Stejný výklad uvádějí také historikové umění Oldřich J. Blažíček a Jiří Kropáček v svém Slovníku pojmů z dějin umění.Odborná literatura k dějinám umění pojmy skulptura a plastika rozlišuje exaktně, jako dva hlavní způsoby vzniku sochařského díla. Skulptura (z lat.) je socha, která vzniká ubíráním hmoty kamene, dřeva, kosti, kovu (kamenosochařství, řezbářství, glyptika – řezba gemm a kamejí). Plastika (z řeč.) je socha, jejíž vznik spočívá na principu přidávání hmoty, tj. modelování z vosku, štuku, hlíny (ceroplastika, štukatérství, terakotářství) a také na základě kovoliteckých postupů, kdy většinou vzniká nejprve model, který je následně pomocí formy odléván do podoby finálního díla (bronzová plastika aj.). Třetím způsobem vzniku sochařského díla je kovotepectví, toreutika.Obvykle se ovšem slovo plastika (z latinského plastos = výtvor od plasso = tvořím, vymýšlím, přetvářím") používá jako obecné označení pro trojrozměrná výtvarná díla, zatímco socha jako označení pro figurální plastiky, přičemž slovo skulptura bývá považováno za synonymum slova plastika.

Socha svým tvarem či proporcemi obvykle vychází z lidské postavy, není to však pravidlem. V moderním sochařství se již od dob začátku abstrakce[zdroj?] začaly objevovat sochy, které nevycházejí z lidské figury. V dnešní době se tyto „odlidštěné“ sochy dají nazvat '„objekty“.[zdroj?]Více soch sestavených tak, aby působily jako celek, se nazývá sousoší.

Socha může být vyrobena z nejrůznějších materiálů, ale historicky nejběžněji používané jsou keramika, různé druhy kamene, bronz, dřevo apod.

Sochy jsou často používány jako součást pomníků či kašen, jako architektonický doplněk exteriérů i interiérů budov i jako samostatná díla, umístěná kdekoliv v přírodě či na veřejných prostranstvích, která mají za úkol zpříjemnit prostředí člověka a vytvořit orientační body v krajině a v zástavbě. Je častý prvek zahradní architektury používaný v sadovnické tvorbě.

Zvláštním odvětvím sochařství je drobná plastika medaile nebo též mince. Z hlediska sochařství se jedná o stejné objekty, rozdíl bývá pouze v použití výsledného produktu. Jedná se o tak odlišný obor užitého sochařství, že se tvůrci medailí a mincí postupně z klasického sochařství vyčlenili, začalo se jim říkat medaileři.

Některé druhy soch:

Medaile

Reliéf

Busta

Jezdecká socha

Sousoší

Figura

Sochařský objekt (v dnešní době architekty velmi oblíbený)

Živá socha

Source: Socha

German Statue

Eine Statue oder Standbild ist eine in der Regel von einem Bildhauer geschaffene freistehende Skulptur oder Plastik, die eine Person, eine göttliche Figur oder ein Tier darstellt. Die Bezeichnung Statue wird gewöhnlich für Darstellungen in (ungefähr) natürlicher Größe und für überlebensgroße Figuren verwendet. Deutlich kleinere Figuren werden als Statuette oder Figurine bezeichnet. Sehr große Statuen werden als Monumentalstatue oder Kolossalstatue bezeichnet.

Der Hauptzweck ist die symbolbehaftete Repräsentation.

Sonderformen sind die Sitzstatue (auch Sitzbild genannt) und die Reiterstatue (auch Reiterstandbild genannt). Von Büsten und Hermen unterscheiden sich Statuen dadurch, dass sie in der Regel den ganzen Körper darstellen. Das Standbild ist ferner vom Gisant („Liegebild“) zu unterscheiden.

Source: Statue

Greek Άγαλμα

Το άγαλμα [< ἀγάλλω / ἀγάλλομαι] είναι γλυπτό ομοίωμα θεού, ή ημίθεου ήρωα. Η λέξη "άγαλμα", ενώ αρχικά χρησιμοποιούνταν για να δηλώσει ομοιώματα θεών, στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για να δηλώσει και ομοιώματα ανθρώπων και ήδη από τον 5ο αι. π.Χ. επεκτάθηκε η χρήση της για κάθε πλαστικό έργο τέχνης. Για τα ομοιώματα ανθρώπων, όσο η χρήση της λέξης "άγαλμα" δήλωνε αποκλειστικά "αφιέρωμα σε θεό" ή "ομοίωμα θεού", χρησιμοποιούνταν η λέξη ανδριάντες, η χρήση της οποίας, βέβαια, συνεχίζεται μέχρι και την εποχή μας με τη σημασία "ολόσωμη παράσταση ανθρώπου, κυρίως ανδρός και, καταχρηστικά, γυναικός".

Source: Άγαλμα

Spanish Estatua

Una estatua es la obra escultórica elaborada a imitación del natural,[1]​ que generalmente representa en efigie a una figura humana.

Source: Estatua

Finnish Patsas

Patsas on jalustallinen veistos, joka on yleensä suhteellisen suurikokoinen ja näkyvälle julkiselle paikalle sijoitettu. Ne kuvaavat tavallisesti henkilöä tai toimivat muistomerkkinä. Pientä (ihmisaiheista) patsasta sanotaan figuriiniksi. Myös rintakuva on patsas.

Rakennusteknisenä elementtinä patsas tarkoittaa pystysuoraa kannatinrakennelmaa, yleensä pilaria tai pylvästä.

Source: Patsas

French Statue

Une statue est un ouvrage en trois dimensions (ronde-bosse), sculpté ou moulé, représentant en entier un personnage ou un animal, réalisé dans divers matériaux (pierre, bois, plâtre, terre, métal, plastique…). Elle est la constituante de l'art statuaire (appelé aussi « la statuaire »).

Source: Statue

Italian Statua

Una statua (dal latino statŭa, '(cosa) che sta ferma', 'ritta', 'in piedi', da statuĕre, 'collocare', 'innalzare') è un'opera di scultura a tutto rilievo (o a tutto tondo) che può raffigurare un oggetto, una figura umana o animale, o un'entità astratta e idealizzata. Può essere realizzata in pietra, in marmo, in legno, in bronzo. In caso di successive gettate in metallo, il modello della statua può essere realizzato in gesso (anche plastica) o in cera.

Source: Statua

Japanese 塑像

塑像(そぞう)は、塑造によって作成した彫像などの立体造形のこと。広義には紙粘土による作品なども含まれる。鋳造作品の原型作りは通常、塑造の手法を使って行われる。

以下では、粘土を素材とした、日本の歴史的な仏像彫刻について述べる。

Source: 塑像

Georgian სტატუა

სტატუა (ლათ. statua) — ქანდაკების ერთ-ერთი ძირითადი სახეობა. ადამიანის ან ცხოველის ფიგურა, ჩვეულებრივ, დგამენ პოსტამენტზე. მცირე ფორმის სტატუებს, რომლებსაც იყენებენ ინტერიერების მოსართავად, სტატუეტებს უწოდებენ.

Source: სტატუა

Korean 상 (형상)

상(銅像)은 사람이나 동물을 조각해서 만든 예술 작품을 말한다. 보통 전시를 목적으로 한 전신 조각품을 뜻하고, 가슴 윗 부분만 만든 동상은 특별히 흉상이라고 한다. 역사적인 일을 기념하기 위한 기념물로 만들어지는 경우가 많아, 그 사건에 영향을 끼친 사람을 형상화 해서 공공 장소에 전시한다. 18세이 이후에는 사회 공동체의 공공미술로 많이 세워졌다.

Source: 상 (형상)

Dutch Standbeeld

Een standbeeld is een beeldhouwwerk van een of meer mensen of andere wezens dat ter ere of ter nagedachtenis van iemand of iets in het openbaar is neergezet, vaak op een voetstuk of sokkel. Een standbeeld kan van natuursteen, brons, hout of een ander materiaal zijn gemaakt. Vaak worden historische of belangrijke figuren in een standbeeld vereeuwigd. Ook fictieve personen of wezens en belangrijke gebeurtenissen, vaak met mensen erin, worden in een beeld gevangen om te blijven voortleven. Standbeelden kunnen in de openbare ruimte staan, maar ook in een museum dat gespecialiseerd is in beeldhouwkunst, of op een aparte afdeling van een kunstmuseum.

Source: Standbeeld

Polish Posąg

Posąg (także statua) – pełnofigurowa rzeźba przedstawiająca człowieka, rzadziej zwierzę. Ustawiana na postumencie, czasem w niszy.

Source: Posąg

Portuguese Estátua

Uma estátua é uma obra de escultura criada para representar uma entidade real ou imaginária. No Catolicismo, na Igreja Ortodoxa e na Igreja Anglicana, quando uma estátua representa uma divindade, um santo, ou um anjo, é ritualmente abençoada e recebe a denominação de imagem.

As estátuas típicas são em tamanho natural ou perto do tamanho natural; uma escultura que represente pessoas ou animais na figura completa, mas que seja pequena o suficiente para erguer e carregar é uma estatueta, enquanto uma mais que duas vezes o seu tamanho natural é uma estátua colossal.

As estátuas têm sido produzidas em muitas culturas desde a Pré-história até ao presente; a mais antiga estátua conhecida data de há cerca de 30 000 anos. Estátuas podem representar pessoas e animais diferentes, reais e míticos. Muitas estátuas são colocadas em lugares públicos como arte pública. A estátua mais alta do mundo, Estátua da Unidade, mede 182 metros de altura e está localizada perto da represa Narmada, em Guzerate, na Índia.

Source: Estátua

Romanian Statuie

Statuia este o sculptură care reprezintă de obicei o persoană, un eveniment, un animal sau un obiect.

Statuia este realizată în tehnica ronde-bosse, înfățișând în special o ființă umană reprezentată în întregime și, de obicei, în poziție verticală. Există statui ecvestre, în care modelul este prezentat călare și statui pedestre, când modelul stă în picioare.

O statuie conturată pe lespedea superioară un unui mormânt, care reprezintă persoana îngropată, se numește gisant.

Source: Statuie

Russian Статуя

Ста́туя (лат. statua, из (др.-греч. στατος — стоящий, стоячий), — один из основных видов объемной скульптуры большого размера, изображающей стоящую фигуру человека (как правило, больше натуральной величины). В отличие от монументально-декоративной скульптуры, статуя непосредственно (формально) не связана с архитектурой (опосредованные связи в архитектурном ансамбле рассматриваются отдельно в каждом конкретном случае).

Таким образом, статуарное искусство относится к станкóвому роду художественного творчества. Близко понятиям: монумент, памятник. Называть статуями другие, близкие по функции и художественному содержанию скульптурные произведения, например изображающие сидящую или лежащую фигуру человека, бюст, изображения животных, неправильно. Тем не менее, в обыденной речи, вопреки терминологической строгости, для простоты все подобные жанровые и композиционные формы обобщённо называют статуями. Например, парадоксальное определение: «конная статуя», правильнее: конный монумент. В Италии такие произведения по ренессансной традиции называют: кавалло («конь, конник, всадник»).

Искусство создания отдельно стоящих фигур, которые должны восприниматься на относительно нейтральном фоне, формировалось в Средневековье, когда преобладали скульптуры и рельефы, неотрывно связанные с архитектурой. Переходными примерами являются знаменитая статуя «Бамбергского всадника» (вторая четверть XIII века) и «Магдебургского всадника» (около 1240 года). Примечательно также, что все подобные композиции «через голову» раннего Средневековья восходят к античной традиции, и прежде всего к знаменитой конной статуе Марка Аврелия (176 г. н. э.). Выдающийся архитектор и теоретик эпохи Возрождения Леон Батиста Альберти посвятил этому предмету отдельный трактат «О статуе» (De statua, 1435).

Специфику статуарного искусства хорошо раскрывает история со статуей Давида работы гениального Микеланджело (1501—1504). Изображение библейского героя, наряду с другими фигурами, предназначалось для оформления основания восьмигранного купола флорентийского собора Санта-Мария-дель-Фьоре (всего шестнадцать фигур). Но, когда Микеланджело закончил работу, все поняли, что этому шедевру не место у купола. Помимо ракурсных искажений, неизбежных на такой высоте, убедительными аргументами были дерзкая обнажённость фигуры и богатая пластическая разработка, требующая отдельного восприятия вблизи.

Статуи могут располагаться перед фасадом здания, в специальных нишах на постаменте, на карнизе по углам фронтона или в специальных павильонах садов, и тогда они становятся частью архитектурного ансамбля, обретая специфику монументально-декоративного искусства. Небольшие статуи, служащие для украшения интерьеров, называются статуэтками.

Source: Статуя

Serbian Скулптура

Скулптура је свака тродимензионална форма креирана у циљу уметничког израза. Већина скулптура има чисто естетски циљ. Када тродимензионални објекат има осим уметничког и функционални аспект, можемо га назвати скулптуром само уколико је уметнички аспект предоминантан. Када су функционални и уметнички аспекти балансирани, називамо га функционалном скулптуром.

Неки типични облици скулптуре су:

биста (попрсје) приказ особе од прса нагоре

коњаник приказ особе на коњу (обично се краљеви или војсковође тако приказују)

фонтана осим естетске има и функционалну сврху

мобилна скулптура

рељеф

Source: Скулптура

Swedish Staty

Staty eller bildstod, från franskans statue (från latinets statua), är en skulpturell avbildning av en varelse, ofta en människa eller ett djur, och normalt i full skala och litet mindre samt litet större. Statyer är vanliga inslag i parker och andra offentliga miljöer.

Ofta reses statyer för att hedra minnet av en historisk händelse eller betydelsefull person.

Source: Staty

Ukrainian Статуя

Ста́туя (лат. statua, від statuo «ставлю») — твір об'ємної скульптури, що зображує людину або тварину (подеколи також міфологічні і/або фантастичні істоти) у повний зріст стоячи чи верхи; один з основних видів скульптури.

Статуї мають тривимірний об'єм і, зазвичай, встановлюються на постаменті. Невеликі статуї, якими прикрашають інтер'єр, називають статуетками.

Окремо поставлена статуя широко використовується для оздоби садів, фасадів палаців. У добу бароко статуї ставили на парапеті дахів задля підвищення виразності фасаду. Схоже використовували також великі вази чи маленькі обеліски.

Source: Статуя

Chenese 塑像

塑像是采用写实或抽象形式的立体艺术品,如人物、動物等的立体像。人們亦會為一些重要人物塑造雕像,以示紀念。如國立國父紀念館的入口大廳就有一尊孫文銅像。

塑像用石头或木头雕刻,或用塑料材料通过模具制作,或用青铜铸造,或采用类似方法制作。

Source: 塑像

Referenced from

instance ofGeorges Clemenceau
instance ofPortlandia
instance ofWinston Churchill
instance ofKalevipoeg
instance ofHirvi
instance ofStatue of the Duc de Richelieu in Odessa
subclass ofRoland statue
instance ofGénéral de Gaulle
instance ofKristina Gyllenstierna statue
instance ofMonument to the founders of Odessa
instance ofStatue of Graf Vorontsov, Odessa
subclass ofstatue of Jesus
subclass ofsphinx
instance ofJan Hus Memorial
subclass ofcolumn with statue
subclass ofequestrian statue
instance ofStatue of Simón Bolívar
instance ofSouth Bank Lion
instance ofEdith Cavell Memorial
instance ofMachine Gun Corps Memorial
instance ofmonument to Yuri Gagarin
instance ofPasquino
subclass ofBuddharupa
instance ofStatue of Liberty
instance ofStatue of Andrew Marvell on North Side of South Church Side
instance ofStatue of Freedom
instance ofErasmus
instance ofAnglesey Column
instance ofFortune Dragon
instance ofTian Tan Buddha
instance ofArjuna Wijaya chariot statue
instance ofColossi of Memnon
instance ofBurnside Fountain
instance ofStatue of Anonymous
instance ofChildren's Peace Monument
instance ofMonument to the Lion of Judah
instance ofLion of Judah Monument (Maurice Calka)
instance ofCéret War Memorial
instance ofImperia
instance ofManneken Pis
instance ofThe statue of David of Sasun
instance ofCook Statue
instance ofWell of Moses
instance ofMonument of the Four Moors
instance ofForest boy
instance ofThe Little Mermaid
instance ofStatue of Bear in Vyborg
instance ofMonument to Peter I in Vyborg
instance ofAs Duas Marias
instance ofStatue of Notre-Dame-du-Saguenay
instance ofStatue de Notre-Dame de France
instance ofRizal Monument
instance ofAskari Monument
instance ofHans Egede
instance ofDancing Satyr of Mazara del Vallo
instance ofStatue of Lenin, Seattle
instance ofGrey's Monument
subclass ofcolossal statue
instance ofBrunswick Lion
instance ofHet Zinneke
instance ofLenin monument in Elista
instance ofMonument to Lenin at the entrance of the Volga-Don canal
instance ofJohn Watts
instance ofStatue menhir-AO 13190
instance ofSchiller-Denkmal München
instance ofgrave of Paul Bert
instance ofThérèse Schwartze's tomb
instance ofJohanna van Woude's tomb
instance ofStatue of William John Clarke
subclass ofLyceus
instance ofJan Valerian Jirsík
instance ofPiñeyro's tomb
instance ofRaposo Tavares
instance ofStanding Buddha-MA 2686
instance ofFernão Dias
instance ofTogatus
instance ofRoyal head
subclass ofTalking statues of Rome
instance ofStatue of a Sphinx (NAMA 28)
instance ofNebseni Baket and son-E 11364
instance ofWin Sein Taw Ya
instance ofHead of woman-Ma 2709
instance ofEstatua del Cid
instance ofMonument to Giuseppe Garibaldi
instance ofHermes with the sandal
subclass ofEquestrian statue of Friedrich Wilhelm I
instance ofStatue of Nelson Mandela
instance ofFountain
instance ofKouros head
instance ofPriest of Bastet-E 10777
instance ofAntikythera Ephebe
instance ofHorse and Rider
instance ofHombre Sentado
instance ofAkhenaten-E 27112
instance ofBuddha Jinnaraja
instance ofBust of Claude-Marius Vaïsse
instance ofPan della Valle
instance ofStatue of Umashimadenomikoto
instance ofGirl in a Wetsuit
instance ofVirgin of Sorrow by Germain Pilon
af Standbeeldar تمثالarz تمثالast estatuaaz heykəlban Togogbcl Pararangpanbe статуяbe-tarask статуяbg статуяbjn Hampatungbn মূর্তিbr delwennca estàtuackb پەیکەرcs sochacy cerfddelwde Statueel άγαλμαeo statuoes estatuaet kujueu estatuafa تندیسfi patsasfrp Statuafy Stânbyldga dealbhgan 塑像gan-hans 塑像gan-hant 塑像gl estatuagn Tera'ãngagsw Statuehe פסל דמותhi प्रतिमाhr kiphsb postawahu figurális szoborhy արձանia statuaid patungio Statuoit statuaja 塑像jam Statiujv recaka ძეგლიkm រូបចំលាក់ko ku-latn peykerky Статуяla Statualb Statulmo Statoaln Ekekolv statujalzh 神像mk статуaml പ്രതിമmr पुतळाms patungmt statwanap Statuanl standbeeldnrm Estateueoc estatuapam rebultupl posągpt estátuapt-br estátuaqu Wank'aro Statuieru статуяscn Stàtuase bázzish statuask Sochasl Kipsmn pääcisso Sanabsq statujësr скулптураstq Stoundbieldesu patungsv statysw Sanamuta சிலைte విగ్రహము , ప్రతిమtg ҳайкалtl rebultotr heykeluk статуяur مجسمہvec Statuavi tượngwuu 塑像yi סטאטועyue 雕像zh 塑像zh-cn 塑像zh-hans 塑像zh-hant 塑像zh-hk 塑像zh-sg 塑像zh-tw 塑像
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 07:09:20