Monument to Karl Marx at the Revolution Square

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Monument to Karl Marx at the Revolution Square

Geographical coordinates: 55.758316666667 37.619572222222

Wikipedia

English translation from Russian

The Pamyatnik Karlu Marksu in Moscow is a sculptural monument made of grey granite, installed in honor of Marxism founder, figure of the international communist movement Karl Marx in Moscow on Theatre Square. Sculptor — Lev Kerbel; architects — R. A. Runtz, N. A. Kovalchuk, V. G. Makarevich, V. M. Morgulis. It opened on 29 October 1961.

Source: Памятник Карлу Марксу (Москва)

Polish Pomnik Karla Marksa w Moskwie

Pomnik Karla Marksa w Moskwie (ros. Па́мятник Ка́рлу Ма́рксу в Москве́) – pomnik odsłonięty w 1961 roku na Placu Teatralnym w Moskwie na cześć niemieckiego filozofa, ekonomisty i działacza rewolucyjnego Karla Marksa. Pierwsze plany i zorganizowany konkurs na projekt pomnika pojawił się już w 1920 roku w czasie rządów Włodzimierza Lenina, jednak nie zostały one ostatecznie zrealizowane. Kolejny konkurs mający na celu wyłonienie zwycięskiego projektu pomnika nastąpił dopiero w 1957 roku, w czasie gdy przywódcą ZSRR był Nikita Chruszczow, ostatecznie zwycięski projekt przypadł zespołowi rzeźbiarzy pod kierownictwem Lwa Kerbela.

Pomnik Marksa składa się z olbrzymiego 160 tonowego bloku z szarego granitu, który wydobyto w okolicach miasta Dniepropetrowsk w ZSRR (obecnie Dnipro, Ukraina). W górnej części bloku wyrzeźbiono postać Karla Marksa, a kamień ozdobiono napisem: Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!, pochodzącym z słynnego Manifestu komunistycznego napisanego przez Karla Marksa i Fryderyka Engelsa. Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się w dniu 29 października 1961 roku, w czasie XXII Zjazdu KPZR w obecności kierownictwa partii, delegatów, oraz gości partii komunistycznych z innych krajów.

Source: Pomnik Karla Marksa w Moskwie

Russian Памятник Карлу Марксу (Москва)

Па́мятник Ка́рлу Ма́рксу в Москве́ — скульптурный монумент из серого гранита, установленный в честь основоположника марксизма, деятеля международного коммунистического движения Карла Маркса в Москве на Театральной площади. Скульптор — Лев Кербель; архитекторы — Р. А. Бегунц, Н. А. Ковальчук, В. Г. Макаревич, В. М. Моргулис. Открыт 29 октября 1961 года.

Source: Памятник Карлу Марксу (Москва)

German translation from Russian

Der Pamyatnik Karlu Marksu in Moskau ist ein skulpturales Denkmal aus grauem Granit, das zu Ehren des Marxismus-Gründers, der Figur der internationalen kommunistischen Bewegung Karl Marx in Moskau auf dem Theaterplatz, installiert wurde. Bildhauer — Lev Kerbel; Architekten — R. A. Runtz, N. A. Kovalchuk, V. G. Makarevich, V. M. Morgulis. Es wurde am 29. Oktober 1961 eröffnet.

Source: Памятник Карлу Марксу (Москва)

Wikivoyage

Russian Памятник Карлу Марксу

Памятник должен был быть поставлен ещё в 1920-е годы, но по какой-то причине руки до него дошли только в 1960-е. Гранитная скульптура Льва Кербеля, установленная в 1961 году и изображающая верхнюю половину туловища Маркса на постаменте в виде параллелепипеда, вошла во все учебники как один из лучших образцов искусства социалистического реализма, и в городской фольклор, отмечающий внешнее сходство постамента с холодильником.

SourceМосква/Кремль и Китай-город (ru.wikivoyage.org)
Typesee
Last Edit2020-06-30
de Karl-Marx-Denkmalpl Pomnik Karola Marksa w Moskwieru Памятник Карлу Марксу (Москва)
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 11:53:56