Hotel Floryan in Kraków

File:Hotel Floryan w Krakowie.jpg

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Hotel Floryan in Kraków

Geographical coordinates: 50.0644 19.9412

Wikipedia

English translation from Polish

The tenement house at 38 Floriańska Street in Krakow is a tenement house adapted for a three-star Hotel Floryan. Located in the center of Krakow at 38 Floriańska Street.

The townhouse housing the hotel dates from the 16th century. During the centuries it belonged to famous Kraków burghers. From the name of one of them, Andrzej the Head was called the Head. The building then had an entrance from the basement from the street, four stone steps each, a network cobbled with stones, and a stone staircase. In the 18th century, the building became the property of Piotr Bianchi, a Lithuanian underdog, and his wife Salomei of Karskie. In current times, after general renovation and modernization, the former apartments have been adapted for the hotel, while the exposed Renaissance cellars house a restaurant.

Source: Hotel Floryan w Krakowie

Polish Hotel Floryan w Krakowie

Kamienica przy ulicy Floriańskiej 38 w Krakowie – kamienica zaadaptowana na trzygwiazdkowy Hotel Floryan. Położona w ścisłym centrum Krakowa przy ulicy Floriańskiej 38.

Kamienica, w której mieści się hotel pochodzi z XVI wieku. W ciągu wieków należała do znanych krakowskich mieszczan. Od nazwiska jednego z nich – Andrzeja Głowy zwana była głowinską. Budynek miał wówczas wejście od piwnicy z ulicy, po czterech kamiennych stopniach, sień brukowana kamieniami oraz kamienne schody. W XVIII wieku budynek stał się własnością Piotra Bianchi, podczaszego litewskiego i jego żony Salomei z Karskich. W obecnych czasach, po generalnym remoncie i modernizacji, dawne mieszkania zaadaptowano na potrzeby hotelu, natomiast w odsłoniętych renesansowych piwnicach mieści się restauracja.

Source: Hotel Floryan w Krakowie

pl Hotel Floryan w Krakowie
Image source:
Wikimedia Commons CC BY 3.0 by ImreKiss
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 03:43:34