Collegium Minus

File:Collegium Minus UJ.JPG

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Collegium Minus

Geographical coordinates: 50.0611 19.9333

Wikipedia

English translation from Polish

Collegium Minus is one of the oldest edifices of the University of Kraków. This building is a townhouse located at Gołębiej 11 Street, which was taken over by the University in 1449. A common chamber, lectory and professorial housing was located here.

Until modern times, only fragments of the former structure (in basements) have survived, while the rest underwent remodeling in the late 19th and early 20th century.

Today, the Collegium Minus houses the JU Institute of Archaeology.

Source: Collegium Minus Uniwersytetu Jagiellońskiego

Polish Collegium Minus Uniwersytetu Jagiellońskiego

Collegium Minus – jeden z najstarszych gmachów Uniwersytetu Krakowskiego. Budynek ten to kamienica mieszczańska, usytuowana przy ulicy Gołębiej 11, którą w roku 1449 przejął Uniwersytet. Znajdowała się tutaj izba wspólna, lektoria i mieszkania profesorskie.

Do czasów współczesnych zachowały się tylko fragmenty dawnej budowli (w piwnicach), natomiast reszta uległa przebudowie w końcu XIX i początkach XX wieku.

Dzisiaj Collegium Minus mieści Instytut Archeologii UJ.

Source: Collegium Minus Uniwersytetu Jagiellońskiego

pl Collegium Minus Uniwersytetu Jagiellońskiego
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 by Cancre
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 03:43:05