51 Grodzka Street in Kraków

File:Grodzka 51.JPG

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: 51 Grodzka Street in Kraków

Geographical coordinates: 50.0572 19.938

Wikipedia

English translation from Polish

Hotel Senacki is a hotel located in Kraków, at 51 Grodzka Street.

The hotel is a historic building dating back to the 16th century. Initially, it was a single-storey building, only as the years passed were higher storeys added. The facade of the building dates from the 19th century, which is visible in the decorations around window frames and floral ornaments.

In the basement of the hotel there was a medieval warehouse of wine and royal honey barrels. The cellars once served as commercial crams, and have now been divided into five restaurant halls.

The hotel has 20 standard rooms and 2 LUX rooms. It also has a restaurant and cafe-pub.

Source: Hotel Senacki w Krakowie

Polish Hotel Senacki w Krakowie

Hotel Senacki – hotel znajdujący się w Krakowie, przy ulicy Grodzkiej 51.

Hotel mieści się w kamienicy będącej obiektem zabytkowym pochodzącym z XVI wieku. Początkowo był to jednokondygnacyjny budynek, dopiero z upływem lat dobudowywano wyższe kondygnacje. Fasada budynku pochodzi z XIX wieku co widoczne jest w zdobieniach wokół framug okiennych i ornamentach kwiatowych.

W podziemiach hotelu znajdował się średniowieczny magazyn beczek z winem i miodem królewskim. Piwnice służyły niegdyś za kramy handlowe, a obecnie zostały podzielona na pięć sal restauracyjnych.

Hotel posiada 20 pokoi standardowych i 2 pokoje typu LUX. Znajduje się w nim również restauracja i kawiarnia-pub.

Source: Hotel Senacki w Krakowie

pl Hotel Senacki w Krakowie
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 pl by Blader9