Cityhall in Niepołomice

File:Ratusz Niepolomice tomasz2706.JPG

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Cityhall in Niepołomice

Geographical coordinates: 50.0331 20.2153

Wikipedia

English translation from Polish

The Town Hall in Niepołomice - Niepołomice Town Hall is a Gothic Revival structure built in 1903 according to the design of the architect Jan Sas Zubrzycki as the seat of the municipal government. In the centenary of the construction of the town hall was renovated The building is three-storey and has a tower and gable.

Source: Ratusz w Niepołomicach

Polish Ratusz w Niepołomicach

Ratusz w Niepołomicach - niepołomicki ratusz jest budowlą neogotycką wybudowaną w 1903 według projektu architekta Jana Sas Zubrzyckiego jako siedziba władz miejskich. W stulecie wybudowania ratusza został odnowiony. Budynek jest trójkondygnacyjny, posiada wieżę i szczyt.

Source: Ratusz w Niepołomicach

pl Ratusz w Niepołomicach
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 pl by Tomasz2706
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 03:40:18