Collegium Broscianum

File:Collegium Broscianum.JPG

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Collegium Broscianum

Geographical coordinates: 50.0574 19.939

Wikipedia

English translation from Polish

Collegium Broscianum is a building of the Jagiellonian University in Kraków, located at 52 Grodzka Street. It houses the institutes of philosophy, sociology, religious studies and the Department of Comparative Studies of Civilization (formerly also botany, ethnology and geography).

Source: Collegium Broscianum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Polish Collegium Broscianum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Collegium Broscianum – budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, położony przy ulicy Grodzkiej 52. Mieszczą się w nim instytuty filozofii, socjologii, religioznawstwa oraz Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji (dawniej również botaniki, etnologii i geografii).

Source: Collegium Broscianum Uniwersytetu Jagiellońskiego

pl Collegium Broscianum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 by Cancre
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 03:40:17