Kamienica Pod Okrętem

File:POL Warszawa Kamienica Pod Okretem (1).JPG

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Kamienica Pod Okrętem

Geographical coordinates: 52.2491 21.0124

Wikipedia

English translation from Polish

Townhouse Pod Ship — townhouse at 31 Świętojańska Street

Warsaw's Old Town. It owes its name to the bas-relief of the ship placed above the entrance.

Its history dates back to the 15th century, and has been a brick house since 1645. It was very well known to all Warsaw people in the pre-war era, and after the reconstruction of the Old Town for the return it became one of the most recognizable tenements of the Old Town in Warsaw thanks to the restoration of its distinctive bas-relief.

Source: Kamienica Pod Okrętem w Warszawie

Polish Kamienica Pod Okrętem w Warszawie

Kamienica Pod Okrętem – kamienica przy ulicy Świętojańskiej 31 na

warszawskim Starym Mieście. Swoją nazwę zawdzięcza płaskorzeźbie okrętu umieszczonej nad wejściem.

Jej historia sięga XV wieku, a od 1645 roku była domem murowanym. Była bardzo dobrze znana wszystkim warszawiakom w czasach przedwojennych, a po odbudowie Starego Miasta na powrót stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych kamienic Starówki w Warszawie dzięki odrestaurowaniu charakterystycznej płaskorzeźby.

Source: Kamienica Pod Okrętem w Warszawie

pl Kamienica Pod Okrętem w Warszawie
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 by Alina Zienowicz Ala z
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 03:39:52