40 Grodzka Street in Kraków

File:Pałac Stadnickich - corner.jpg

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: 40 Grodzka Street in Kraków

Geographical coordinates: 50.058 19.9382

Wikipedia

English translation from Polish

Stadnickich Palace (also known as Kamienica Pod Kozłem) is a historic municipal palace located at the corner of Grodzka and Poselska streets in Kraków's Old Town.

The first building at this site was built in the 14th century. In the 16th century it was acquired by Marcin Stadnicki. A later palace was created as a result of the rebuilding of the former townhouses. The remnant of one is an old stone portal preserved in the ground floor sleigh. In the middle of the 19th century, the owner of the mansion was Edward Maria Adolf Stadnicki, from whose command was made a restaurant and remodeling the edifice in the style of the second Rococo. The author of the design of this redevelopment was Teofil Żebrawski, who decorated the palace with rich ornamentics covering interwindow planes. The façades were topped by a colonnaded parapet, obscuring the high roof. Representative interiors were also created. In this form — with only minor changes — the structure lived to our time.

In 1942, arcades were pierced in the ground floor of the townhouse.

Source: Pałac Stadnickich w Krakowie

Polish Pałac Stadnickich w Krakowie

Pałac Stadnickich (znany także jako Kamienica Pod Kozłem) – zabytkowy pałac miejski, znajdujący się na rogu ulic: Grodzkiej i Poselskiej na krakowskim Starym Mieście.

Pierwszy budynek w tym miejscu powstał w XIV wieku. W XVI wieku został on nabyty przez Marcina Stadnickiego. Późniejszy pałac powstał w wyniku przebudowy dawnych kamienic. Pozostałością po jednej z nich jest stary portal kamienny zachowany w sieni na parterze. W połowie XIX w. właścicielem rezydencji był Edward Maria Adolf Stadnicki, z którego polecenia dokonana została restauracja i przebudowa gmachu w stylu drugiego rokoka. Autorem projektu tej przebudowy był Teofil Żebrawski, który ozdobił pałac bogatą ornamentyką, pokrywającą płaszczyzny międzyokienne. Elewacje zwieńczyła kolumienkowa attyka, zasłaniająca wysoki dach. Powstały też reprezentacyjne wnętrza. W tej formie – z niewielkimi tylko zmianami – budowla dotrwała do naszych czasów.

W 1942 w parterze kamienicy przebito podcienia.

Source: Pałac Stadnickich w Krakowie

pl Pałac Stadnickich w Krakowie
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 pl by Mateusz Giełczyński
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 03:39:07