Florian Mokrski Palace

File:Bishop's Florian from Mokrsko Palace in Krakow 1.jpg

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Bishop's Florian from Mokrsko Palace in Krakow

Geographical coordinates: 50.056027777 19.937430555

Wikipedia

English Florian Mokrski Palace

Florian Mokrski Palace (Polish: Pałac biskupa Floriana z Mokrska) - a historical building, located by Kanonicza Street in Kraków, Poland.

The palace owes its name to Florian Mokrski, who from 1367 to 1380 was a Bishop of Kraków. Around 1540, the building became property of Jan Andrzej Valentino - the doctor of Queen Bona and Zygmunt I. After the fire in 1544 the house was renovated by its next owner, Stanisław Hozjusz. The palace was completely rebuilt in the years 1560-1563 thanks to the canon of Marcin Izdbieński, probably with the participation of Jan Michalowicz from Dziennikowa (to whom the palace's portal is dedicated). Later reconstructions of the palace took place in the first half of the eighteenth century and in the nineteenth century. The courtyard is decorated with sgraffiti décor.The palace became the seat of Saint Pope John Paul II Centre "Do not be afraid" ("Nie lękajcie się").

Source: Florian Mokrski Palace

Polish Pałac biskupa Floriana z Mokrska w Krakowie

Pałac biskupa Floriana z Mokrska – zabytkowa kamienica w Krakowie o charakterze pałacowym z XIV wieku zlokalizowana przy ul. Kanoniczej 18. Swoją nazwę zawdzięcza swojemu mieszkańcowi Florianowi z Mokrska, który w latach 1367-1380 był biskupem krakowskim. Około 1540 roku dom wszedł w posiadanie Jana Andrzeja Valentino - lekarza królowej Bony i Zygmunta I. Po pożarze w 1544 roku dom odnowił jego kolejny mieszkaniec Stanisław Hozjusz. Pałac został gruntownie przebudowany w latach 1560-1563 dzięki kanonikowi Marcinowi Izdbieńskiemu, prawdopodobnie przy udziale Jana Michałowicza z Urzędowa (jemu przypisuje się portal). Kolejne przebudowy pałacu miały miejsce w 1 poł. XVIII wieku i w XIX wieku. Napisy nad oknami pochodzą z utworów Solona Cycerona i Owidiusza. Dziedziniec ozdobiony jest dekoracją sgraffitową (trzy cnoty, scena ze św. Stanisławem i Piotrowinem, galeria portretów królewskich). Obecnie kamienica jest siedzibą Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”.

Source: Pałac biskupa Floriana z Mokrska w Krakowie

Russian Дворец епископа Флориана из Мокрска

Дворец епископа Флориана из Мокрска (польск. Pałac Prasy) — архитектурный памятник, который находится в Кракове на улице Каноничная, 18. Здание внесено в реестр охраняемых памятников Малопольского воеводства.

Своё название дом получил от проживавшего в нём епископа Флориана из Мокрска, который был епископом Кракова с 1367 по 1380 год. Около 1540 года дом перешёл в собственность Яна Анджея Валентино, который был королевским врачом. После пожара 1544 года дом перешёл во владение священника и будущего кардинала Станислава Гозия.

В 1560—1563 годах здание было перестроено каноником Марцином Издбенским при сотрудничестве с архитектором Яном Михаловичем из Ужендова. Следующие перестройки производились в первой половине XVII и в XVIII веках.

Над окнами дома находятся цитаты из Солона, Овидия и Цицерона. Стены дома со стороны внутреннего дворика украшены декоративными сграффито, на которых изображены портреты польских королей.

17 мая 1965 года здание было внесено в реестр охраняемых памятников Малопольского воеводства (№ А-48).

В настоящее время в здании располагается администрация Фонда имени Иоанна Павла II.

Source: Дворец епископа Флориана из Мокрска

nl Paleis van Florian Mokrskipl Pałac biskupa Floriana z Mokrska w Krakowieru Дворец епископа Флориана из Мокрска
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 pl by Bartek444