4 Piłsudskiego street in Kraków

File:Palace of Oginski and Potulicki families, 4 Pilsudskiego street, Krakow, Poland.jpg

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: 4 Piłsudskiego street in Kraków

Geographical coordinates: 50.0602 19.9315

Wikipedia

English translation from Polish

The Palace of Ogiński and Potulickich in Kraków is a palace located in Krakow at Józef Piłsudski Street 4. Currently one of the two seats of the Higher Clerical Seminary of the Archdiocese of Krakow.

The palace was built in 1879 to a design by Philip Pokutinsky. The palace housed the headquarters of the Kraków Equestrian Societies, and with it Resurs Krakowski and the Końskie Casino. The building was destroyed through bombing during World War II. The ruins of the palace, together with the plot after the end of World War II, purchased the endeavor of Cardinal Adam Stefan Sapieha the Archdiocese of Krakow. The palace was faithfully rebuilt by the church authorities. After reconstruction, it initially housed a lower clerical seminary and then became the second building of the Higher Clerical Seminary of the Archdiocese of Krakow.

The property has been listed on the Register of Stable Monuments of Lesser Poland Voivodeship.

Source: Pałac Ogińskich i Potulickich w Krakowie

Polish Pałac Ogińskich i Potulickich w Krakowie

Pałac Ogińskich i Potulickich w Krakowie – pałac znajdujący się w Krakowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 4. Obecnie jedna z dwóch siedzib Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

Pałac został wybudowany w 1879 roku według projektu Filipa Pokutyńskiego. W pałacu mieściła się siedziba Krakowskich Towarzystw Jeździeckich, a wraz z nią Resurs Krakowski oraz Kasyno Końskie. Budynek został zniszczony poprzez bombardowanie w czasie II wojny światowej. Ruiny pałacu wraz z działką po zakończeniu II wojny światowej zakupiła staraniem kardynała Adama Stefana Sapiehy Archidiecezja Krakowska. Pałac został przez władze kościelne wiernie odbudowany. Po odbudowie początkowo mieściło się w nim niższe seminarium duchowne a następnie stał się on drugim budynkiem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

Obiekt został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.

Source: Pałac Ogińskich i Potulickich w Krakowie

be-tarask Палац Агінскіх і Патуліцкіхpl Pałac Ogińskich i Potulickich w Krakowie
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 by Zygmunt Put Zetpe0202
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 03:38:36