Dembinski Palace in Kraków

File:Dembinski Palace, 7 Wislna street, Old Town, Krakow, Poland.jpg

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Dembinski Palace in Kraków

Geographical coordinates: 50.0608 19.9347

Wikipedia

English translation from Polish

Dembiński Palace is a historic building located in Kraków, in the Old Town at the corner of Wiślna 7 and Gołębiej 7 streets.

At the corner of Dołębiej and Vistula Street stood the Bursa Poor funded in 1409 by the professor of theology Jan Isner for poor masters, balacers and students. It was expanded by Jan Długosz, and in the 16th century Queen Anna Jagiellonka contributed to the further extension of the bourse and from then on it began to be called also the Jagiellonian Bursa. The building was demolished in 1832 and the parcel was sold. A Mannerist portal from the 2nd half of the 16th century is preserved from the former bourse, which was in 1960 cast into a building adjacent to the Collegium Maius JU at 10 St Anne Street.

In 1878, the Dembiński family put an eclectic palace on this site, which was designed by architect Wandalin Beringer.

Currently, the Kraków Chamber of Revenue Administration is based in the building.

Source: Pałac Dembińskich w Krakowie

Polish Pałac Dembińskich w Krakowie

Pałac Dembińskich – zabytkowy budynek znajdujący się w Krakowie, na Starym Mieście na rogu ulic Wiślnej 7 oraz Gołębiej 7.

Na rogu ul. Gołębiej i Wiślnej stała Bursa Ubogich ufundowana w 1409 przez profesora teologii Jana Isnera dla ubogich mistrzów, bakałarzy i studentów. Rozbudował ją Jan Długosz, a w XVI wieku do dalszego rozszerzenia bursy przyczyniła się królowa Anna Jagiellonka i od tej pory zaczęto ją nazywać także Bursą Jagiellońską. Budynek wyburzono w 1832, a parcelę sprzedano. Z dawnej bursy zachował się manierystyczny portal z 2 połowy XVI wieku, który został w 1960 roku wmurowany do budynku przylegającego do Collegium Maius UJ przy ul. św. Anny 10.

W 1878 rodzina Dembińskich postawiła na tym miejscu eklektyczny pałac, który projektował architekt Wandalin Beringer.

Obecnie w budynku ma siedzibę krakowska izba administracji skarbowej.

Source: Pałac Dembińskich w Krakowie

pl Pałac Dembińskich w Krakowie
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 by Zygmunt Put Zetpe0202
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 03:38:31