65 Grodzka Street in Kraków

File:KamienicaPrymasowska-UlicaGrodzka65-POL, Kraków.jpg

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: 65 Grodzka Street in Kraków

Geographical coordinates: 50.0556 19.9378

Wikipedia

English translation from Polish

The Palace of Gniezno Archbishops, Primate Palace, Primate House — a historic palace in Kraków located on the corner of 65 Grodzka Street and 2 Podzamcze Street, for nearly four centuries (in 1531—1805) the seat of the Archbishops of Gniezno, who bore the title of Primate of Poland.

The brick stone was built in the second half of the 14th century, and was extensively rebuilt in the mid-16th century. It is a storied, three-winged Renaissance palace. In 1943, two tenements on Grodzka Street at no. 65 (palace) and a tenement house at no. 63 were joined.

Today, the tenement house houses the Tax Office of Kraków—Old Town.

Source: Pałac arcybiskupów gnieźnieńskich w Krakowie

Polish Pałac arcybiskupów gnieźnieńskich w Krakowie

Pałac arcybiskupów gnieźnieńskich, pałac prymasowski, kamienica prymasowska – zabytkowy pałac w Krakowie położony na rogu ul. Grodzkiej 65 oraz ul. Podzamcze 2. Przez blisko cztery wieki (w latach 1531–1805) siedziba arcybiskupów gnieźnieńskich, którzy nosili tytuł prymasa Polski.

Kamienicę murowaną wzniesiono w drugiej połowie XIV wieku, a gruntownie przebudowano w połowie XVI wieku. Jest to piętrowy, trójskrzydłowy pałac renesansowy. W 1943 połączono dwie kamienice przy ul. Grodzkiej pod nr 65 (pałac) oraz kamienicę pod nr 63.

Obecnie w kamienicy znajduje się Urząd Skarbowy Kraków–Stare Miasto.

Source: Pałac arcybiskupów gnieźnieńskich w Krakowie

pl Pałac Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Krakowiesq 65 Grodzka Street in Krakow
Image source:
Wikimedia Commons CC BY 4.0 by Mach240390