Fort Mogiła

File:I WW, Austro-Hungarian fortifications-Krakow Fortress, Fort 49 ½ a Mogila, Igolomska street, Krakow, Poland 9.jpg

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Fort Mogiła

Geographical coordinates: 50.0667 20.0731

Wikipedia

English translation from Polish

The 49½a Mogila infantry interfield fort is a historic structure, one of the structures of the Austrian Fortress of Kraków. It is located in the eastern part of Kraków, in Quarter XVIII, on Igołomska Street in the former village of Mogila, about 500 meters southeast of Wanda Mound, next to the MPK Fort Mogila tram stop.

Source: Fort pomocniczy piechoty 49 ½ a „Mogiła”

Polish Fort pomocniczy piechoty 49 ½ a „Mogiła”

Fort międzypolowy piechoty 49½a Mogiła – zabytkowa budowla, jeden z obiektów austriackiej Twierdzy Kraków. Znajduje się we wschodniej części Krakowa, w Dzielnicy XVIII, przy ul. Igołomskiej na terenie dawnej wsi Mogiła, ok. 500 metrów na południowy wschód od Kopca Wandy, obok przystanku tramwajowego MPK Fort Mogiła.

Source: Fort pomocniczy piechoty 49 ½ a „Mogiła”

pl Fort pomocniczy piechoty 49 ½ a "Mogiła"
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 by Zygmunt Put Zetpe0202
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 03:37:47