Millennium Monument of Brest

File:Lieninski rajon, Brest, Belarus - panoramio (7).jpg

monument in Brest, Belarus

Geographical coordinates: 52.092777 23.693137

Wikipedia

English Millennium Monument of Brest

Brest Millennium Monument (2009) - was designed by the Belarusian architect Alexei Andreyuk and sculptor Alexei Pavluchuk to commemorate the millennium of Brest, Belarus. It was erected in 2009 at the intersection of Sovietskaya Street and Gogol Street in Brest. The project was financed by the state budget and public donations.

The monument presents a group of bronze statues. The angel of mercy with a cross is standing at the top of a granite column. 3 statues remember the remarkable historic personalities that are associated with Brest:

Vladimir Vasilkovich, who put up a tower in the castle of the town in the 13th century,

Vytautas the grand duke of Grand Duchy of Lithuania,

Mikołaj "the Black" Radziwiłł in whose printing shop the first Belarusian book was printed,

3 more statues represent abstract images: warrior, mother, chronicler (who wrote apparently the Primary Chronicle).

The total height is 15.1 m,

the height of the angel is 3.8 m,

the height of the 6 statues is 3m.

the diameter of the base is 8.6 m.

In April 2011 a belt of high reliefs appeared around the monument. It depicts history-making episodes of Brest.

Source: Millennium Monument of Brest

Polish Pomnik Tysiąclecia Brześcia

Pomnik Tysiąclecia Brześcia (biał. Помнік Тысячагоддзя Брэста, ros. Памятник Тысячелетия Бреста) – został wzniesiony z okazji tysiąclecia Brześcia w starej części miasta 26 lipca 2009 na skrzyżowaniu ul. Mikołaja Gogola i ul. Sowieckiej. Konkurs na projekt pomnika odbył się w 2008 roku, z którego wyłoniono dwóch zwycięzców, architekta Aleksieja Andrejuka, oraz rzeźbiarza Aleksieja Pawluczuka, w międzyczasie zarządzono także zbieranie datków na pokrycie kosztów postawienia pomnika.

Pomnik jest otoczony 6 posągami z brązu. Każda z postaci przedstawia chronologicznie różne okresy z dziejów miasta: książę Włodzimierz Wasylkowicz, wielki książę litewski Witold i Mikołaj Radziwiłł Czarny a także postacie ogólne mieszkańców: kronikarz, żołnierz, matka. Wszystkie postacie znajdują się pod osłoną Anioła Stróża.

W kwietniu 2011 roku ustalono płaskorzeźbę z brązu dookoła pomnika, która przedstawia znaczne wydarzenia w dziejach miasta: legenda o założeniu miasta, budowa miasta, udział brześcian w Bitwie pod Grunwaldem, wydanie Biblii Brzeskiej, obrona Twierdzy Brzeskiej w 1941 roku, podbój kosmosu.

Wszystko osadzone jest na cokole, wykonanym z granitu, sprowadzonego z miejscowości Mikaszewicze z południa Białorusi. Całkowita wysokość pomnika wynosi 15 metrów.

Source: Pomnik Tysiąclecia Brześcia

Russian Памятник Тысячелетия Бреста

Памятник Тысячелетия Бреста находится в Бресте, на пересечении ул. Гоголя и ул. Советской в старой части города. Возведён в 2009 году за счёт пожертвований горожан и средств города. Общая высота 15 метров. Авторы: архитектор Алексей Андреюк, скульптор Алексей Павлючук. Посвящён Тысячелетию Бреста.

Памятник задуман как модель города, выраженная в исторических образах (князь Владимир Василькович, великий князь Литовский Витовт, а также Николай Радзивилл Чёрный) и в обобщенных образах жителей города (летописец, солдат, мать). Все фигуры размещены под покровом Ангела-хранителя.

В апреле 2011 года был установлен круговой горельеф общей площадью 11 м². На нём нашли отражение 6 исторических сюжетов: легенда об основании города, строительство города, участие берестейцев в Грюнвальдской битве, издание Берестейской Библии, оборона Брестской крепости 1941 года, освоение космоса. Отливка из бронзы осуществлена ООО «Литейный двор» (Минская область). Летом 2011 года красочная ограда в стиле модерн завершила архитектурный ансамбль памятника.

Открытие памятника ознаменовалось неприятным курьезом — в общей сложности в надписях на памятнике авторами было сделано 75 орфографических ошибок.

Source: Памятник Тысячелетия Бреста

Ukrainian Пам'ятник Тисячоліття Берестя

Пам'ятник Тисячоліття Берестя (біл. Помнік Тысячагоддзя Брэста, рос. Памятник Тысячелетия Бреста) - твір монументального мистецтва, який прикрашає середмістя білоруського обласного центру міста Берестя і в символічній формі демонструє тяглість історичної традиції на Берестейщині.

Source: Пам'ятник Тисячоліття Берестя

be Помнік Тысячагоддзя Брэстаbe-tarask Помнік тысячагодзьдзя Берасьцяes Monumento del Milenio de Bresthy Բրեստի հազարամյակի հուշարձանit Monumento al Millenniopl Pomnik Tysiąclecia Brześciaru Памятник Тысячелетия Брестаuk Пам'ятник Тисячоліття Берестяzh 布列斯特千年纪念碑
Image source:
Wikimedia Commons CC BY 3.0 by alinco_fan