Evangelical church

File:Mariánské Lázně, evangelický kostel.jpg

protestant church in Mariánské Lázně

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Evangelical church (Mariánské Lázně)

Geographical coordinates: 49.9782461 12.7042467

Wikipedia

English translation from Czech

Evangelical Church is a cultural monument of the Czech Republic in the Peace Square in Mariánské Lázně. It was built between 1853—57, with part of the cost being paid by Prussian King Friedrich William IV and the rest by German evangelicals. He was consecrated on June 27, 1857. After 1945 the church was taken over by the Evangelical Church of Czechoslovakia, which has since held services alternately with the Church of Czechoslovak Husitskou. already in 1852, construction began only a year later due to the fact that the floetmanship in Plana, and subsequently also the local county in Prague, refused to grant planning permission, as it considered non-Catholic church for undesirable. Only after the Land Councillor, W. von Kröcher, thanks to the support of Friedrich William IV, succeeded in obtaining permission in Vienna, did local authorities issue approval for the construction. The author of the church project was architect and court building board Gottlieb Christian Cantian from Berlin.

Source: Evangelický kostel (Mariánské Lázně)

Czech Evangelický kostel (Mariánské Lázně)

Evangelický kostel je kulturní památka České republiky na Mírovém náměstí v Mariánských Lázních. Byl postaven mezi roky 1853–57, přičemž část nákladů hradil pruský král Friedrich Vilém IV. a zbytek němečtí evangelíci. Vysvěcen byl 27. června 1857. Po roce 1945 převzala kostel do opatrování Českobratrská církev evangelická, která zde od té doby pořádá bohoslužby střídavě s Církví československou husitskou.Ač byl stavební pozemek zakoupen již v roce 1852, stavět se začalo až o rok později kvůli tomu, že hejtmanství v Plané, a následně i místodržitelství v Praze, odmítlo udělit stavební povolení, neboť považovalo nekatolický kostel za nežádoucí. Až poté, co se podařilo zemskému radovi W. von Kröcherovi díky podpoře Friedricha Viléma IV. získat povolení ve Vídni, vydaly místní úřady souhlas se stavbou. Autorem projektu kostela byl architekt a dvorní stavební rada Gottlieb Christian Cantian z Berlína.

Source: Evangelický kostel (Mariánské Lázně)

Wikivoyage

German Evangelische Kirche Corporis Christi

Gottesdienst So 10.00 Uhr.

Address Mírové náměstí Nr. 90 (Friedensplatz)
Typechurch
cs evangelický kostel
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 by Palickap
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 10:13:12