Valdštejnská zahrada

park in Prague 1, Czech Republic

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Valdštejnská zahrada

Geographical coordinates: 50.09 14.4075

Wikipedia

English translation from Czech

Wallenstein Garden is one of the most distinctive buildings in the Czech early Baroque period. It is located in Prague, Lesser Page and is part of the grounds of the Wallenstein Palace, the seat of the Senate of the Parliament of the Czech Republic. The publicly accessible Italianate style garden bisected by sheared hedges features of water (pool, fountains), sculptural decoration, a grott wall and monumental salou terrena. Occasionally concerts and exhibitions are held there.

Source: Valdštejnská zahrada

Czech Valdštejnská zahrada

Valdštejnská zahrada je jedna z nejvýraznějších staveb českého raného baroka. Nachází v Praze na Malé Straně a je součástí areálu Valdštejnského paláce, sídla Senátu Parlamentu České republiky. Veřejně přístupná zahrada v italském stylu členěná stříhanými živými ploty je vybavena vodními prvky (bazén, kašny), sochařskou výzdobou, grottovou stěnou a monumentální salou terrenou. Příležitostně se zde konají koncerty a výstavy.

Source: Valdštejnská zahrada

Swedish Wallensteinträdgården

Wallensteinträdgården,(tjeckiska: Valdštejnská zahrada), är en barockträdgård vid Wallensteinpalatset i Prag i Tjeckien.

Albrecht von Wallenstein byggde 1620-23 ett stort palats i Lilla sidan i Prag och anlade där en barockträdgård i italiensk stil. Denna utsmyckades bland annat med en stor samling skulpturer av den nederländske skulptören Adriaen de Vries, som tjänstgjort som hovskulptör, Kammerbildhauer, vid kejsar Rudolf II:s hov till dennes död 1615 och därefter stannade kvar i Prag till sin död 1627.

Inom palatsområdet anlades innergårdar, en itialienskinspirerad barockträdgård, en skulpturallé och en ridskola. I trädgården fanns ett aviarium, en grottvägg med konstgjorda stalaktiter och en kvadratisk damm. Trädgården utsmyckades med ett stort antal skulpturer av den nederländske skulptören Adriaen de Vries. Det största verket är Herkules strider med draken med sidofigurer, vilken är placerad på en liten rund holme i en kvadratisk bassäng. Wallenstein beställde också på 1620-talet en Neptunusfontän av Adriaen de Vries. Några av skulpturerna levererades, bland annat huvudskulpturen Neptunus med treudd och hund gjuten 1627 efter de Vries' frånfälle, men fontänen färdigställdes aldrig.

Under trettioåriga krigets slutskede i slutet av juli 1648 intogs Lilla sidan i Prag med Pragborgen av en svensk armé under ledning av Hans Christoff Königsmarck. Den lyckades inte ta sig över till den vänstra sidan av Moldau, men tog i stället ett rikligt krigsbyte, framför allt från de delar som fanns kvar av Rudolf IIs samlingar i slottet, samt i Wallensteinpalatset. Wallensteinträdgårdens skulpturer transporterade till Sverige. Något försvann på vägen, en del gavs bort av drottning Kristina och en del magasinerades för att mot slutet av 1600-talet placeras ut av änkedrottningen Hedvig Eleonora i Drottningholms slottspark. Originalen till dessa senare skulpturer, vilka gjutits i ett exemplar enligt cire perdue-teknik, finns idag i Museum de Vries på Drottningholm och på Nationalmuseum i Stockholm.

Mellan 1910 och 1913 gjordes kopior av de svenska originalskulpturerna på Herman Bergmans konstgjuteri i Stockholm och sattes upp i Wallensteinträdgården.

Source: Wallensteinträdgården

Places located in Valdštejnská zahrada

sv Wallensteinträdgården
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 04:40:41