Nieuwe Plantage

street in Delft, the Netherlands

Geographical coordinates: 52.017681 4.354631

Wikipedia

English translation from Dutch

Nieuwe Plantage is a street and neighborhood in the city of Delft in the Dutch province of South Holland. The area is located right north of the city centre and is counted as Centrum North, part of the Centrum district.

The New Plantation includes many contiguous two, three- and four-layer mansions with a wide green strip. The designation of the City of Delft describes the valuation of the area as follows:

They are of general interest because of their particular architectural-historical, socio-economic and cultural-historical values: the well recognizable and largely highly gifted historical-spatial structure and historical building sculpture of Delft North, in particular the physical-spatial aspects of historical urban planning developments directly related to the rise of the major industry are reflected.

Much of the district was definitively designated a protected cityscape in February 2011.

Source: Nieuwe Plantage (Delft)

Dutch Nieuwe Plantage (Delft)

Nieuwe Plantage is een straat en buurt in de stad Delft in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het gebied is gelegen direct ten noorden van de binnenstad en wordt gerekend tot Centrum-Noord, een deel van de wijk Centrum.

De Nieuwe Plantage omvat veel aaneengesloten twee-, drie- en vierlaags herenhuizen met een brede groenstrook. In de aanwijzing van de gemeente Delft wordt de waardering van het gebied als volgt beschreven:

Van algemeen belang zijn vanwege hun bijzondere architectuurhistorische, sociaal-economische en cultuurhistorische waarden: de goed herkenbare en grotendeels uiterst gave historisch-ruimtelijke structuur en het historisch bebouwingsbeeld van Delft-Noord, waarin in het bijzonder de fysiek-ruimtelijke aspecten van de direct met de opkomst van de grootindustrie samenhangende historisch-stedenbouwkundige ontwikkelingen worden weerspiegeld.

Een groot deel van de wijk werd in februari 2011 definitief aangewezen tot beschermd stadsgezicht.

Source: Nieuwe Plantage (Delft)

Referenced from

named afterNieuwe Plantage

Nearby

Nieuwe Plantage138 m
Kalverbos, Delft221 m
Kalverbos233 m
Hofje van Pauw236 m
Wateringsevest321 m
Paardenmarkt354 m
Lambert van Meerten Museum484 m
De Roos, Delft489 m
Bagijnetoren546 m
Schoolstraat578 m
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 05:38:18