Park Źródliska in Łódź

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Park Źródliska in Łódź

Geographical coordinates: 51.759022 19.478342

Wikipedia

English translation from Polish

Sourceliska Park is a park in Łódź, located within the streets of Przędzalnia, Fabryczna, Fair and Piłsudski. Total area 17.2 hectares.

Source: Park Źródliska w Łodzi

Polish Park Źródliska w Łodzi

Park Źródliska – park w Łodzi, położony w obrębie ulic Przędzalnianej, Fabrycznej, Targowej i Piłsudskiego. Powierzchnia całkowita 17,2 ha.

Source: Park Źródliska w Łodzi

da Park Źródliskanb Park Źródliskann Park Źródliskapl Park Źródliska w Łodzi
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 06:35:58