Berlin-Tegel Russian Orthodox Cemetery

Russischer Friedhof

cemetery

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Friedhof der Russisch-Orthodoxen Gemeinde Berlin-Tegel

Geographical coordinates: 52.577666666667 13.300666666667

Wikipedia

English Berlin-Tegel Russian Orthodox Cemetery

The Berlin-Tegel Russian Orthodox Cemetery (German: Russischer Friedhof Berlin-Tegel) is the only Russian Orthodox burial ground in Berlin. It is located on Witte street in the Tegel locality of the Reinickendorf borough. It is owned and operated by the Brotherhood of St. Prince Vladimir (Bratstvo).

Source: Berlin-Tegel Russian Orthodox Cemetery

German Russischer Friedhof (Berlin-Tegel)

Der Russische Friedhof in der Wittestraße 37 in Berlin-Tegel (Bezirk Reinickendorf) ist der einzige zivile russisch-orthodoxe Begräbnisplatz in Berlin. Er wurde 1893 gegründet und wurde später für zahlreiche Exilrussen in Deutschland, darunter auch viele bekannte Adelige, zur letzten Ruhestätte. Er ist Eigentum der Bruderschaft des heiligen Fürsten Wladimir.

Source: Russischer Friedhof (Berlin-Tegel)

French Cimetière russe de Berlin-Tegel

Le cimetière russe de Berlin-Tegel (Russischer Friedhof Berlin-Tegel) est un cimetière berlinois situé sur la Wittestraße 37, dans le quartier de Tegel, au nord-ouest de Berlin. Il fut fondé en 1893 pour la communauté russe-orthodoxe de la capitale de l'Empire allemand. De nombreux exilés de Russie en majorité issus de la noblesse, émigrés après la Révolution d'Octobre y reposent, parmi lesquels le père de Vladimir Nabokov ou celui de Sergueï Eisenstein, Mikhaïl Eisenstein.

Source: Cimetière russe de Berlin-Tegel

Polish Cmentarz prawosławny w Berlinie

Cmentarz prawosławny w Berlinie (Russischer Friedhof Berlin Tegel, Русское кладбище Берлин-Тегель) został założony w 1893 w okręgu Reinickendorf. Zajmuje powierzchnię 2 hektarów.

Grunt pod przyszły cmentarz zakupiła podlegająca Rosyjskiemu Kościołowi Prawosławnemu parafia w Berlinie w 1892 za 30 tys. marek. Na nabytej działce planowano wznieść także cerkiew. 3 czerwca 1893 został położony kamień węgielny pod niewielką cerkiew Świętych Konstantyna i Heleny zaprojektowaną przez Alberta Bohma.

Na obszarze przeznaczonym na cmentarz rozrzucono warstwę specjalnie przywiezionej ziemi z Rosji. 2 czerwca 1894 odbył się pierwszy pochówek. Cmentarz szybko stał się miejscem pogrzebów najbardziej znacznych rodów rosyjskiej arystokracji: Kropotkinów, Golicynów, Daszkowów, chowano na nim oficerów i urzędników carskich, a także emigracyjnych artystów i intelektualistów. Pod północnym murem cmentarza wzniesiono pomnik kompozytora Michaiła Glinki (pochowanego w Petersburgu).

W czasie II wojny światowej cmentarz został zdewastowany. Pamiątką po powojennej restauracji jest dziewięć zabytkowych dzwonów wywiezionych z ZSRR przez wojska hitlerowskie i odnalezionych w Berlinie zdobytym przez Armię Czerwoną. Dzwony te ustawione zostały w pobliżu bramy wejściowej na cmentarz. Prace remontowe, ratujące wiele zaniedbanych nagrobków przed zupełnym zniszczeniem, zostały ponownie podjęte w latach 90. XX wieku i zakończone w 2005, głównie za pieniądze prywatnych ofiarodawców.

Source: Cmentarz prawosławny w Berlinie

Russian Русское кладбище Берлин-Тегель

Русское кладбище Берлин-Тегель (нем. Russischer Friedhof Berlin-Tegel) — русское православное кладбище в Берлине. Расположено на улице Витте в районе Тегель округа Райникендорф. Находится под управлением Свято-Князь-Владимирского братства.

Территория в два акра под кладбище куплена в октябре 1892 года Свято-Князь-Владимирским братством за 28 тысяч марок. Прежде православных христиан хоронили преимущественно на главном протестантском кладбище Берлина.

Кладбищенская церковь Святых равноапостольных Константина и Елены, отстроенная в 1894 году, является старейшей из трёх русских православных церквей в Берлине и единственной, при которой устроено кладбище, в Германии. Церковь с резной крышей и девятью колоколами стоит в промышленном районе недалеко от автострады Хольцхаузер Штрассе. Купола увенчаны православными крестами, возвышающимися над небольшими полумесяцами в память о древних сражениях.

Церковь спроектировал и построил прусский архитектор Альберт Бом. В конце XIX века двумя монастырями на горе Афон в дар церкви были преподнесены два восстановленных изображения Девы Марии. Царь Александр III отправил четыре тысячи тонн русской земли, чтобы умершие на чужбине соотечественники могли покоиться в родной земле. Церковь пребывала в заброшенности до 2005 года, когда её отреставрировали на частные пожертвования.

Список похороненных — см. Похороненные на кладбище Тегель. Из надгробных памятников первый по времени создания — композитору Михаилу Глинке; он был перенесён с первого места его захоронения (на берлинском лютеранском клабище Троицы).

Source: Русское кладбище Берлин-Тегель

Ukrainian Православне кладовище Тегель

Православне кладовище Тегель — єдине православне кладовище в Берліні. Засноване в 1893 р.

Адреса: Берлін, Віттештрасе, 37

Source: Православне кладовище Тегель

be Могілкі Тэгельcs Pravoslavný hřbitov Berlíně-Tegelude Russischer Friedhof von Berlin-Tegelfr cimetière russe-orthodoxe de Berlinpl Cmentarz prawosławny w Berlinieru Русское кладбище Берлин-Тегельuk Православний цвинтар Тегель
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 01:56:31