Gorny Monastery

Горненский монастырь

File:Ein Karem Churches.jpgFile:Ein Karem Russian Orthodox Gorney Convent.jpg

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Gorny Monastery

Geographical coordinates: 31.763722222222 35.157638888889

Wikipedia

French Monastère orthodoxe d'Ein Kerem

Le monastère d'Ein Kerem ou monastère du Mont est un monastère de moniales orthodoxes qui se trouve à Ein Kerem, à quatre kilomètres au sud-ouest de Jérusalem.

Source: Monastère orthodoxe d'Ein Kerem

Hebrew מנזר גורני

מנזר גורני (רוסית: Горненский монастырь או גורננסקי, פירוש המילה – עליון) נמצא בעין כרם, ובו מתגוררות נזירות רוסיות אורתודוקסיות (פרבוסלביות). כמו מתחמים רבים אחרים ששייכים לכנסייה האורתודוקסית הרוסית בארץ ישראל, הוא מוכר גם בשמו מתקופת השלטון הטורקי: "מוסקוביה".

Source: מנזר גורני

Polish Monaster Gornieński

Monaster Gornieński – prawosławny żeński klasztor w En Kerem, należący do rosyjskiej misji prawosławnej w Jerozolimie.

Inicjatorem powstania klasztoru był archimandryta Antonin (Kapustin), kierownik rosyjskiej misji prawosławnej. W celu założenia monasteru archimandryta zakupił dwa domy w miejscowości, następnie nabył także plantację drzewek oliwkowych i kolejne działki. Początkowo w obiektach tych powstał dom pielgrzyma rosyjskiego, w którym następnie osiadło kilka rosyjskich mniszek. Na mocy regulaminu wspólnoty opracowanego przez archimandrytę Antoniego pielgrzymi, którzy pragnęli na dłużej zamieszkać w miejscowości, musieli samodzielnie wznieść dla siebie dom i urządzić ogród. Decyzja ta wpłynęła na wygląd monasteru: do dnia dzisiejszego (XXI w.) nie istnieją w nim całe budynki mieszkalne z rzędami cel mniszek, lecz pojedyncze domy.

Pierwsza kamienna świątynia w kompleksie klasztornym powstała w 1882 i została poświęcona rok później, pod wezwaniem Spotkania Matki Bożej i Świętej Elżbiety (święto to zostało ustanowione w Rosyjskim Kościele Prawosławnym w związku z utworzeniem tegoż klasztoru, dzięki specjalnym staraniom archimandryty Antoniego). Następnie patronką cerkwi została Kazańska Ikona Matki Bożej – w monasterze przechowywana jest jej kopia czczona jako cudotwórcza. Wyposażenie obiektu zostało przywiezione z Rosji. Ikonę Chrystusa w koronie cierniowej dla ikonostasu napisał sam archimandryta Antonin. Na terenie monasteru znajduje się kamień, przy którym według tradycji nauczał Jan Chrzciciel, oraz kolumna z domu świętych Zachariasza i Elżbiety.

Budowę głównego soboru klasztornego rozpoczęto w 1911 i przerwano w 1914 w związku z wybuchem I wojny światowej. W 1987 urządzono natomiast cerkiew św. Jana Chrzciciela w jednej z pieczar na terenie monasteru. Dopiero w 2003 kierownik rosyjskiej misji prawosławnej w Jerozolimie archimandryta Elizeusz nakazał wznowienie prac, kontynuował je jego następca, archimandryta Tichon, zaś w 2007 metropolita smoleński i kaliningradzki Cyryl wyświęcił gotowy obiekt.

W 1992 w monasterze przebywało ok. 50 mniszek, w 2012 było ich 83. Część z nich pracuje na terenie głównej siedziby rosyjskiej misji prawosławnej w Jerozolimie.

Source: Monaster Gornieński

Russian Горненский монастырь (Эйн-Карем)

Го́рний, или Го́рненский женский монасты́рь — православный женский монастырь в честь Казанской иконы Божией Матери, находящийся в ведении Русской духовной миссии в Иерусалиме (Русская православная церковь). Расположен в Эйн-Кареме, в 7 км на юго-запад от Старого города Иерусалима (Израиль). Название «Горненский» связано с тем, что монастырь находится в местности, которая в евангельские времена называлась нагорней (горней) страной, то есть находящейся на горах.

В обители около 60 сестёр.

Source: Горненский монастырь (Эйн-Карем)

Wikivoyage

English Gorny Convent

A Russian Orthodox convent dating to the 19th century

SourceJerusalem/Ein Kerem (en.wikivoyage.org)
fr monastère orthodoxe d'Ein Keremfy Gorny-kleasterhe מנזר גורניpl Monaster Gornieńskiru Горненский монастырь (Эйн-Карем)
Image source:
Wikimedia Commons Public domain by AlmogWikimedia Commons CC BY 2.0 by Flavio
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 07:12:21