Salar Jung Museum

సాలార్ జుంగ్ మ్యూజియం

File:Salar Jung Museum Hyderabad Front View.jpg

art museum in Hyderabad, Telangana, India

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Salar Jung Museum

Geographical coordinates: 17.371426 78.480347

Wikipedia

English Salar Jung Museum

The Salar Jung Museum is an art museum located at Dar-ul-Shifa, on the southern bank of the Musi River in the city of Hyderabad, Telangana, India. It is one of the three National Museums of India.Originally a private art collection of the Salar Jung family, it was endowed to the nation after the death of Salar Jung III. It was inaugurated on 16 December 1951.

It has a collection of sculptures, paintings, carvings, textiles, manuscripts, ceramics, metallic artifacts, carpets, clocks, and furniture from Japan, China, Burma, Nepal, India, Persia, Egypt, Europe, and North America. It is one of the largest museums in the world.

Source: Salar Jung Museum

Czech Muzeum Salar Junga

Muzeum Salar Junga (počeštěně Muzeum Salar Džunga, anglicky Salar Jung Museum) je umělecké muzeum v Indii ve městě Hajdarábád. Je to jedno ze tří indických národních muzeí. Původně to byla soukromá umělecká sbírka rodu Salar Jungů, která byla po smrti Salar Junga III. slavnostně otevřena 16. prosince 1951 jako veřejné muzeum.

Sbírka obsahuje sochy, obrazy, dřevořezby, textil, rukopisy, keramiku, kovové předměty, koberce, hodiny a nábytek z Japonska, Číny, Barmy, Nepálu, Indie, Persie, Egypta, Evropy a Severní Ameriky. Je to jedno z největších muzeí na světě.

Source: Muzeum Salar Junga

Dutch Salar Jung Museum

Salar Jung Museum is een kunstmuseum in Haiderabad, de hoofdstad van de Indiase deelstaat Telangana. Het is een van de drie nationale musea van India en ook het op twee na grootste museum van het land. Het museum, gelegen aan de rivier Musi, herbergt de grootste collectie ter wereld van antiek verzameld door één man: Nawab Mir Yousuf Ali Khan Salar Jung III (1889-1949), een premier onder de zevende Nizam van Hyderabad.

Salar Jung besteedde gedurende meer dan 35 jaar een groot deel van zijn vrije tijd en geld aan het verzamelen van mooie spullen uit Azië (vooral India, China en Japan) en West-Europa: schilderijen, miniaturen, beeldhouwwerken, bronzen en andere gebruiksvoorwerpen (zoals bidri), keramiek, glas, manuscripten, textiel, klokken, meubelen, wapens en boeken. Het aantal voorwerpen in de collectie is zo'n één miljoen, hoewel dit er aanvankelijk meer waren. Er wordt gezegd dat het ooit twee keer zoveel was en dat werknemers van Salar Jung veel hebben gestolen. Ook zou er veel verdwenen zijn tijdens de verhuizing van de collectie van zijn paleis Diwan Deodi naar het huidige museum: een speciaal voor de collectie gebouwd onderkomen dat in 1968 werd geopend. De collectie wordt nu beheerd door een Board of Trustees.

In 1961 werd het museum uitgeroepen tot een museum van nationaal belang.

Source: Salar Jung Museum

Russian Музей Салар Джанг

Музей Салар Джанг (телугу సాలార్ జుంగ్ మ్యూజియం) — художественный музей расположенный на южном берегу реки Муси в городе Хайдарабад, Телангана, Индия. Один из трех национальных музеев Индии. Содержит коллекцию скульптур, картин, резьбы по дереву, текстиля, рукописей, керамики, изделий из метала, ковров, часов, мебели из Японии, Китая, Бирмы, Непала, Индии, Персии, Египта, Европы и Северной Америки. Коллекция была получена из собственности семьи Салар Джанг.

Source: Музей Салар Джанг

Wikivoyage

English Salar Jung Museum

This collection belonged to the Salar Jungs, Prime Ministers of Hyderabad, but has been augmented since. The collection includes articles mostly from medieval and modern times, with a concentration of articles from the Islamic era. The western wing on the second floor is interesting. It contains paintings, furniture and other objects that the Salar Jung got from the West. The collection of Nizam jewellery is displayed only on special occasions. Free guided tours lasting two hours each are available at scheduled times, four times a day. Inquire at the entrance. Cameras, bags and liquids are not allowed, but mobile cameras are winked at. Deposit your contraband at the free lockers available near the ticketing area.

Address Naya Pul, Afzalgunj
Price ₹20 for Indians and ₹500 for foreigners

Nearby

Jalavihar275 m
State Central Library376 m
Purani Haveli700 m
Akkanna Madanna Temple758 m
Gulzar Houz1.1 km
Dabirpura railway station1.2 km
Charminar1.2 km
Mecca Masjid1.2 km
Bhagyalakshmi temple1.3 km
Laad Bazaar1.3 km
arz متحف سالار جونجbn সলার জং মিউসিয়ামcs Muzeum Salar Jungůhi सालार जंग संग्रहालयhy Սալար Ջանգի թանգարանkn salarjung muesuemml സലാർ ജംഗ് മ്യൂസിയംmr सालारजंग संग्रहालयpa ਸਾਲਾਰ ਜੰਗ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮpnb سالار جنگ عجائب گھرru Музей Салар Джунгsa सालार् जङ्ग वस्तुसङ्ग्रहालयःta சலார் ஜங் அருங்காட்சியகம்te సాలార్ జంగ్ మ్యూజియంur سالار جنگ عجائب خانہ
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 by Ahmed Nisar
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 07:01:55