History of Science Museum

File:Old Ashmolean 2006.JPG

museum in Oxford, UK

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Museum of the History of Science, Oxford

Geographical coordinates: 51.7544 -1.25519

Wikipedia

English History of Science Museum, Oxford

The History of Science Museum in Broad Street, Oxford, England, holds a leading collection of scientific instruments from Middle Ages to the 19th century. The museum building is also known as the Old Ashmolean Building to distinguish it from the newer Ashmolean Museum building completed in 1894. The museum was built in 1683, and it is the world's oldest surviving purpose-built museum.

The museum is open to the general public every afternoon except Mondays, with free admission.

Source: History of Science Museum, Oxford

Swedish Museum of the History of Science, Oxford

Museum of the History of Science är ett vetenskapshistoriskt museum i Oxford, England. Museet är inrymt i Ashmolean Museums gamla byggnad på Broad Street, uppförd 1683, och byggnaden är därmed den äldsta byggnaden i världen som uppförts som museum och som fortfarande är i bruk som museum.

Den äldsta grunden till museets samlingar är Elias Ashmoles samlingar. I museet bedrevs även naturfilosofiska demonstrationer, föreläsningar och experiment. Under den viktorianska och edvardianska eran under 1800-talet och början av 1900-talet kom Ashmolean Museums samlingar att gradvis bli för stora för lokalerna, så att de arkeologiska samlingarna flyttades till Ashmolean Museum, de naturhistoriska till Oxford University Museum of Natural History, och de antropologiska samlingarna till Pitt Rivers Museum. Tillsammans med Lewis Ewans samlingar av historiska vetenskapliga instrument kom det gamla museet att 1924 invigas som vetenskapshistoriskt museum.

Museets samlingar omfattar över 18 000 objekt och inkluderar bland annat en stor samling astronomiska och optiska instrument, experimentalutrustning, vetenskaplig litteratur och en svart tavla som Albert Einstein skrivit ned sina relativistiska kosmologiska ekvationer på i samband med en Oxfordföreläsning 1931, den så kallade Friedmann–Einstein-modellen.

Source: Museum of the History of Science, Oxford

Wikivoyage

English Museum of the History of Science

Located in the Old Ashmolean building and housing an unrivaled collection of early scientific instruments. The Old Ashmolean building is the world's oldest surviving museum-purpose building. It is a department of Oxford University and a public museum. Its website offers an online database of their collection.

Address Broad St, OX1 3AZ
Price Free
eo Muzeo pri Historio de Scienco de Universitato de Oksfordoja 科学史博物館nl Museum of the History of Sciencesv Museum of the History of Science, Oxfordzh 牛津大學科學史博物館
Image source:
Wikimedia Commons Public domain by Wiki alf at English Wikipedia
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 06:49:43