Monument of the dynasty

File:Laken Leopold I-monument 22-09-2011 13-10-26.png

memorial in Laken, Belgium

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Monument of Leopold I, Brussels

Geographical coordinates: 50.89049 4.35333

Wikipedia

French Monument à la Dynastie

Le monument à la Dynastie est un monument en l'honneur du roi Léopold Ier de Belgique dans le parc de Laeken à Bruxelles. Le monument est situé sur la place de la Dynastie au sommet d'une colline de 50 mètres de haut. Le monument termine l'axe monumental qui part du portail du château de Laeken et qui mène au monument après avoir traversé l'avenue du parc royal via l'avenue de la Dynastie.

Source: Monument à la Dynastie

Dutch Monument voor de Dynastie

Het Monument voor de Dynastie is een monument ter ere van koning Leopold I van België in het Park van Laken te Brussel. Het monument staat op het Vorstenhuisplein op een heuveltop van 50 meter hoog. Het monument beëindigt de monumentale as die vertrekt vanaf het portaal van het kasteel van Laken en die na de kruising met de Koninklijk Parklaan via de Vorstenhuislaan naar het monument loopt.

Het monument werd ontworpen door architect Louis De Curte in neogotische stijl. Er werd aan gewerkt van 1878 tot 1881 in opdracht van koning Leopold II. Leopold II liet het monument oprichten ter ere van de oprichting van de dynastie door zijn vader, die hij in 1865 was opgevolgd als Koning der Belgen. Het monument had af moeten zijn in 1880, bij de opening van het Park van Laken op de vijftigste verjaardag van het Koninkrijk België.

In het centrum van een galerij met negen traveeën, die elk een van de voormalige negen Belgische provincies symboliseren, staat een sculptuur van Leopold I. Op deze onderbouw rust een bijna 50 meter hoge spits, die wordt bekroond met een vergulde kroon.

Boven de standbeelden van de negen Belgische provincies, houdt een Belgische leeuw telkens het wapenschild van de desbetreffende provincie vast. Aan de achterzijde van het monument, aan de noordzijde, is een trap die toegang geeft tot een rondgang boven de zuilengalerij. Deze rondgang gaat onder de luchtbogen die versierd zijn met kleine waterspuwers.

Het standbeeld van Leopold I werd gebeeldhouwd door Willem Geefs, die ook het beeld van Leopold I op de Congreskolom maakte. De standbeelden van de provincies zijn elk van andere beeldhouwers waaronder Thomas Vinçotte, Charles Vander Stappen, Adolphe Fassin, Antoine-Joseph Van Rasbourgh en Charles Brunin.

Source: Monument voor de Dynastie

Wikivoyage

English Dynasty Monument

A monument central in the Laken Park, dedicated to king Leopold I. It stands 50 m tall, symbolizing the 50 year independence of Belgium in 1880. The monument was designed by architect Louis De Curte in a neogothic style, and built between 1878 and 1881. Due to delays in construction, it was not finished in time for the jubilee celebrations for 50 years independence. The monument consists of a gallery with 9 bays, one for each of the 9 former Belgian provinces, with a sculpture of king Leopold I by artist Willem Geefs in its centre. The 50 m tall structure is topped with a gilded crown. Above each of the statues representing the Belgian provinces, a lion (one of the icons of Belgium) holds an escutcheon of the corresponding province. The statues are made by various sculptors, including Thomas Vincotte, Charles Vander Stappen, Adolphe Fassin, Antoine-Joseph Van Rasbourgh, and Charles Brunin. Its isolated location has made the monument a target of vandalism, and it is now surrounded by a fence.

Address Vorstenhuisplein
Last Edit2018-06-18
fr Monument de la dynastienl Monument voor de Dynastie
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 by Paul Hermans
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 09:36:15