Crypt of Christ Church, Spitalfields

Geographical coordinates: 51.5191 -0.074181

Wikipedia

English translation from Polish

The Crypts at Christ Church is a complex of approximately 1000 burials located in the crypt of the Anglican Church Christ Church in Spitalfields (London borough). 396 coffins contain attached plates with the name, age and date of death of those buried in them (among them Peter Stallions (1711- 1775) — weaver). The crypts, along with their corpses, were studied by archaeologists between 1984 and 1986 using a variety of methods for determining the age of bone material. There is no apparent advantage of either gender among those buried, with a third being children and adolescents.

Source: Krypty w Christ Church

Polish Krypty w Christ Church

Krypty w Christ Church – zespół ok. 1000 pochówków znajdujących się w krypcie anglikańskiego kościoła Christ Church w Spitalfields (London borough). 396 trumien zawiera przymocowane tabliczki z nazwiskiem, wiekiem oraz datą śmierci pochowanych w nich osób (jest wśród nich m.in. Peter Ogier (1711-1775) – tkacz). Krypty wraz ze znajdującymi się w nich zwłokami zostały przebadane przez archeologów w latach 1984-1986 przy wykorzystaniu wielu rozmaitych metod określania wieku materiału kostnego. Wśród pochowanych osób nie jest widoczna przewaga którejkolwiek z płci, a jedną trzecią stanowią dzieci i młodzież.

Source: Krypty w Christ Church

pl Krypty w Christ Church
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 09:54:04