Gunpowder Tower

File:Lwów - Baszta Prochowa.JPG

Lviv

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Powder Tower in Lviv

Geographical coordinates: 49.84277778 24.03555556

Wikipedia

English translation from Ukrainian

Powder Tower is one of the few preserved monuments of fortification construction in Lviv, on Pidvalna street, 4 in the park “Na Valakh”.

According to the research of Professor Mykola Bevz, the beginning of the construction of the tower was in 1522, the completion was in 1537, the modernization was in 1554-1556.

Source: Порохова вежа

Polish Baszta Prochowa we Lwowie

Baszta Prochowa (ukr. Порохова вежа) – trzykondygnacyjna budowla z piaskowca, położona po wewnętrznej stronie murów obronnych, stanowiąca część systemu fortyfikacji Lwowa, wzniesiona w latach 1554-1556.

Przed wybudowaniem w XVII w. arsenału miejskiego służyła do magazynowania prochu (w czasie wojny), zaś w czasach pokoju przechowywano w niej zboże. Była pokryta słomianym dachem, by w razie wybuchu zgromadzonego w niej prochu nie zostały zniszczone jej grube ściany. Była osiemnastą z kolei basztą miejską z ogólnej liczby 23 baszt utrzymywanych i bronionych przez poszczególne cechy rzemieślników. W 1648 r. mało brakowało aby od kuli wystrzelonej z okna baszty przez mieszczanina Ubaldiniego zginął Bohdan Chmielnicki. W czasie wojny północnej przez pobliską Furtę Bosacką Szwedzi wtargnęli do miasta, do tej pory (od 1353) – niezdobytego przez najeźdźców. W czasach austriackich był tu magazyn mundurów wojskowych. Od XIX w. przed wejściem do baszty stoją dwa marmurowe lwy, od 1959 mieści się w niej Dom Architekta.

Source: Baszta Prochowa we Lwowie

Russian Пороховая башня (Львов)

Порохова́я Ба́шня — башня постройки 1554—1556 годов, памятник военно-оборонного зодчества эпохи ренессанса. Входила в систему фортификации города Львов (Речь Посполитая, территория современной Украины) и служила для обороны подступов к городу с северной стороны. Была расположена на оборонном валу за второй линией городских укреплений. Башня использовалась для хранения пороха и боеприпасов, в мирное время использовалась как склад зерна.

Построена из нетёсанного камня, полукруглая в плане, трёхэтажная, накрыта островерхой крышей. в плане представляет форму срезанного эллипса. Толщина стен около 2,5 метров. За более чем четыре столетия уровень почвы поднялся вокруг Пороховой башни на полтора-два метра, что скрыло её нижнюю часть.

В 1954 году была отреставрирована. В 1959 году вход в башню был украшен фигурами спящих львов, в том же году она была передана под львовский Дом архитектора. В советский период была снята штукатурка со стен и открыта первоначальная кладка.

Source: Пороховая башня (Львов)

Ukrainian Порохова вежа

Порохова ве́жа — одна з небагатьох збережених до сьогодні пам'яток фортифікаційного будівництва у Львові, на вулиці Підвальній, 4 у сквері «На Валах».

За дослідженнями професора Миколи Бевза початок будівництва вежі — 1522 рік, завершення — 1537 рік, модернізація — у 1554—1556 рр.

Source: Порохова вежа

German translation from Ukrainian

Powder Tower ist eines der wenigen erhaltenen Monumente des Befestigungsbaus in Lemberg, in der Pidvalna-Straße, 4 im Park „Na Valakh“.

Nach den Forschungen von Professor Mykola Bevz war der Beginn des Turms 1522, die Fertigstellung erfolgte 1537, die Modernisierung fand 1554-1556 statt.

Source: Порохова вежа

French translation from Ukrainian

La Powder Tower est l'un des rares monuments conservés de construction de fortifications à Lviv, rue Pidvalna, 4 dans le parc « Na Valakh ».

Selon les recherches du professeur Mykola Bevz, le début de la construction de la tour a eu lieu en 1522, l'achèvement en 1537, la modernisation a eu lieu en 1554-1556.

Source: Порохова вежа

Wikivoyage

Russian Пороховая вежа

Пороховой склад из нетесанного камня располагался на валу и входил во внешнее кольцо обороны города. Башня полукруглая, с острой крышей. Внутри расположен Дом архотектора, поэтому оценить толщину стен (2,5 м) вы не сможете.

Address Підвальна, 4
Typesee
Last Edit2015-06-20
be Парахавая вежа (Львоў)pl Baszta Prochowa we Lwowieru Пороховая башня (Львов)uk Порохова вежа
Image source:
Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0 by Lestat (Jan Mehlich)
Wikidata Updated: Thu Jul 22 2021 02:04:01