Artillery Arsenal

File:Krakow Arsenal.jpg

building in Krakow

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Artillery Arsenal in Kraków

Geographical coordinates: 50.054869 19.938663

Wikipedia

Polish Arsenał Królewski w Krakowie

Arsenał Królewski – budynek dawnego arsenału, założony w 1. połowie XVI wieku przez Zygmunta Starego wraz z odlewnią dział. Od początku XX wieku budynek wykorzystywany jest przez Uniwersytet Jagielloński. Arsenał Królewski położony jest przy ulicy Grodzkiej 64 na Starym Mieście w Krakowie.

W 1643 za czasów Władysława IV budynek został gruntownie przebudowany, stąd też powszechnie nazywany jest arsenałem Władysława IV. Był to wówczas parterowy budynek, włączony w system krakowskich murów miejskich. Z okresu XVII-wiecznej przebudowy pochodzi zabytkowa sklepiona sala na parterze oraz monumentalny portal. Kolejne piętra budynek zyskał pod koniec XIX wieku.

Po I wojnie światowej podjęto decyzję o przekazaniu zniszczonego wówczas budynku na potrzeby Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 1920 na II piętrze mieścił się Instytut Geografii UJ, a w 1923 budynek przekazano w całości uniwersytetowi). W 1927 budynek został przebudowany pod kierunkiem architekta Stanisława Filipkiewicza, by dostosować go do potrzeb dydaktycznych. Od 2005, po przeniesieniu geografii na Kampus 600-lecia Odnowienia UJ, mieści się tutaj część Wydziału Polonistyki UJ.

Source: Arsenał Królewski w Krakowie

Wikivoyage

Russian Королевский арсенал

Был построен в первой половине XVI века по приказу Сигизмунда Старого и вместе с находившимся рядом оружейным литейным цехом был частью городских укреплений. В 1643 году здание было полностью перестроено и потому его часто называют Арсеналом Владислава IV по имени правителя того времени. Позже встроенное в городскую стену одноэтажное здание приобрело дополнительные этажи, его нижний этаж сохранил сводчатый зал и старинный портал. Современное здание принадлежит Ягеллонскому университету и является результатом перестройки 1927 года, выполненной по проекту Станислава Филипкевича.

Address ul. Grodzka 64
Typesee
Last Edit2016-12-03
pl Arsenał Królewski
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 by Andrzej Otrębski