St Winefride's Well

File:St Winefride's Well, Wales - Ffynnon Gwenffrewi, Treffynnon, Sir y Fflint 40.jpg

well and pilgrimage site in Flintshire

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: St Winefride's Well

Geographical coordinates: 53.2771 -3.22359

Wikipedia

English St Winefride's Well

St Winefride's Well (Welsh: Ffynnon Wenffrewi) is a well located in the village of Holywell, Flintshire, in Wales. It claims to be the oldest continually visited pilgrimage site in Great Britain and is a grade I listed building and scheduled ancient monument. St Winefride's well is believed to be connected to St Mary's well and chapel in Cefn Meiriadog, Denbighshire. It is one of the few locations mentioned by name in the anonymous medieval alliterative poem Sir Gawain and the Green Knight.

Source: St Winefride's Well

Italian Fonte di santa Winfreda

La fonte di santa Winfreda o sorgente di santa Winfreda (in inglese: Saint Winefride's Well o Saint Winifred's Well) è un luogo di pellegrinaggio del Galles settentrionale, situato nella cittadina di Holywell (che deve il suo nome proprio al luogo), nel Flintshire, e dedicato a Santa Winfreda del Galles.

Il sito, annoverato tra le "sette meraviglie del Galles", è menzionato come meta di pellegrinaggio sin dal 1115 e come tale rappresenta un qualcosa di unico in Gran Bretagna; il complesso architettonico realizzato attorno alla fonte risale invece al XV secolo.

Source: Fonte di santa Winfreda

Portuguese Fonte de Santa Vinifrida

Fonte de Santa Vinifrida (em galês: Ffynnon Wenffrewi) é uma fonte localizada na cidade de Holywell, Flintshire, no País de Gales. Afirma ser o local de peregrinação mais antigo continuamente visitado na Grã-Bretanha e é um edifício listado de grau I e um monumento antigo programado. É um dos poucos locais mencionados pelo nome no poema aliterativo medieval anônimo Sir Gawain e o Cavaleiro Verde.

Source: Fonte de Santa Vinifrida

Swedish St Winefride's Well

St Winefride's Well (eller St Winifred's Well) är en vattenkälla belägen i Holywell, Flintshire i norra Wales. Källan benämns som ett av "de sju underverken i Wales" och sägs vara det äldsta, fortfarande aktiva, resmålet för pilgrimer i Storbritannien. St Winefride's Well kallas även för "Wales Lourdes" och det är möjligt att denna källa har en direkt koppling med St Mary-källan och dess kapell i Cefn Meiriadog, Denbighshire.

Vattnet från källan sägs ha en helande effekt, på ett nästa mirakulöst sätt. Legenden om källan berättar om sankta Winefride som år 660 halshöggs av prinsen Caradoc Vreichvras, efter att hon hade avvisat honom. En källa ska då ha uppstått där Winefrides huvud träffade marken och hon återuppväcktes senare till liv av sin onkel sankte Beuno. Rikard I Lejonhjärta besökte källan 1189 för att be om framgång i det tredje korståget och Henrik V av England ska enligt rykten ha rest dit till fots 1416. Under det senare 1400-talet lät Margaret Beaufort bygga ett kapell i närheten av St Winefride's Well, men Henrik VIII av England ska ha sett till att delar av källan och dess reliker förstördes. Under tidigt 1600-tal besökte flera av krutkonspiratörerna källan, då tillsammans med fader Edward Oldcorne. Andra som också besökt källan är Jakob II av England och Viktoria av Storbritannien.

Source: St Winefride's Well

Wikivoyage

English St Winefride's Well

pilgrimage site since the 7th century

SourceHolywell (en.wikivoyage.org)
Last Edit2016-11-16
cy Ffynnon Wenffrewiit fonte di santa Winfredapt Fonte de Santa Vinifrida
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 by Llywelyn2000
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 04:01:37