Grodzka Street in Krakow

File:UlicaGrodzka-POL, Kraków.jpg

street in Kraków, Poland

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Grodzka Street in Kraków

Geographical coordinates: 50.0574 19.9381

Wikipedia

English Grodzka Street, Kraków

Grodzka Street (Polish: Ulica Grodzka, lit. Gord Street) - one of the oldest streets in Kraków, Poland. The street fell along line a former north-to-south trade route. The street is part of the Royal Route, used by Polish kings to reach the Wawel Castle. The earliest documents of its name derive from the thirteenth-century.

Source: Grodzka Street, Kraków

Czech Grodská ulice (Krakov)

Grodská ulice (polsky Ulica Grodzka) je jednou z nejstarších ulic polského města Krakov. Ulice začíná na severovýchodním kraji Krakovského rynku a pokračuje jižním směrem až k Wawelu. Její název se nachází již v dokumentech z druhé poloviny 13. století. Délka ulice je 650 metrů.

V období před lokací města v roce 1257 zde existovala osada zvaná Okół, jejíž centrum leželo v okolí románského kostela svatého Ondřeje. Kromě toho zde byly ještě dva, dnes již neexistující kostely, kostel svaté Marie Magdaleny a kostel Všech svatých. Ulice byla zakončena Grodskou bránou (zbořena na počátku 19. století) od níž vedla cesta ke Stradomi a ke Královskému mostu (zničen při povodni v roce 1813) přes Vislu.

Grodská ulice leží na někdejší Královské cestě, která vedla ze čtvrti Kleparz přes Floriánskou bránu, Krakovský rynek, ke Královskému hradu na Wawelu.

Source: Grodská ulice (Krakov)

Italian Via Grodzka

Via Grodzka (in polacco Ulica Grodzka) è una delle più antiche vie di Cracovia.

La strada è posizionata lungo una precedente rotta commerciale che andava da nord a sud e fa parte della Strada Reale, utilizzata dai re polacchi durante le cerimonie per raggiungere il castello del Wawel.

I primi documenti che la menzionano risalgono al XIII secolo.

Source: Via Grodzka

Polish Ulica Grodzka w Krakowie

Ulica Grodzka – jedna z najstarszych ulic Krakowa, była fragmentem szlaku handlowego wiodącego z południa na północ. Stanowi część Drogi Królewskiej, którą przejeżdżali królowie polscy udający się na Wawel. Jej nazwa występuje już w dokumentach miejskich z drugiej połowy XIII wieku.

Ulica rozpoczyna się w jednym z rogów Rynku Głównego i biegnie w kierunku południowym. W 1/3 długości znajduje się plac, który po wschodniej stronie nosi nazwę placu Dominikańskiego (mieści się przy nim kościół dominikanów), a po zachodniej – placu Wszystkich Świętych (na pamiątkę nieistniejącego już kościoła Wszystkich Świętych). Od placów odchodzą odpowiednio ulice Dominikańska i Franciszkańska. Dalej ulicę przecinają ulice Poselska i Senacka. Naprzeciwko kościoła św. św. Piotra i Pawła znajduje się plac św. Marii Magdaleny. Ulica Grodzka kończy się pod Wawelem, gdzie znajduje się ul. św. Idziego i plac im. ojca Adama Studzińskiego.

W okresie przedlokacyjnym przy tej ulicy skupiały się zabudowania osady zwanej Okołem z centrum przy romańskim kościele św. Andrzeja. Znajdowały się przy niej dziś już nieistniejące świątynie: św. Marii Magdaleny i Wszystkich Świętych. Ulica kończyła się bramą Grodzką, za którą prowadził gościniec ku Stradomowi i do przeprawy przez Wisłę mostem Królewskim.

Lewa strona ulicy na odcinku: Rynek Główny–plac Dominikański została po pożarze w 1850 cofnięta nieco w głąb. Dzięki temu ulica stała się szersza i bardziej reprezentacyjna. Przed pożarem ulica była o 1/3 węższa, co znacznie utrudniało ruch publiczny.

Na skwerze u zbiegu ulic Grodzkiej i Podzamcze stał niegdyś dom kapitulny zwany „Dębno”. Pod koniec XIX w., na fali gwałtownego i chaotycznego rozwoju budownictwa miejskiego, w miejscu tym (wówczas ul. Grodzka nr 71) wzniesiono kamienicę czynszową „Dębno”, której nazwa nawiązywała do dawnej budowli. Okazały, masywny i długi korpus dwupiętrowego gmachu zasłaniał od strony ul. Grodzkiej część Wawelu z Kurzą Stopką. Kamienica „Dębno” przestała istnieć na przełomie lat 1940/1941, kiedy to okupacyjne władze niemieckie przystąpiły do realizacji własnej koncepcji porządkowania otoczenia Wawelu.

Ulica Grodzka jest pierwszym elementem dawnego traktu węgierskiego. Jej przedłużeniem jest ulica Stradomska.

Source: Ulica Grodzka w Krakowie

Wikivoyage

Russian Гродзкая улица

Одна из старейших улиц города и главная магистраль Окула. Когда-то она была частью древнего Соляного тракта, проходившего по Венгрии и Великой Польше, а позже вошла в знаменитый Королевский путь, ведущий от Флорианской заставы к королевскому дворцу. Гродзкая улица лежит на продолжении диагонали Рыночной площади и нарушает строгую планировку улиц, отходящих от неё под прямыми углами.

SourceКраков/Старый город (ru.wikivoyage.org)
Typesee
Last Edit2016-12-03

Referenced from

located on streetArtillery Arsenal
cs Grodská uliceit Via Grodzkapl Ulica Grodzka w Krakowieru Гродзкая улицаzh 格羅茨卡街 (克拉科夫)
Image source:
Wikimedia Commons CC BY 3.0 by Mach240390