Church of Dimitry Prilutsky na Devichyem Pole

File:Церковь преподобного Димитрия Прилуцкого на Девичьм поле.jpg

Orthodox church in Moscow

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Church of Dimitry Prilutsky at Devichye Pole

Geographical coordinates: 55.736006 37.578331

Wikipedia

English translation from Russian

The Church of the Holy Dimitry Prilutsky Miracle is an active Orthodox church in the Khamovniki district of Moscow. A cultural heritage site of Russia's peoples of regional importance.

Source: Церковь Димитрия Прилуцкого на Девичьем поле

Polish Cerkiew św. Dymitra Priłuckiego w Moskwie (Chamowniki)

Cerkiew św. Dymitra Priłuckiego – prawosławna cerkiew w Moskwie, w Chamownikach, w strukturach dekanatu centralnego eparchii moskiewskiej miejskiej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Cerkiew (początkowo jedynie czasownia) została wzniesiona w końcu XIX w. W zamyśle twórców razem z cerkwią św. Michała Archanioła tworzyła jeden kompleks świątynny towarzyszący zabudowaniom uniwersyteckich klinik wydziału medycznego Uniwersytetu Moskiewskiego. Cerkiew św. Michała Archanioła była świątynią parafii przeznaczonej dla lekarzy, personelu medycznego i studentów, tam też odbywały się chrzty dzieci urodzonych w akademickim szpitalu. Z kolei kaplica św. Dymitra Priłuckiego była zwyczajowym miejscem nabożeństw żałobnych w intencji zmarłych w tejże placówce. Obie cerkwie znajdowały się na dwóch krańcach alei w miasteczku uniwersyteckim, która ze względu na ich funkcje była określana potocznie „aleją życia”.

W 1903 z inicjatywy i z fundacji kupca Dmitrija Storożewa (zmarłego przed ukończeniem prac budowlanych) kaplica św. Dymitra Priłuckiego została rozbudowana i stała się samodzielną cerkwią. Nadal odbywały się w niej głównie nabożeństwa żałobne: ubodzy krewni zmarłych w klinikach uniwersyteckich mogli zamówić w niej takie nabożeństwo w intencji bliskich bez wnoszenia dodatkowych opłat. Projekt rozbudowy świątyni w stylu neobizantyjskim, w tym dostawienia od wschodu pomieszczenia ołtarzowego, zrealizował architekt W. Kożewnikow. Gotową budowlę poświęcił biskup możajski Parteniusz.

Podobnie jak cerkiew św. Michała Archanioła, cerkiew św. Dymitra Priłuckiego w okresie radzieckim nie pełniła funkcji sakralnych. Obydwa budynki zostały zwrócone Rosyjskiemu Kościołowi Prawosławnemu na początku lat 90. XX wieku z inicjatywy rektora Akademii Medycznej im. Sieczenowa M. Palcewa i przywrócone do pierwotnego stanu.

Source: Cerkiew św. Dymitra Priłuckiego w Moskwie (Chamowniki)

Russian Церковь Димитрия Прилуцкого на Девичьем поле

Храм Преподо́бного Дими́трия Прилу́цкого Чудотво́рца — действующий православный храм в районе Хамовники города Москвы. Объект культурного наследия народов России регионального значения.

Source: Церковь Димитрия Прилуцкого на Девичьем поле

German translation from Russian

Die Kirche des Heiligen Dimitry Prilutsky Miracle ist eine aktive orthodoxe Kirche im Moskauer Stadtteil Khamovniki. Ein Kulturerbe der russischen Völker von regionaler Bedeutung.

Source: Церковь Димитрия Прилуцкого на Девичьем поле

Wikivoyage

Russian Церковь преподобного Димитрия Прилуцкого на Девичьем поле

Address ул. Большая Пироговская, 6
Typesee
Last Edit2016-11-16
pl Cerkiew św. Dymitra Priłuckiego w Moskwieru Церковь Димитрия Прилуцкого на Девичьем поле
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 by A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace)
Wikidata Updated: Thu Jul 22 2021 09:02:03