Merlion

File:Singapore Merlion BCT.jpg

Fountain and sculpture of a Merlion, a mythical creature with a lion's head and the body of a fish

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Merlion statues (Merlion Park)

Geographical coordinates: 1.2870222222222 103.85468888889

Wikipedia

English Merlion

The Merlion (Malay: Singa-Laut, Chinese: 鱼尾狮, Tamil: மெர்லயன்) is the official mascot of Singapore, depicted as a mythical creature with a lion's head and the body of a fish. Being of prominent symbolic nature to Singapore and Singaporeans in general, it is widely used to represent both the city state and its people in sports teams, advertising, branding, tourism and as a national personification.The Merlion was first used in Singapore as the logo for the tourism board.

Source: Merlion

Arabic ميرليون

ميرليون (بالإنجليزية: Merlion)‏ و (بالصينية: 鱼尾狮) هو التعويذة الرسمية لدولة سنغافورة وهو عبارة عن أسد بجسم سمكة، ويوجد تمثال نافورة له في متنزه ميرليون.

Source: ميرليون

Czech Merlion

Merlion (česky Mořský lev) je národní ikonou a symbolem městského státu Singapur, ležícího v Asii.

Tento symbol představuje mýtické imaginární zvíře s hlavou lva a tělem ryby. Označení vzniklo spojením slov "mer" znamenající moře a "lion" neboli lev. Rybí tělo představuje rybářskou vesnici z níž Singapore vznikl, tehdy se ještě jmenovala Temasek (původně z jávanštiny) a hlava lva reprezentuje originální název Singapuru – Singapura znamenající Město lvů. Podobu symbolu vytvořil Fraser Brunner.

Source: Merlion

German Merlion

Der Merlion ist Wahrzeichen und Allegorie der südostasiatischen Metropole Singapur. Der Name ist ein aus den englischen Worten mermaid (Meerjungfrau) und lion (Löwe) zusammengesetztes Kunstwort für den Schutzpatron der Stadt, ein Fabelwesen mit Löwenkopf, der Stärke und Furchtlosigkeit symbolisiert, und Fischkörper, der für den Ursprung aus und die Verbundenheit mit dem Meer steht.

Source: Merlion

Spanish Merlión

El Merlión (en malayo: Singa-Laut) es la mascota oficial de Singapur, representado como una criatura mítica con cabeza de león y cuerpo de pez. Debido a naturaleza simbólica para Singapur y para los singapurenses en general, es ampliamente utilizado para representar tanto a la Ciudad-Estado como a su gente en equipos deportivos, publicidad, marcas, turismo y como personificación nacional.

El Merlión se utilizó por primera vez en Singapur como logotipo de la oficina de turismo.

Source: Merlión

French Merlion

Le Merlion (Sinogramme simplifié 鱼尾狮 ; Hanyu pinyin : Yúwěishī) est une statue à tête de lion et au corps de poisson située à Singapour. Le nom est un mot-valise (néologisme) formé des mots mermaid (« sirène » en anglais) et lion. Le Merlion a été créé en 1964 par Fraser Brunner pour l'Office du Tourisme de Singapour pour lequel il a d'ailleurs servi de logo jusqu'en 1997. Le Merlion continue d'ailleurs d'être son emblème commercial. Il apparaît d'ailleurs fréquemment dans les objets souvenirs soutenus par l'Office du Tourisme.La statue originale du Merlion se trouve à l'embouchure du fleuve Singapour, sur Marina Bay, tandis qu'une réplique plus grande se trouve sur l'île de Sentosa.

Selon une campagne publicitaire de l'Office du Tourisme de Singapour, la tête de lion et le corps de poisson de la créature rappellent l'histoire du légendaire Sang Nila Utama, qui faisant route vers Malacca, a aperçu un lion lorsqu'il chassait sur une île. Il est probable qu'à cette époque l'île devint le port maritime de Temasek, précurseur de Singapour.

Source: Merlion

Hebrew מרליון

מרליון (באנגלית: Merlion, במנדרינית: 鱼尾狮, במלאית: Singa-Laut, בטמילית: மெர்லயன்) הוא הסמל הלאומי של סינגפור. המרליון הוא בעל חיים בעל ראש אריה וגוף של דג והוא מופיע בסמלי קבוצות הספורט של המדינה, לשכות התיירות, וכסמל פטריוטי כללי של האומה הסינגפורית. מקור השם "מרליון" הוא הלחם בסיסים של המילים "Mer" (ים), שאותו מייצג גוף הדג ומייצג את השורשים של המדינה ככפר דייגים, ו-"Lion" (אריה), המיוצג על ידי ראש האריה ומייצג את שמה המקורי של סינגפור, "סינגפורה" - עיר האריה. המרליון עוצב על ידי הבריטי אלק פרייז'ר ברונר, אוצר אקווריום ואן קליף שבמדינה, על מנת לשמש כחלק מהלוגו של לשכת התיירות הסינגפורית. אף על פי שהמרליון הוצא מהלוגו בשנת 1997, ממשיכה לשכת התיירות הסינגפורית להחזיק את הזכויות עליו.

Source: מרליון

Hungarian Merlion

A merlion egy szobor, ami egy oroszlán fejű és haltestű élőlényt ábrázol. Neve a sellő(angolul:mermaid) és az oroszlán (angolul lion) szavakból származik. Fraser Brunner tervezte 1964-ben a Szingapúri Idegenforgalmi Bizottság számára, és napjainkra Szingapúr nemzeti jelképévé vált. A városállamban öt hivatalos merlion szobor van elhelyezve. Edwin Thumboo 1979-ben költeményt írt róla Ulysses by the Merlion címmel.

Source: Merlion

Italian Merlion

Il Merlion (in cinese 鱼尾狮S, yúwěishīP; in malese Harimau-Laut; in tamil கடல்சிங்கம்) è una statua con testa di leone e corpo di pesce, simbolo di Singapore.

Source: Merlion

Japanese マーライオン

マーライオン(Merlion)は、シンガポールにある、上半身がライオン、下半身は魚の像である。材質は全身コンクリート製の波を象った台の上に乗り、口からは水を吐いている。

Source: マーライオン

Korean 머라이언

머라이언(Merlion, 말레이어: Singa-Laut 싱아라웃[*])은 싱가포르의 상징물로서 상반신은 사자, 하반신은 물고기의 모습을 한 가공의 동물이다. ‘Merlion’은 ‘lion’(사자)에 'mermaid'(인어)를 합성한 단어이다. 하반신의 물고기는 항구 도시를 상징하여 고대 싱가포르를 ‘트마섹’(Temasek, 자바어로 “바닷가 마을”)이라고 칭한 것에서 유래하며, 상반신의 사자는 싱가포르의 말레이어 국호 ‘싱아푸라’(Singapura)의 어원인 산스크리트어 सिंहपुर (siṃhá-pura, “사자의 도시”)로부터 유래한다.

이 상징물은 특산품 위원회 회원이자 반 클리프 수족관의 관장이었던 브루너 프레이저가 싱가포르여유국(Singapore Tourism Board, STB)의 로고로서 디자인한 것으로, 1964년 3월 26일부터 1997년까지 사용되었다. 머라이언은 1966년 7월 20일부터 싱가포르여유국의 트레이드마크가 되었다. 1997년 그 로고가 바뀐 후에도 머라이언이 사라지는 것을 막으려는 움직임이 계속되었다.현재 머라이언은 싱가포르의 대표적인 상징물이며, 각종 기념품에서도 자주 볼 수 있다.

Source: 머라이언

Dutch Merlion

De Merlion is een fictioneel dier met het hoofd van een leeuw en de romp van een vis. De naam komt van de mengeling van de twee Engelse woorden mermaid (zeemeermin) en lion (leeuw), MerLion. Voor de ook wel aangetroffen verklaring dat het hier gaat om een samenvoeging van de twee Franse woorden mer (zee) en lion (leeuw) zijn geen reële aanknopingspunten.

Source: Merlion

Portuguese Merlion

Merlion (malaio: Singa-Laut) é um conhecido ícone de marketing de Singapura que representa uma criatura mítica com uma cabeça de leão e o corpo de um peixe. É amplamente utilizado como uma mascote e personificação nacional do país.Em 15 de setembro de 1972, o primeiro-ministro Lee Kuan Yew oficiou a cerimônia de instalação da estátua Merlion. Ela foi projetada pelo então vice-chanceler da Universidade de Singapura (agora conhecida como Universidade Nacional de Singapura), Kwan Sai Kheong. Feito de novembro de 1971 a agosto de 1972 pelo escultor Lim Lang Xin (chinês: 林浪新, pinyin: Lín Làngxīn), media 8,6 metros de altura e pesava 70 toneladas. O projeto custou cerca de 165 mil dólares.

== Referências ==

Source: Merlion

Russian Мерлайон

Мерлайон (англ. Merlion, кит. трад. 魚尾獅, упр. 鱼尾狮, пиньинь Yúwěishī, малайск. Singa-Laut, также встречается транскрипция Мерлион) — символ Сингапура, мифическое существо с телом рыбы и головой льва. Слово Merlion образовано из слов mer («морской», ср. англ. mermaid — «русалка») и lion («лев»). Лев символизирует силу и бесстрашие, в то время как рыбье тело Мерлиона подчёркивает тесную связь Сингапура с морем. Название города происходит от санскритских слов синга («лев») и пура («город»), так как по одной из легенд, имя городу дал принц Санг Нила Утама, встретивший в джунглях льва. Принц достал меч и приготовился к бою, но, посмотрев друг другу в глаза, лев и принц разошлись с миром, не причинив друг другу вреда.

Статуя Мерлиона в Сингапуре построена по эмблеме города, разработанной в 1964 году Фрейзером Бруннером по заказу сингапурского Совета по туризму. Отлитая из бетона статуя высотой 8,6 метров и весом 70 тонн установлена у устья реки Сингапур. 15 сентября 1972 года состоялась церемония открытия парка Мерлайон, на которой присутствовал премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю. На острове Сентоса в парке отдыха находится 37-метровая копия оригинальной статуи.

В 1997 году, после окончания строительства моста Эспланада, статуя перестала быть видна со стороны моря, перекрытая конструкциями моста. В 2002 году статуя и пьедестал были перемещены на баржах на 120 м вниз по течению реки и установлены перед отелем Фуллертон.

28 февраля 2009 года, с 4 до 5 вечера по местному времени, в символ города попала молния, разрушив часть статуи. Камни упали рядом с группой туристов. На сегодняшний день статуя полностью отреставрирована.

Source: Мерлайон

Swedish Merlion

Statyn Merlion (malajiska "Singa-Laut") är ett monument i önationen Singapore.

Source: Merlion

Chenese 鱼尾狮

鱼尾狮(英語:Merlion)是一种虚构的鱼身狮头的动物。它于1964年由當時的Van Kleef水族館館長Fraser Brunner先生所設計的。两年后被新加坡旅游局采用作为标志,一直沿用到1997年。而这期间,鱼尾狮已成为新加坡的代表,如同法国的巴黎铁塔或美国的自由女神像。

鱼尾狮狮头的设计灵感来自关于新加坡历史的一个传说。根据《馬來紀年》的记载,公元11世纪时一位来自三佛齐,名叫圣尼罗乌达玛的王子在前往马六甲的途中来到了新加坡。他一登陸就看到一隻神奇的野獸,随從告诉他那是一只狮子。于是他为新加坡取名為「新加坡拉」(英語:Singapura,在梵文中意即“狮子城”)。而鱼尾则是因为新加坡是一个海岛,它的一切都跟海密切相關。魚代表著該國的過去,從前新加坡只是一個漁村,是一個海之鎮。獅子則有雙重含義,它代表着新加坡原本的名字,意味著獅子城,同時也象徵新加坡在當今世界經濟的力量。

新加坡全境共有七座魚尾獅雕像,最著名的一大一小兩座位於現在的魚尾獅公園內。然而位於聖淘沙的其中一座「魚尾獅塔」則已於2019年10月21日拆除,將改建為400公尺高空美景走廊直通海灘,400公尺高空走廊直通海灘預計於2022年完工。

Source: 鱼尾狮

Wikivoyage

English Merlion

Singapore's official symbol, 8.6 metres tall and weighing 70 tons, spouts water daily on the south bank of the mouth of the Singapore river. (The statue previously stood further down the river, but was moved in 2002 after the opening of the Esplanade Bridge.) Designed by the Singapore Tourist Promotion Board in 1964, many a commentator has pondered on the inherent contradictions of a creature that is half-cat, half-fish. Any time of night or day, a steady stream of tourists troops up to see the mythical beast, and a purpose-built pier lets you take pictures with the Merlion and the CBD in the background. When paying your respects, don't miss the bite-sized Mini-Merlion (officially the "Merlion cub"), a mere 2 m tall, 28 m away towards the bridge.

Address Merlion Park
Price Free
ar ميرليونes Merliónfa مرلاینhe מרליוןhi merlionhy Մերլիոնja マーライオンko 머라이언ml മെർലയൺmy မာလိုင်းယွန်းru Мерлайонta மெர்லயன்th เมอร์ไลออนyue 魚尾獅zh 鱼尾狮
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 by Bjørn Christian Tørrissen
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 11:56:09