Great Mikvah, Krakow

Mykwa Wielka

File:Great Mikveh, 6 Szeroka street,Kazimierz,Krakow,Poland.jpg

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Great Mikvah in Kraków

Geographical coordinates: 50.0532 19.9482

Wikipedia

English translation from Polish

Mykwa Wielka is a historic building located in Kraków, Kazimierz, at 6 Szerokiej Street.

The mykva building was built in 1567 for the needs of members of the Jewish community in Kraków. In the early 20th century, it was extensively renovated and partially transformed, which caused controversy as medieval interior features were obliterated. The ritual bath is located in the underworld, to which it descends after about forty steep, stone steps. Originally, the walls were lined with a cembrated tree — they are now cement.

During World War II, the Nazis destroyed the building, but thankfully the shape of the bathing pool was preserved. After the 1974-1976 war, the building was renovated and designated for the headquarters of the Monument Maintenance Studio. In the 1990s, the building was returned to the Jewish Religious Community in Kraków, which placed the Jewish Klezmer-Hois restaurant and a hotel in it. A mykwa is available for sightseeing.

Source: Mykwa Wielka w Krakowie

German Große Mikwe

Die Große Mikwe (polnisch Mykwa Wielka) ist eine ehemalige Mikwe im Krakauer Stadtteil Kazimierz in der ulica Szeroka 6.

Source: Große Mikwe

Polish Mykwa Wielka w Krakowie

Mykwa Wielka – zabytkowy budynek znajdujący się w Krakowie na Kazimierzu, przy ul. Szerokiej 6.

Budynek mykwy został zbudowany w 1567 roku dla potrzeb członków gminy żydowskiej w Krakowie. Na początku XX wieku została gruntownie odnowiona i częściowo przekształcona, co wywołało kontrowersje, gdyż zatarto średniowieczne elementy wnętrza. Łaźnia rytualna znajduje się w podziemiach, do których schodzi się po około czterdziestu stromych, kamiennych schodkach. Pierwotnie ściany były wyłożone drzewem cembrowanym – obecnie są cementowe.

Podczas II wojny światowej, hitlerowcy doszczętnie zdewastowali budynek, ale na szczęście zachował się kształt basenu kąpielowego. Po wojnie w latach 1974-1976 budynek został wyremontowany i przeznaczony na siedzibę Pracowni Konserwacji Zabytków. W latach 90. budynek został zwrócony Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie, która umieściła w niej żydowską restaurację Klezmer-Hois oraz hotel. Do zwiedzania udostępniana jest mykwa.

Source: Mykwa Wielka w Krakowie

Russian Большая миква (Краков)

Большая миква (польск. Mykwa Wielka) — историческое здание, архитектурный памятник, находящийся в краковском историческом районе Казимеж (ул. Шерока, 6), Польша. Здание внесено в реестр охраняемых памятников Малопольского воеводства.

Здание было построено в 1567 году для совершения обряда миква членами казимежской иудейской общины. В 1608 году миква впервые упоминается как «Большая миква». В начале XX века миква была почти полностью перестроена, при этом были ликвидированы сохранявшиеся несколько веков художественные элементы отделки помещений. Помещение для совершения омовений находится в подвале, к которому ведут около сорока крутых каменных ступеней. Первоначально стены места совершения омовения были отделаны деревом, в начале XX века древесина была заменена бетоном.

Во время Второй мировой войны здание миквы было полностью разрушено, однако расположенное в подвале место омовения сохранилось и до наших дней. В 1974—1976 годах здание было восстановлено по сохранившимся планам и в нём находилась администрация мастерской по реставрации памятников.

7 июля 1966 года здание было внесено в реестр памятников культуры Малопольского воеводства (№ А-306).

В 90-е годы XX столетия здание миквы было передано краковской еврейской общине, которая организовала в нём еврейский ресторан «Klezmer-Hois» и гостиницу.

Source: Большая миква (Краков)

Wikivoyage

Russian Большая миква

Самое первое здание для совершения ритуальных омовений было построено в 1567 году, а Большой миквой оно впервые названо в документах 1608 года. В начале XX века миква была полностью перестроена с потерей средневекового декора помещений. Само помещение для омовения находится в подвале, куда можно спуститься по сорока крутым каменным ступеням. В годы войны здание было полностью разрушено, но в 1970-е годы восстановлено по сохранившимся планам.

Address Szeroka 6
Typesee
de Große Mikwepl Mykwa Wielka w Krakowieru Большая миква
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 by Zygmunt Put
Wikidata Updated: Thu Jul 22 2021 07:51:48