Esterka house

File:Esterka House,Kazimierz,Kraków,Poland.JPG

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: 46 Krakowska Street in Kraków

Geographical coordinates: 50.0477 19.9438

Wikipedia

Polish Dom Esterki w Krakowie

Dom Esterki – budynek (kamienica) na krakowskim Kazimierzu, na rogu ulic Trynitarskiej i Krakowskiej (obecny adres ul. Krakowska 46). Pierwotnie znajdował się na południowej pierzei dużo większego niż obecnie Rynku Kazimierskiego (Plac Wolnica).

Domy mieszkalne w obrębie rynku nie są wyjątkiem, podobne znajdowały się na Rynku Głównym w Krakowie (czy "domki budnicze" na Starym Rynku w Poznaniu). Dom Esterki jest jedynym takim zachowanym domem mieszkalnym, który pierwotnie stał przy rynku Kazimierza (domem powstałym z połączenia dwóch mniejszych). Najstarsza część piwnic tego pierwotnie gotyckiego budynku pochodzi z XIV wieku, następnie niemal co stulecie budynek był przebudowywany (ostatni raz w 1876, zaś swój obecny wygląd zawdzięcza głównie przebudowom dokonanym na przełomie XVIII/XIX w.). Do dzisiejszego dnia zachowały się fragmenty kamieniarki gotyckiej z ok. 1430 roku i nieco późniejszej (z przełomu XIV i XV wieku). W końcu XVIII wieku wykonano stropy drewniane i z tego też okresu pochodzi bogata polichromia ścian oraz rozety sufitowe. W XVI wieku dom należał do architekta i budowniczego działającego na dworze króla polskiego Zygmunta Starego oraz rajcy kazimierskiego Bartolomea Berecciego, a następnie do jego córki Anny. Budynek nakryty jest obecnie rzadko już spotykanym, klasycystycznym dachem łamanym (tzw. krakowskim).

Nazwa budynku nawiązuje do legendy o Esterce, żydowskiej oblubienicy króla Kazimierza Wielkiego. Jej imię nosi także kilka innych miejsc w Krakowie: Ulica Estery, Kopiec Esterki i kamieniczka, która do 1932 stała u zbiegu pl. Szczepańskiego i ulicy Reformackiej.

Od czasu gruntownej renowacji, mającej miejsce w latach 1978-1985, w Domu Esterki mieści się filia pobliskiego Muzeum Etnograficznego. Wcześniej, w latach 50. i 60., działał tu bar kawowy "Esterka".

Source: Dom Esterki w Krakowie

Russian Дом Эстерки (Краков)

Дом Эстерки (польск. Dom Esterki) — историческо-архитектурный памятник, находящийся в краковском районе Казимеж на улице Краковская, 46 на углу с улице Тринитарской. Здание внесено в реестр охраняемых памятников Малопольского воеводства. Дом назван именем Эстерки, которая считается любовницей польского короля Казимира Великого.

Дом находится на главной площади Казимежа. С самого начала своего существования дом был жилым и в настоящее время является единственным образцом жилого дома на главной площади этого краковского исторического района. Самой старой частью дома является его подвал, который имеет готические элементы. Благодаря подвалу предполагается, что дом был построен в XIV веке. До сегодняшнего дня также сохранились фрагменты готической кладки окон, которая датируется 1430 годом. Другие части дома перестраивались на протяжении последующих веков. Нынешний вид дома сохранился после перестройки на рубеже XVII—XVIII веков. В конце XVIII века в доме были сделаны деревянные потолки и в этот же период внутренние стены были украшены полихромией. Самая последняя реконструкция дома была в 1876 году.

В XVI веке дом принадлежал итальянскому архитектору Бартоломео Береччи, который работал при дворе польского короля Сигизмунда I. Позднее дом перешёл в собственность его дочери Анны.

20 ноября 1968 года здание было внесено в реестр памятников культуры Малопольского воеводства (№ А-235).

С 1985 года в доме находится филиал краковского Этнографического музея.

Source: Дом Эстерки (Краков)

Wikivoyage

Russian Дом Эстерки

Дом получил название в честь некоей Эсфири – по легенде, то ли невесты, то ли любовницы короля Казимира Великого. Жила ли в нём Эсфирь (еврейское имя в польском исполнении превратилось в Эстерку), доподлинно неизвестно, но дом очень древний. Собственно, это единственный сохранившийся жилой дом из тех, что некогда стояли на рыночной площади Казимежа. Кладка в его готических подвалах датируется XIV веком, нынешний облик является результатом перестройки на рубеже XVII-XVIII веков, а деревянные потолки и стены с полихромией относятся к концу XVIII века. В XVI веке домом владел архитектор Бартоломео Береччи, а позже он перешёл в руки его дочери Анны. С 1985 года здание является филиалом краковского этнографического музея.

Address Krakowska 46
Typesee
Last Edit2018-02-27
pl Dom Esterki w Krakowieru Дом Эстерки
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 by Zygmunt Put Zetpe0202
Wikidata Updated: Thu Jul 22 2021 07:40:09