Sverdlovsk Regional Natural History Museum

File:Дом Поклевских-Козелл.jpg

museum in Yekaterinburg, Russia

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Sverdlovsk Regional Natural History Museum

Geographical coordinates: 56.834 60.6025

Wikipedia

English Sverdlovsk Regional Museum of Local Lore

The Sverdlovsk Regional Museum of Local Lore (Russian: Свердловский областной краеведческий музей) (abbreviated as SOCM) is a museum in Yekaterinburg, Sverdlovsk Oblast, Russia. The museum is one of the oldest in Yekaterinburg, having been founded in 1870. In addition the main branch of the museum, the institution manages several other museums in the region.

Source: Sverdlovsk Regional Museum of Local Lore

English translation from Russian

Sverdlovsk Regional Museum of Local History named after O. E. Clera is the largest museum association in the Urals, with branches located in 10 cities in the Sverdlovsk region.

Source: Свердловский областной краеведческий музей

Polish Swierdłowskie Obwodowe Muzeum Krajoznawcze

Swierdłowskie Obwodowe Muzeum Krajoznawcze (ros. Свердловский областной краеведческий музей) – założone w 1871 roku, mieszczące się w Jekaterynburgu muzeum gromadzące m.in. dzieła sztuki, obiekty archeologiczne, historyczne i etnograficzne związane z historią ziemi uralskiej. Skupia kilkanaście placówek działających zarówno w mieście jak i na obszarze obwodu swierdłowskiego, a jego główna siedziba znajduje się w dawnej rezydencji polskiego przemysłowca Alfonsa Koziełł-Poklewskiego.

Source: Swierdłowskie Obwodowe Muzeum Krajoznawcze

Russian Свердловский областной краеведческий музей

Свердловский областной краеведческий музей имени О. Е. Клера — крупнейшее на Урале музейное объединение, филиалы которого расположены в 10 городах Свердловской области.

Source: Свердловский областной краеведческий музей

German translation from Russian

Das nach O. E. Clera benannte Regionalmuseum Swerdlowsk ist der größte Museumsverband im Ural mit Niederlassungen in 10 Städten in der Region Swerdlowsk.

Source: Свердловский областной краеведческий музей

Wikivoyage

Russian Свердловский областной краеведческий музей

Старейший музей города (1871), имеет несколько выставочных площадок по городу

Address Малышева, 46
Typedo
Last Edit2019-04-29
ca Museu Regional d’Història Natural de Sverdlovskcs Sverdlovské oblastní vlastivědné muzeumde Heimatmuseum des Oblast Swerdlowskpl Swierdłowskie Obwodowe Muzeum Krajoznawczeru Свердловский областной краеведческий музейzh 斯維爾德洛夫斯克州地方歷史博物館
Image source:
Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 by const_st
Wikidata Updated: Thu Jul 22 2021 23:54:30