Zobor Abbey

File:Zobor.jpg

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Zobor Abbey

Geographical coordinates: 48.345277777778 18.091666666667

Wikipedia

English Zobor Abbey

The Zobor Abbey was a Benedictine monastery established at Zobor (today part of Nitra, Slovakia) in the Kingdom of Hungary. The abbey was first mentioned by royal charters issued in 1111 and 1113, during the rule of Coloman, King of Hungary.

Source: Zobor Abbey

Czech Zoborský klášter

Zoborský klášter svatého Hippolyta byl benediktinský klášter na kopci Zobor u Nitry.

Source: Zoborský klášter

German Kloster Zobor

Das Kloster Zobor war das älteste Kloster auf dem Territorium der heutigen Slowakei. Es war vom 9./11. bis zum 15. Jahrhundert ein Benediktinerkloster und im 17. und 18. Jahrhundert ein Kamaldulenserkloster.

Source: Kloster Zobor

Hungarian Zoborhegyi apátság

A Zoborhegyi bencés apátság egy egykori bencés apátság a Zobordarázson a Zobor-hegyen, Szlovákiában.

Source: Zoborhegyi apátság

Slovak Opátstvo svätého Hyppolita na Zobore

Opátstvo svätého Hyppolita na Zobore je zaniknutý benediktínsky kláštor na západnom svahu vrchu Zobor nad mestom Nitra. Založený bol pravdepodobne v roku 880, keď vzniklo Nitrianske biskupstvo, ktorého prvým biskupom bol pôvodne benediktínsky mních Viching.

Legenda spomína prvého známeho zoborského opáta po veľkomoravskom a preduhorskom období. Z Poľska mal prísť muž menom Svorad, ktorý dostal mníšsky odev od opáta Filipa, ktorého kláštor, nazývaný sobor (monasterium, zobor nominatum), bol vybudovaný v nitrianskom chotári k úcte sv. Hippolyta.

Kláštor sa spomína v legende o sv. Svoradovi a Beňadikovi, ktorú napísal päťkostolský biskup Maurus z druhej polovice 11. storočia.

V kláštore sa vychovávali kňazi nielen pre nitrianske biskupstvo, ale aj pre vnútromisijnú činnosť. Kláštor bol spätý svojím patrocíniom s kláštorom benediktínov v St. Pöltene v dnešnom Rakúsku.[chýba zdroj]Okrem duchovného poslania bola pre benediktínov dôležitá aj poľnohospodárska činnosť. Pričinili sa o zakladanie prvých vinohradov na Zobore, podporovali obrábanie polí, pestovanie ovocie a starostlivosť o včely. Dlhodobú prosperitu kláštora zabezpečovali rozsiahle majetky, čoho dôkazom sú Zoborské listiny – najstaršie dochované písomné pamiatky na Slovensku. Vznikli z poverenia uhorského kráľa Kolomana v rokoch 1111 a 1113, prvá potvrdzuje právo opátstva na majetky na západnom a strednom Slovensku a druhá je súpisom majetku opátstva.

Zoborský kláštor sa stal hodnoverným miestom, kde sa uchovávali, spisovali a vydávali rôzne dôležité listiny.

Po vzniku rozporu medzi ostrihomským arcibiskupom a uhorským kráľom Matejom Korvínom nastal nečakaný koniec opátstva, keďže sa mnísi postavili na stranu arcibiskupa a Matej Korvín sa im odplatil tým, že opátstvo v roku 1468 zrušil. Kláštor bol vyplienený a úplne zničený poľským vojskom vojvodu Kazimíra v roku 1471. Rozsiahle majetky pripadli nitrianskemu biskupstvu.

Koncom 17. storočia zriadil na tomto mieste nitriansky biskup Blažej Jaklin nový kláštor pre kamaldulský rád.

Ruiny kláštora sa v súčasnosti nachádzajú v areáli Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, sú predmetom arecheologického výskumu a aktivít Zoborského skrášľovacieho spolku, ktorý má za cieľ ruiny staticky zabezpečiť, zreštaurovať, zakonzervovať a sprístupniť verejnosti.

Source: Opátstvo svätého Hyppolita na Zobore

Wikivoyage

Russian Монастырь святого Ипполита

Старейший монастырь Нитры основан, предположительно, в конце X века монахами-бенедектинцами. Его значимость для города и для страны в целом состоит в том, что в начале XII века здесь были созданы древнейшие из дошедших до нас словацких текстов — опись монастырского имущества и резолюция о разрешении налогового спора: оба хранятся сейчас в замке Нитры. Начиная с XVI века монастырь переходил из рук в руки, успел побыть обителью довольно редкого течения камальдулов и в итоге почти полностью разрушился, а в сохранившихся постройках позапрошлого столетия обосновался госпиталь, прямо на территории которого находятся несколько бесформенных руин. Смотреть тут особенно не на что, но в окрестностях есть хорошие видовые точки и проходят тропы к вершине.

Address Kláštorská 134
Typesee
Last Edit2015-10-25
cs Zoborský klášterde Kloster Zoborhu Zoborhegyi apátságsk Opátstvo svätého Hyppolita na Zobore
Image source:
Wikimedia Commons Public domain by Igor Marhevský
Wikidata Updated: Thu Jul 22 2021 07:37:56