Jan Matejko House

File:Dom.Jana.Matejki.jpg

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons category: Jan Matejko Museum in Kraków

Geographical coordinates: 50.06398889 19.94080556

Wikipedia

German Jan-Matejko-Haus

Das Jan-Matejko-Haus in Krakau, ul. Floriańska 41 ist ein dem Maler Jan Matejko (1838–1893) gewidmetes Museum, der dort geboren ist und sein ganzes Leben dort verbrachte.

Das Haus wurde im 16. Jahrhundert errichtet und wurde mehrmals im 17., 18. und 19. Jahrhundert umgebaut. Im Jahre 1872 entwarf Jan Matejko gemeinsam mit dem Architekten Tomasz Pryliński eine neue Fassade.

Zwei Jahre nach dem Tode des Malers erwarb die Jan-Matejko-Gesellschaft das Haus samt einem Teil der Sammlungen von der Familie des Verstorbenen. Am 1. Mai 1896 wurden die ersten Räume dem Publikum zugänglich gemacht.

Im Jahre 1904 wurde das Jan Matejko Haus zur Zweigstelle des Krakauer Nationalmuseums erklärt.

Im ersten Obergeschoss befinden sich die Wohnräume der Familie Matejko, im zweiten Obergeschoss sein Geburtszimmer und im dritten Obergeschoss das Atelier.

Source: Jan-Matejko-Haus

Italian Casa Matejko

Casa Matejko (in polacco Dom Jana Matejki) è un museo della città di Cracovia.

Istituito nel 1895 per valorizzare la figura di Jan Matejko, dal 1904 è una componente del Museo nazionale di Cracovia.

Casa Matejko, che sorge nelle vicinanze del Museo della farmacia in Ulica Florianska, è il museo dedicato a Jan Matejko, pittore famoso per le tele dipinte a tratti decisi che documentano la storia polacca.

Matejko visse ed operò in questa casa per circa un ventennio, dal 1873 al 1893, periodo che si dimostrò essere uno dei più prolifici e creativi della sua vita. La casa è un edificio del XVI secolo, ristrutturata però in base ad un progetto dello stesso Matejko.

Il museo espone alcune delle sue opere (sebbene la maggior parte di queste si trovi nel palazzo del tessuto) e molti oggetti appartenuti all'artista ed alcuni quadri.

Source: Casa Matejko

Polish Dom Jana Matejki w Krakowie

Dom Jana Matejki w Krakowie, muzeum poświęcone Janowi Matejce, założone w 1895, od 1904 oddział Muzeum Narodowego w Krakowie.

Dzień po pogrzebie Matejki, 8 listopada 1893, w krakowskim "Czasie" ukazał się artykuł pióra Mariana Sokołowskiego, który powołując się na przykłady domów - muzeów np. Rafaela w Urbino czy Michała Anioła we Florencji apelował, by w podobny sposób upamiętnić postać i zasługi Jana Matejki. Pomysł bardzo się spodobał i książę Eustachy Sanguszko, stojący na czele Towarzystwa im. Jana Matejki, przystąpił do gromadzenia poprzez zbiórkę odpowiednich funduszy. 7 listopada 1895, w drugą rocznicę pogrzebu malarza, odkupiono od rodziny artysty kamienicę wraz z częścią zbiorów. 1 maja 1896 udostępniono dla zwiedzających salon i sypialnię jako pierwszą część tworzonego muzeum. Równocześnie gromadzono bibliotekę, obejmującą publikacje na temat Jana Matejki oraz zgromadzono fotografie niemal wszystkich obrazów mistrza.

Dostosowywano kamienicę do potrzeb muzealnych, przebudowując ją pod kierunkiem Tadeusza Stryjeńskiego w latach 1896-1898 oraz Zygmunta Hendla w latach 1901-1904. 26 czerwca 1904 Towarzystwo im. Jana Matejki przekazało oficjalnie muzeum Radzie Miasta Krakowa, a ta przekazała je pod zarząd Muzeum Narodowego. Po II wojnie światowej ponownie otwarto drzwi muzeum po generalnym remoncie w 1953. Kolejnemu remontowi poddano kamienicę tuż przed rocznicą 100-lecia śmierci Jana Matejki, obchodzoną w 1993.

Na pierwszym piętrze prezentowana jest sypialnia, zwana pokojem pod gwiazdami i salon państwa Matejków. Na drugim piętrze, w pokoju gdzie 24 czerwca 1838 urodził się malarz, znajduje się pamiątkowa tablica z łacińskim napisem, który w przekładzie na język polski jest aluzją do słabego zdrowia i niewielkiego wzrostu Matejki. Brzmi on następująco "Często sprawia Bóg, że wielkość zamyka w małym kształcie". Na trzecim piętrze dobudowanym przez Tomasza Prylińskiego w latach 1872-73 na prośbę Matejki zachowana jest jego malarska pracownia.

Source: Dom Jana Matejki w Krakowie

Russian Дом Яна Матейко

Дом Яна Матейко (польск. Dom Jana Matejki) — наименование музея, который находится в краковском районе Старый город по адресу улица Флорианская, 41. Филиал Национального музея.

Музей, посвящённый жизни и творчеству польского художника Яна Матейко, был основан в 1895 году и с 1904 года стал филиалом краковского Национального музея.

8 ноября 1893 года, на следующий день после смерти Яна Матейко, в краковской газете «Czas» была опубликована статья журналиста Мариана Соколовского, который призвал создать музей, посвящённый Яну Матейко. Польский общественный деятель Евстахий Сангушко, ставший позднее основателем Общества имени Яна Матейко, откликнулся на этот призыв и приступил к сбору денежных средств для организации музея. 7 ноября 1895 года, во вторую годовщину со дня Яна Матейко, Евстахий Сангушко выкупил у родственников Яна Матейко дом на улице Флорианской, где ранее проживал художник. Евстахий Сангушко также приобрёл небольшое собрание картин художника. С этого же времени стала собираться библиотека о творчестве Яна Матейко.

1 мая 1896 года в дом на улице Флорианской был открыт для посещения. Первоначально экспозиция представляла гостиную и спальню Яна Матейко.

В конце XIX и начале XX веков здание специально перестраивалось для музейной экспозиции. С 1896 по 1898 год ремонт производился по проекту польского архитектора Тадеуша Стрыенского и с 1901 по 1904 год — по проекту архитектора Зигмунда Хендля.

24 июня 1904 года Общество имени Яна Матейко официально открыло музей Яна Матейко, который стал филиалом краковского Национального музея.

После Второй мировой войны был проведён ремонт здания и музей вновь открылся в 1953 году. В 1993 году, в преддверии 100-летней годовщины со дня смерти Яна Матейко, был произведён ещё один ремонт.

В настоящее время музей Дом Яна Матейко представляет экспозицию, размещённую на трёх этажах здания. На первом этаже представлена спальня художника, называемая «Покои под звёздами». На втором этаже в комнате, где родился Ян Матейко, представлена памятная табличка с надписью «Często sprawia Bóg, że wielkość zamyka w małym kształcie» (Бог часто делает так, что величие скрывает в малом). На третьем этаже находится экспозиция, представляющая мастерскую художника.

В музее также демонстрируются орудия пыток, которые использовались во время средневековья в тюрьме «Доротка».

Source: Дом Яна Матейко

Wikivoyage

Russian Дом Яна Матейко

В доме в 1838 году родился известный польский живописец, автор батальных и исторических картин Ян Матейко. С 1904 года в доме работает музей, посвящённый его жизни и творчеству. В частности, тут представлены эскизы настенных росписей Мариацкого костёла и коллекция древностей, которую художник собирал всю жизнь.

Address ul. Floriańska, 41
Typedo
Last Edit2016-12-03

German Jan-Matejko-Haus

Das Museum am Königsweg der Altstadt ist dem Maler Jan Matejko gewidmet.

Typemuseum

German Jan-Matejko-Haus

Das Museum am Königsweg der Altstadt ist dem Maler Jan Matejko gewidmet.

Typemuseum
de Jan-Matejko-Hausit Casa Matejkopl Dom Jana Matejki w Krakowieru Дом Яна Матейкоvi Bảo tàng Jan Matejko ở Krakow
Image source:
Wikimedia Commons Public domain by Julo, using
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 07:13:40